english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volební pozorovatelské mise OBSE a možnosti zapojení do nich

Volební pozorovatelské mise OBSE, jejichž úkolem je hodnotit dodržování závazků účastnických zemí OBSE týkajících se demokratických volebních procesů, organizuje Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (Office for Democratic Institutions and Human Rights; ODIHR). Úřad také realizuje projekty technické asistence a legislativní analýzy ve volební oblasti.
 

An ODIHR election observer speaks with an official at a polling station in Yerevan during parliamentary elections in Armenia, 12 May 2007. (OSCE/Urdur Gunnarsdottir)

Volební pozorovatelka ODIHR mluví s oficiální zástupkyní ve volební místnosti v Jerevanu během parlamentních voleb v Arménii 12. května 2007 (© OSCE/Urdur Gunnarsdottir)

ODIHR má v oblasti pozorování volebních procesů dlouholeté zkušenosti a v posledních letech vyslal několik tisíc pozorovatelů. Pozorování voleb je založeno na dvou základních principech: na závazcích vlád účastnických států OBSE zajistit demokratické volby a na jednoduchém, ale nezbytném pravidle, že pozorovatel se nevměšuje do volebního procesu. Metodologie pozorování voleb je obsažena v příručce Election Observation Handbook, kterou na základě dosavadní praxe a zkušeností vypracoval ODIHR.

Volební pozorovatelé

Všechny účastnické státy OBSE mohou nominovat krátkodobé či dlouhodobé pozorovatele do volebních pozorovatelských misí ODIHR. Pod pojmem volební pozorovatel se skrývají následující specializované skupiny, z nichž každá má specifickou úlohu v rámci celé mise:

  • Základní tým (Mission Core Team) zahrnuje vedoucího mise, profesionální analytiky se zkušenostmi v oblasti médií, volebních systémů, politiky, práva, otázek menšin, logistiky, statistiky a financí.
  • Dlouhodobí pozorovatelé (Long-Term Observers; LTOs) jsou vysíláni na místo působení 3 až 6 týdnů před dnem konání voleb. Kromě dlouhodobého pozorování volebního procesu včetně předvolební kampaně, mají na starosti organizační záležitosti týkající se krátkodobých pozorovatelů.
  • Krátkodobí pozorovatelé (Short-Term Observers-STOs) přijíždějí cca 4 až 5 dní před otevřením volebních místností a zůstávají cca 7 až 10 dní. Jejich hlavní náplní práce je pozorovat volební proces v poli a zpracovávat hlášení pro ODIHR.
  • Parlamentáři (Parlamentarians) také působí jako krátkodobí pozorovatelé. Reprezentují orgány typu Parlamentního shromáždění OBSE či Rady Evropy nebo Evropský parlament.
  • Národní podpůrný personál zahrnuje administrativní pracovníky, řidiče, logistické asistenty a překladatele.

Zatímco členové základního týmu jsou profesionálové ve smluvním vztahu s ODIHR na základě jejich odborných zkušeností, místa krátkodobých a dlouhodobých pozorovatelů jsou nabídnuta všem účastnickým státům OBSE s výjimkou země, ve které se dotyčné volby konají.

Jak se stát volebním pozorovatelem

Pokud ODIHR rozhodne o vyslání volební pozorovatelské mise, požádá účastnické státy OBSE prostřednictvím jejich diplomatických misí ve Vídni o nominaci dlouhodobých a krátkodobých pozorovatelů. Proces výběru a organizace vysílání volebních pozorovatelů je plně v rukách vysílajícího státu, přičemž je zpravidla koordinován Ministerstvem zahraničních věcí. Je tedy zbytečné, aby se uchazeči obraceli přímo na ODIHR.

Poznámka: Pouze v případě, že uchazeči mají skutečně rozsáhlé zkušenosti z pozorování volebních procesů nebo ze zajišťování technické pomoci při volebních pozorovatelských misích a jsou ochotni přijmout úkol v rámci pozorovatelské volební mise ODIHR, mohou se zaregistrovat přímo v databázi volebních expertů ODIHR (ODIHR Election Observation Database). Upozorňujeme, že se jedná o databázi sdružující pouze experty s rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v oblasti pozorování volebních procesů. Nasazení takovýchto pracovníků ve volebních pozorovatelských misích (obvykle v rámci Mission Core Team) koordinuje přímo ODIHR (nejedná se tedy o standardní LTOs či STOs).

Hlavním koordinátorem vysílání českých volebních pozorovatelů je Národní kontaktní místo (NKM) Ministerstva zahraničních věcí ČR. NKM je možné kontaktovat na adrese nkm@mzv.cz.

Další informace k tomu, jak se stát volebním pozorovatelem najdete v angličtině přímo na stránkách OBSE. Informace k volbám a volebnímu pozorování najdete na stránkách ODIHR.