česky  shqip  english 

Advanced search
na_celou_sirku
Photo: Czech Embassy
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Takimi i Zëvendës Udhëheqësit të Misionit me përfaqësueset e "Rrjetit të Organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptiane në Kosovë"

(This article expired 30.11.2023.)

Takimi i Zëvendës Udhëheqësit të Misionit me përfaqësueset e "Rrjetit të Organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptiane në Kosovë"

Diskutimi i përbashkët u përqendrua në aktivitetet e RROGRAEK-ut që kanë për qëllim kryesisht mbështetjen e integrimit dhe prezantimit të të drejtave të grave nga bashkësitë rome, ashkali dhe egjiptiane në Kosovë. Qëllimet dhe vizionet e RROGRAEK-ut u prezantuan në fushat e promovimit të dialogut ndër-etnik, ngritjen e vetëdijes për mundësitë e arsimit dhe kujdesit shëndetësor, shkëmbimin e përvojës dhe informacionit me organizata të tjera joqeveritare në nivel vendor dhe ndërkombëtar. Po ashtu, u diskutuan edhe çështje të bashkëpunimit të mundshëm.