česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: KVP
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajanský vzdělávací program - možnosti studia v ČR

Do 15. března 2024 přijímáme přihlášky na semestrální stipendijní pobyty, kurzy českého jazyka a kurzy metodiky výuky českého jazyka

Své přihlášky zašlete na korespondenční adresu velvyslanectví:

EMBASSY OF THE CZECH REPUBLIC
251 Cooper Str.
Ottawa, ON, K2P 0G2

 

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literaturyNezbytnou podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

Uchazeči o stipendium musí od roku 2024 před zasedáním výběrové Komise povinně absolvovat online test úrovně českého jazyka. Termíny pro absolvování testu budou známy koncem února 2024. Informace bude zveřejněna na webových stránkách ZÚ, MZV i DZS. Přihlášení uchazeči obdrží informaci o termínu testu také na email uvedený v přihlášce.

Student musí získat během studia určitý počet kreditů (informaci o kreditech podá před začátkem studia příslušná fakulta), při nesplnění studijních povinností může být studium ukončeno. 

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář na webových stránkách DZS: http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=semstay.

Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:

  • pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2024/2025 (září 2024 až únor 2025) do 15. 3. 2024;
  • pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2024/2025 (září 2024 až červen 2025) do 15. 3. 2024;
  • pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2024/2025 (únor 2025 až červen 2025) do 15. 8. 2024.

Vyplněnou a vytisknutou přihlášku spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku je třeba zaslat našemu úřadu,  a to nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání přihlášek do elektronického systému.

Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle MŠMT prostřednictvím MZV a ZÚ vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.

Je nezbytné, aby účastníci semestrálního pobytu akceptovali termíny studia dané dokumentem Rozhodnutí o přiznání stipendia a absolvovali celé studium včetně zkouškového období.

 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

Termín kurzu: 8. 7. – 2. 8. 2024

Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 90 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání kurzu:    Poděbrady

Termín pro zadání přihlášky je do 15. 3. 2024. K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář na webových stránkách DZS: http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=langcourse .

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku, tj. celkem 1 exemplář spolu s doporučením krajanského spolku je třeba bez prodlení zaslat našemu úřadu nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání přihlášek do elektronického systému).

Prostřednictvím ZÚ bude vybraným kandidátům doručeno potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníkyJe nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze zkrátit či rozdělit mezi několik účastníků.

 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Termín kurzu: 26. 8. – 6. 9. 2024

Kurz je určen pro vyučující českého jazyka z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí).

Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Výuka sestává z celkem 60 vyučovacích hodin. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.

Místo konání kurzu:    Praha

Termín pro elektronické vyplnění formuláře přihlášky je do 15. 3. 2024. K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář na webových stránkách DZS: http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=metcourse .

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku, tj. celkem 1 exemplář spolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení našemu úřadu, nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání přihlášek do elektronického systému viz výše.

Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.

Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS rozhodne o přijetí do kurzu, poté vybraní kandidáti obdrží prostřednictvím ZÚ potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků na metodický kurz výuky češtiny je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí. Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze zkrátit či rozdělit mezi několik účastníků.

Důležité!

  • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů do všech tří částí vzdělávacího programu bude učiněno Komisí složenou ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a UK.
  • Na přihlášky podané po termínu nebude brán zřetel.
  • vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.