عربي  česky  français 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na úřední desce zastupitelského úřadu České republiky v Rabatu jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.
 
Oznámení o možnosti převzít písemnost:

 

Oznámení o možnosti převzít písemnost:

 

č.j.: OAM-73796-33/ZM-2019 -  Účastník řízení: EL MOUSAOUI Oussama, Vyvěšeno dne: 09.12.2022,  Svěšeno dne: 03.05.2023

č.j.: RABA202302280001 - Účastník řízení: BELKASSEH Mohammed,  Vyvěšeno dne: 04. 05. 2023,  Svěšeno dne: 14.09.2023

č.j.: RABA202304110003 - Účastník řízení: LAGMIRI Nour Eddine, Vyvěšeno dne: 14.09.2023, Svěšeno dne: 29. 09. 2023
                   

č.j.:  RABA202111250001 - Účastník řízení: LAMNAOUAR Brahim, Vyvěšeno dne: 14. 09. 2023, Svěšeno dne: 29. 09. 2023

č.j.:  RABA202212280002 - Účastník řízení:  MENIARI Tahar, Vyvěšeno dne: 14.09.2023, Svěšeno dne:  29. 09. 2023                   

č.j.:  RABA202111250001 - Účastník řízení: LAMNAOUAR Brahim, Vyvěšeno dne: 24. 05. 2024

Lamnaouar (PDF, 264 KB)

č.j. RABA202401100004/OAM-716-4/DV-2024 - Účastník řízení: SAKOVOGUI Barra Kolea, Vyvěšeno dne: 24. 05. 2024

SAKOUVOGUI (PDF, 344 KB)

č.j.: OAM-76952-13/ZM-2023 - Účastník řízení: EL KHIT Ayoub, Vyvěšeno dne: 30. 05. 2024

EL KHIT (PDF, 260 KB)

č.j.: OAM-76949-13/ZM-2023 - Účastník řízení: MAIS Youssef, Vyvěšeno dne: 30. 05. 2024

MAIS (PDF, 260 KB)