česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: TopolWater
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Společnost TopolWater zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku technologie pro čistírnu odpadních vod v Kosovu

Česká společnost TopolWater vystaví ve spolupráci se svým kosovským obchodním partnerem, společností Project Plus, čistírnu odpadních vod v obci Gazivode v oblasti Zubin Potok na severu Kosova.

Společnost TopolWater, která se specializuje na problematiku čištění odpadních vod, zvítězila spolu se svým kosovským obchodním partnerem ve výběrovém řízení na dodávku čistírny odpadních vod v kosovské obci Gazivode. Jedná se o biologickou čistírnu odpadních vod typ TOPAS, která je určena k čištění veškerých biologicky znečištěných odpadních vod z domácností. Kapacita čistírny je 105 m3 za den, což odpovídá denní potřebě pro 700 osob. Projekt čistírny počítá se dvěma větvemi čistírny TOPAS, přičemž každá z nich je dimenzovaná na denní potřebu pro 350 osob. Proces čištění odpadní vody bude probíhat v šesti podzemních plastových kontejnerech.  Společnost TopolWater dodá veškeré technologické vybavení včetně řídící jednotky, díky které bude provoz čistírny řízen a kontrolován dálkově  z operačního centra. Komunikace personálu s GSM modulem je zajištěna prostřednictvím SMS nebo hovoru. V současné době probíhají přípravné stavební práce. Instalaci veškerého technologického zařízení a zprovoznění čistírny provedou technici české společnosti na přelomu února a března letošního roku.

Vodohospodářský a odpadní průmysl a všeobecně životní prostředí se dostává do popředí zájmu kosovské veřejnosti. Tato oblast byla dlouhodobě zanedbávána. Odpadní průmysl potřebuje obnovu, jež si vyžádá rozsáhlé investice do moderních technologií. Proto kosovská vláda začleňuje projekty na zlepšení životního prostředí do svých programových priorit. Nakládání s odpady počítá s rozšířením skládek, výstavbou recyklačních středisek a čistíren odpadních vod. Nové vládní iniciativy jsou vítány i ze strany municipalit, kde je patrný zvýšený zájem o komplexní řešení vodního a odpadového hospodářství. Kosovská republika tak skýtá velký potenciál na mnoho let. České firmy by se mohly uplatnit nejen dodávkami čistíren odpadních vod, ale též zařízeními a projekty na zamezení ztrát vody, technologiemi na snížení spotřeby vody v průmyslových odvětvích, dodávkami měřicích zařízení pro vodohospodářský a odpadní průmysl, dodávkami technologií pro likvidaci, recyklaci a třídění odpadu, zpracování stavebního a nebezpečného odpadu apod.

Květoslav Sulek
ekonomický diplomat
Velvyslanectví ČR v Prištině