عربي  česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

PROPEA - nástroj na podporu ekonomických aktivit

Projekt PROPEA spustilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR v roce 2019. Cílem je posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti českých firem na zahraničních trzích. Díky snížení rizik spojených se vstupem na náročné zahraniční trhy může PROPEA podpořit i české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají i investiční charakter.

Maroko patří k 10 pilotním zemím, kde Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR zahájilo činnost projektu PROPEA. V jeho rámci poskytují akreditované expertní subjekty, působící v zahraničí, s podporou velvyslanectví ČR, dotované služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují. PROPEA je v roce 2020 v Maroku realizována advokátní kanceláří Lemzah Law Firm, se kterou Velvyslanectví ČR v Maroku dlouhodobě spolupracuje a jejím zakladatelem je honorární konzul ČR v Casablance pan Ahmed Lemzah.

Služby poskytované v rámci PROPEA jsou doplňkem k individuálním službám, které českým firmám dle katalogu služeb Klientského centra pro export poskytuje obchodně ekonomický úsek české ambasády v Maroku  (zejména B2G služby, tedy podpora při jednání se státními a veřejnými institucemi, při účasti českých firem ve veřejných tendrech atd.) a zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Maroku (především B2B služby, tedy podpora při vyhledávání a navazování firemních kontaktů a oslovování firemních a soukromých klientů).

Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firem. Upozorňujeme, že je stanoven celkový maximální rozpočet (dotované části) projektu PROPEA pro Maroko, služby je možno tedy využívat pouze do vyčerpání rozpočtu.

Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v zahraničí. Kompletní přehled služeb, které mohou české firmy v rámci projektu PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
  • využití technického zázemí
  • zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA)

Pro více informací ohledně nástroje PROPEA můžete kontaktovat obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Maroku, nejlépe prostřednictvím naší e-mailové adresy commerce_rabat@mzv.cz