česky  english 

rozšířené vyhledávání

GRATIAS AGIT

Cenu Gratias Agit uděluje ministr zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Mohou jí být oceněny osoby bez rozdílu národnosti

Cenu Gratias Agit uděluje ministr zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Mohou jí být oceněny osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, nezávisle na zemi jejich původu a současného pobytu, které svojí dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.
Písemný návrh na udělení ceny Gratias Agit může podat kdokoli buď přímo odboru kulturních a krajanských vztahů Ministerstva zahraničních věcí nebo prostřednictvím kteréhokoliv zastupitelského úřadu ČR.

Níže je k dispozici seznam a informace o laureátech ceny, jejichž životní osudy jsou spjaty s Kanadou:

 

2017  - Georgina Sehnoutka Steinsky

2016 - Milan Kroupa

2014 - Masarykův institut

2007 - Kerry Stratton, Peter Bakewell

2006 - Josef Čermák, Josef Škvorecký a Zdena Salivarová

2005 - Tomáš Baťa, John Reeves

2004 - Ferdinand Knobloch a Jiřina Knoblochová

2003 - Jan Trávníček

2002 - Václav Pavelka

1999 - Lubor J. Zink

1998 - Karel a Olga Velanovi