česky  english 

rozšířené vyhledávání

Poskytování veřejných informací

Listina základních práv a svobod, jež je součástí ústavního pořádku ČR, stanoví, že státní orgány jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti.

Žádost o informaci můžete podat:

písemně: Embassy of the Czech Republic, 251 Cooper Street, Ottawa, ON, K2P 0G2
faxem: 613 - 562 3878
prostřednictvím internetu: www.mzv.cz
elektronickou poštou: ottawa@embassy.mzv.cz
telefonicky: 613 - 562 3875
osobní návštěvou: kontaktováním oddělení ZÚ, do jehož kompetence daný problém spadá