česky  english 

rozšířené vyhledávání
seminar_k_navrhu_smernice_o_autorskem_5
Foto: SZEU Brusel
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář k návrhu směrnice o autorském právu

Dne 17. listopadu 2016 hostilo Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu seminář k autorskému právu s názvem „Vyvážený přístup pro evropské autorské právo – příležitosti a výzvy pro všechny hráče trhu“. Cílem semináře bylo poskytnout platformu k výměně názorů zástupcům Evropské komise, Evropského parlamentu a klíčovým zástupcům trhu ze strany nejvíce zainteresovaných stran k zásadním ustanovením návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, který Komise předložila letos v září.
 

V úvodním vystoupení stálý představitel ČR ve výboru COREPER I, velvyslanec Jaroslav Zajíček obecně uvítal iniciativu Evropské komise směřující k přizpůsobení autorskoprávního rámce online prostředí a zdůraznil potřebu nalezení vyváženého právního řešení, které bude zohledňovat oprávněné zájmy všech dotčených subjektů.  „Nalezené řešení nesmí bránit vývoji, investicím, inovaci a kreativitě na jednotném digitálním trhu,“ uvedl velvyslanec Zajíček.

První panel semináře byl věnován nově navrženému právu pro vydavatele novin (periodického tisku). Během prezentací a následné diskuze zazněla řada rozdílných názorů na zavedení daného práva. Pozitivně bylo uvítáno zejména zástupci vydavatelů, kteří v jeho zavedené spatřují finanční benefit, jenž má garantovat kvalitní žurnalistiku a svobodný a pluralitní tisk. Z řad kritiků daného práva naopak zazněly obavy z možného negativního dopadu na již zavedený „ekosystém“ vztahů mezi vydavateli periodik a online platformami, což v konečném důsledku bude mít dopad i na konečného online čtenáře například v podobě omezenější přístupu k informacím online. 

Druhý panel byl zaměřen na povinnosti poskytovatelů online služeb, kteří umožňují přístup k obsahu chráněnému autorským právem, zavést technologie na rozpoznávání obsahu zpřístupněného na svých internetových stránkách. V případě pozitivní ohlasů na zavedení této povinnosti rezonovala potřeba zajistit lepší vymahatelnost porušování autorského práva v online prostředí. Kritické názory naopak varovaly před nesouladem se zavedenými odpovědnostními principy ve směrnici o elektronickém obchodu, od kterých by se nový autorskoprávní rámec neměl odklánět.

Galerie


Seminář k návrhu směrnice o autorském právu