česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání

Kosovská ekonomika

Kosovská ekonomika se vyznačuje extrémně omezenou globální i regionální integrací, politickou nestabilitou, korupcí, nespolehlivým zásobováním energií a slabým právním státem.

Kosovo je jednou z nejchudších zemí v Evropě. V roce 2020 činila výše HDP na hlavu 4 460 EUR. Míra nezaměstnanosti je ze všech evropských zemí nejvyšší, dlouhodobě se pohybuje kolem 30 % (u mladistvých od 15 - 29 let až 55 %.). Skutečná nezaměstnanost je ovšem nižší vzhledem ke značnému podílu neformálního sektoru na ekonomické aktivitě. Podle různých odhadů dosahuje podíl neformální ekonomiky cca 25 %. Významným příspěvkem k národnímu důchodu Kosova jsou remitence členů diaspory, pracujících v zahraničí. Podle studie UNDP celkem 25 % všech domácností je závislých na remitencích, které představují až 10 % HDP země. Kosovo je rovněž výrazně závislé na zahraniční rozvojové pomoci, která činí cca 9 % HDP. V posledních letech docházelo k poměrně silnému hospodářskému růstu, který se pohyboval od 3,5-4,0 % HDP. V roce 2020 i v úvodu roku 2021 zásadně ovlivnila pandemie COVID-19. Opatření na ochranu obyvatelstva vedla k hospodářskému útlumu, řada firem přišla o zakázky a odhaduje se, že zaniklo téměř 9 % především malých firem. Podle zpřesněných ekonomických údajů došlo vlivem pandemie v roce 2020 k poklesu HDP o 7,5 %. První ekonomické předpovědi na rok 2021 naznačují, že HDP v roce 2021 se zvýší o 3,5-3,7 %, nicméně k významnějšímu růstu kosovské ekonomiky dojde až ve druhém pololetí letošního roku. Bude však záležet nejen na vývoji pandemie v Kosovu a celé Evropě, ale též na politickém vývoji v Kosovu. Státní rozpočet na rok 2021, který byl přijat před lednovým schválením Zákona o ekonomické obnově, počítá s příjmy ve výši 1,9  mld. EUR a s výdaji 2,4 mld. EUR. V důsledku řady ekonomických opatření na podporu obyvatelstva, průmyslu, zemědělství a všeobecně exportu dochází ke zvyšování schodku státního dluhu, který se v roce 2020 zvýšil o 7,3 % a dosáhl úrovně 24,8 % HDP. Na rok 2021 se předpokládá jeho další zvýšení na 26,0 % HDP.