česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání

Rozvojová a transformační spolupráce

Kulatý stůl Gendrové rozpočtování v rámci politických stran v Kosovu

thumb

Organizace Transparency International Česká republika ve spolupráci s Kosovským demokratickým institutem uspořádala dne 22. března 2023 v Prištině kulatý stůl "Gendrové rozpočtování v rámci politických stran v Kosovu". více ►

Setkání s představiteli nevládní organizace TRANSPARENCY INTERNATIONAL Česká republika

thumb

Vedoucí zastupitelského úřadu ČR v Kosovu Pavel Bílek se setkal s manažery organizace TRANSPARENCY INTERNATIONAL Česká republika Ondřejem Caklem a Davidem Mulicou. více ►

Kulatý stůl na závěr českého projektu ke zprůhlednění financování politických stran v Kosovu

thumb

Dne 15. prosince 2022 se v Prištině uskutečnil kulatý stůl "Politické financování v Kosovu po přijetí nového zákona o financování politických subjektů." více ►

Závěrečná konference českého projektu boje proti domácímu násilí

thumb

Dne 15. prosince 2022 se v Prištině uskutečnila konference v rámci projektu „Jak na prevenci a potírání domácího násilí“. více ►

Setkání s představiteli nevládní organizace TRANSPARENCY INTERNATIONAL Česká republika

thumb

Vedoucí zastupitelského úřadu ČR v Kosovu Pavel Bílek se setkal s ředitelem organizace TRANSPARENCY INTERNATIONAL Česká republika Ondřejem Kopečným a dalšími zástupci této organizace. více ►

Český projekt podpory nezávislých médií úspěšně ukončen

thumb

V souvislosti s mnohými environmentálními výzvami, s nimiž se Kosovo potýká, podpořilo Velvyslanectví České republiky v Prištině v letošním roce projekt nevládní organizace BB Green Kosova zaměřený na informování o stavu životního prostředí. více ►

Český transformační projekt na podporu svobodných médií v Kosovu

thumb

Dne 30. června 2020 podepsal vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Prištině Pavel Bílek s nezávislou novinářkou Behare Bajraktari smlouvu na malý lokální projekt, který je součástí české transformační spolupráce na podporu svobodných… více ►

Setkání s výkonným ředitelem nevládní organizace Matka Tereza

thumb

Vedoucí zastupitelského úřadu ČR v Prištině Pavel Bílek se dne 2. prosince 2019 se setkal s výkonným ředitelem nejznámější kosovské humanitární organizace Matka Tereza Zefem Shalou. více ►

Transition Promotion program MZV ČR - zprůhledňování financování politické scény v Kosovu

thumb

Dne 4. října 2019 seznámil ředitel Transparency International Česká republika David Ondráčka kosovskou veřejnost s výsledky projektu zprůhledňování financování politické scény v Kosovu. Tisková konference se uskutečnila ve 13hod v sídle… více ►

Setkání vedoucího ZÚ Priština s ředitelem Transparency International Česká republika

thumb

Dne 3. října 2019 se vedoucí ZÚ Priština Pavel Bílek sešel s ředitelem Transparency International Česká republika Davidem Onráčkou. více ►

Český transformační projekt na podporu svobodných médií v Kosovu

thumb

Dne 20. června 2019 podepsal vedoucí ZÚ Priština Pavel Bílek smlouvu na malý lokální projekt z programu TRANS na podporu svobodných médií s nezávislou novinářkou Evlianou Berani, která provozuje portál Info Globi. více ►

Pomoc nevidomým v Kosovu – workshop ke zdokonalení legislativy

thumb

Ve dnech 25.-26. května 2019 se nedaleko města Peja uskutečnil workshop v rámci malého lokálního projektu „Podpora při vypracování dílčích právních aktů pro implementaci zákona o nevidomých s příslušnými ministerstvy v Kosovské… více ►

Advocacy for the Law on Blind people - projekt z programu „Transition“ v Kosovu v roce 2019

thumb

Dne 12. března 2019 podepsal vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Prištině Pavel Bílek se zástupcem nevládní organizace „Kosovo Association of Blind“ dohodu o realizaci malého lokálního projektu na rok 2019. více ►

Local Policies in Multiethnic Municipalities - projekt z programu „Transition“ v Kosovu v roce 2019

thumb

Dne 12. března 2019 podepsal vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Prištině Pavel Bílek se zástupcem nevládní organizace „Nëna Terezë“ dohodu o realizaci malého lokálního projektu na rok 2019. více ►

Novoroční setkání vedoucího ZÚ Priština s českými vojáky v misi KFOR

thumb

Dne 16. ledna 2019 se vedoucí ZÚ Priština Pavel Bílek setkal na vojenské základně „Film City“ s českými vojáky působícími v misi KFOR. Pavel Bílek poděkoval českému kontingentu za příkladnou reprezentaci České republiky konanou ve… více ►

„Společně to dokážeme“ – ukončení projektu TRANS

Dne 30. listopadu 2018 předložila KDI/Kosova Democratic Institute závěrečnou zprávu k projektu TRANS „Společně to dokážeme“, který byl zaměřen na pomoc menšinovým komunitám v lokalitě Prizren a Dragaš. více ►

Konference k projektu „Společně pro sociální inkluzi v Kosovu“

thumb

V Prištině se dne 12. prosince 2018 uskutečnila konference pořádaná českou nevládní organizací Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. Tu na konferenci zastupoval její výkonný ředitel Miroslav Dvořák. Konference byla závěrečnou… více ►

Projekt ČRA Badovac - předání čistírny odpadních vod

thumb

Dne 17. července 2018 byla slavnostně předána čistírna odpadních vod u jezera Badovac kosovskému uživateli - Regionální vodohospodářské společnosti v Prištině. Předáním nové biologické čistírny byl završen projekt financovaný Českou republikou v… více ►

Projekty z programu „Transition“ v Kosovu v roce 2018

thumb

Dne 12. dubna 2018 podepsal velvyslanec České republiky v Kosovu pan Ivo Šilhavý se zástupcem nevládní organizace „Kosova Democratic Institute“ dohodu o realizaci malého lokálního projektu na rok 2018. více ►

Český projekt Aid for Trade 2017 - Business plány pro malé a střední podniky v Kosovu

thumb

Dne 22. listopadu 2017 představila česká společnost GEOtest, a.s. výsledky projektu „Pomoc při vytváření business plánů pro malé a střední podniky v Kosovu“. Projekt byl realizován v rámci české zahraniční rozvojové spolupráce v… více ►

Česká rozvojová agentura podporuje nevidomé v Kosovu

thumb

Dne 20. června 2017 se velvyslanec Ivo Šilhavý účastnil tréninku v rámci projektu „Integrace osob s postižením zraku a prevence zhoršení zraku v Kosovu v letech 2015–2017“, financované z prostředků České rozvojové agentury a… více ►

Česká rozvojová agentura podporuje kosovské zdravotnictví

thumb

Dne 20. června 2017 přijal dr. Aftim Avdaj, ředitel zdravotnického střediska v Prizrenu, dar sestávající z oftalmologického vybavení od realizátora projektu, české nevládní organizace „Člověk v tísni“. Pilířem daru je moderní… více ►

Projekt ZRS - čistírna odpadních vod u jezera Badovac - osvětová kampaň

thumb

Dne 7. června 2017 proběhlo završení osvětové kampaně realizované v rámci projektu výstavby čistírny odpadních vod u jezera Badovac. Projekt je realizován z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce Česka s Kosovem a jeho hlavní částí byla… více ►

Čistírna odpadních vod Badovac - zahájení stavby kanalizační sítě

thumb

Počátkem dubna 2017 byla zahájena stavba kanalizační sítě, která svede odpadní vody z obce Mramor do již dokončené čistírny odpadních vod u jezera Badovac. Čistírna byla postavena v rámci projektu České rozvojové agentury. více ►

Malé lokální projekty v Kosovu v roce 2017

thumb

Dne 27. března 2017 podepsal velvyslanec České republiky v Kosovu pan Ivo Šilhavý se zástupci třech kosovských nevládních organizací dohody o realizaci malých lokálních projektů v roce 2017. Tyto projekty jsou financovány z prostředků… více ►

Páté zdravotní centrum pro ženy bylo otevřeno v Kačaniku

thumb

Dne 24. března 2017 bylo oficiálně otevřeno páté zdravotní centrum pro ženy v Kačaniku. Zařízení bylo financováno a podpořeno z prostředků České rozvojové agentury prostřednictvím Zastupitelského úřadu ČR v Prištině. Realizátorem projektu byla… více ►

Aid for Trade 2016 – česká firma zpracovala studii proveditelnosti pro IT sektor Kosova

thumb

Dne 30. 11. 2016 proběhlo na Ministerstvu pro veřejnou správu Kosova předání studie proveditelnosti zaměřené na interoperabilitu informačních systémů kosovské státní správy. Analýzu pod názvem „Studie pro zajištěné komunikace mezi IT… více ►

Česká ambasáda oceněna za podporu komunity nevidomých v Kosovu

thumb

Dne 17. října 2016 pořádala Kosovská asociace nevidomých výroční konferenci u příležitosti mezinárodního týdne „Bílá hůl“. Český velvyslanec Ivo Šilhavý převzal od prezidenta asociace Bujara Kadriu čestnou plaketu jako ocenění stálé… více ►

Česká rozvojová pomoc opět slaví úspěch

thumb

Dne 13. října 2016 byly na prištinské radnici prezentovány výsledky českého rozvojového projektu, který umožnil lékařskou prohlídku 11 000 kosovských dětí. Českému velvyslanci Ivu Šilhavému se na ní dostalo poděkování z úst starosty Prištiny… více ►

Česká medicína a rozvojová spolupráce pomáhají budovat kapacity kosovského zdravotnictví

thumb

Dne 10. října 2016 se přední česká radioložka Petra Steyerová účastnila třetího mezinárodního sympozia v Prištině pořádaného „Kosovo Open Medical Club“ (KOMC), na kterém prezentovala odborné veřejnosti svou přednášku pod názvem… více ►

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky

thumb

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je významnou součástí zahraniční politiky České republiky, která se zasazuje o bezpečnost, stabilitu, prosperitu a udržitelný rozvoj, lidskou důstojnost, službu občanům a dobré jméno České republiky v… více ►

Český rozvojový projekt na začlenění menšin

thumb

Ve čtvrtek 15. září 2016 navštívil velvyslanec Ivo Šilhavý inkluzivní centrum ve Fushe Kosovo v Prištině, které je součástí širšího projektu realizovaného Českou rozvojovou agenturou. Projekt, který realizují nadace Člověk v tísni a kosovská… více ►

Malé lokální projekty v Kosovu v roce 2016

thumb

Dne 17. března 2016 podepsal velvyslanec České republiky v Kosovu pan Ivo Šilhavý se zástupci třech kosovských nevládních organizací dohody o realizaci malých lokálních projektů v roce 2016. Tyto projekty jsou financovány z prostředků… více ►

Česká expertka školila kosovské pracovníky centra pro děti s postižením

thumb

Ve dnech 30. listopadu až 4. prosince 2015 proběhlo v Prištině v rámci projektu české rozvojové pomoci (finančně zajištěného ze zdrojů České rozvojové agentury) a realizovaného Nadací Člověk v tísni školení v Centru pro podporu vývoje a… více ►

České know-how do Kosova – program rozvojového partnerství

thumb

ČRA v rámci programu rozvojového partnerství v druhé polovině roku 2015 financovala v Kosovu projekt s cílem přenést české know-how v oblasti vývoje a výroby technologií na čištění odpadních vod do Kosova. více ►

Věda pro změnu: jak mladí Kosované monitorují znečištění vzduchu

thumb

Kosovo je jedním z nejvíce znečištěných regionů v Evropě, s úrovní znečištění výrazně překračující limity EU. Podle zprávy Světové banky (leden 2013), "znečištění ovzduší v Kosovu způsobuje ročně 835 předčasných úmrtí, 310 nových případů… více ►

Česká rozvojová pomoc zlepšuje podmínky komunity nevidomých v Kosovu

thumb

Dne 28. září 2015 bylo na kabelové televizní stanici Dukagjini interview s panem Xhavitem Kastratim, výkonným ředitelem Výzkumného centra Xheladina Dedy v Peji o rozvojových projektech, které centrum implementovalo zejména díky české rozvojové… více ►

Náměstek ministra zahraničních věcí Petr Drulák navštívil Kosovo

thumb

Ve dnech 3. a 4. června 2015 navštívil Kosovo náměstek ministra zahraničních věcí Prof. Petr Drulák. Během své návštěvy jednal náměstek Drulák s kosovskými představiteli i s vůdčími osobnostmi mezinárodních misí v zemi. více ►

Autismus – výzva pro každého

thumb

Dne 2. dubna 2015, u příležitosti mezinárodního dne autismu, nevládní organizace „Autizmi Association“ ve spolupráci s organizací „Association Syndrome Down Kosovo“ uspořádala v Prištině galavečer na podporu dětem… více ►

Malý lokální projekt bude pomáhat handicapovaným dětem v Prizrenu

thumb

Dne 13. března 2015 podepsal velvyslanec České republiky v Kosovu Ivo Šilhavý smlouvu o realizaci malého lokálního projektu s představitelkou nevládní organizace Caritas Kosova paní Violetou Ferati. Projekt „Centrum pro předčasně narozené… více ►

Malý lokální projekt umožnil lékařskou prohlídku 11.000 kosovských dětí

thumb

V rámci monitoringu malých lokálních rozvojových projektů, které Česká republika implementuje v Kosovu, navštívil velvyslanec České republiky pan Ivo Šilhavý dne 18. března 2015 základní školu Hasana Prishtiny. více ►

Úspěch českých environmentálních technologií v Kosovu

thumb

České firmy TopolWater s.r.o. a Ircon s.r.o. realizovaly v Kosovu výstavbu již dvou biologických čistíren odpadních vod (ČOV). více ►

Ředitel České rozvojové agentury v Kosovu

thumb

Ve dnech 5. až 7. listopadu 2014 proběhla pracovní cesta ředitele České rozvojové agentury pana Michala Kaplana do Kosova. více ►