english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stáž na Stálé misi Vídeň (únor až červenec 2024)

Stálá mise Vídeň přijme stážisty pro období 1. února až 31. července 2024

Permanent Mission of the Czech Republic in vienna

 

Náplň stáže:

 • účast na jednáních, konferencích, seminářích a dalších akcích OBSE a OSN a samostatné pořizování zápisů z těchto akcí
 • analýza dokumentů a zpracování jejich shrnutí
 • příprava podkladů pro potřeby Stálé mise a jednání delegátů
 • provádění systematických rešerší a zpracování souhrnů na daná témata
 • zpracování návrhů zpravodajství a podkladů pro ústředí MZV
 • plnění veškerých dalších uložených úkolů z oblasti agend Stálé mise

Požadavky na uchazeče:

 • nezbytná znalost angličtiny alespoň na úrovni C1
 • schopnost samostatného, včasného, přesného, systematického a kreativního plnění zadaných úkolů
 • analytické schopnosti
 • základní orientace v systému mezinárodních organizací
 • časová flexibilita (výjimečně práce nad rámec standardní pracovní doby)
 • dobrá znalost práce s kancelářskými aplikacemi (Microsoft Office) a schopnost provádění kvalitních hloubkových rešerší na internetu

Stáž probíhá každý pracovní den (tj. až cca 40 hodin týdně). Zájemci o stáž musejí být českými státními příslušníky, studenty prezenční formy vysokoškolského studia, či absolventy vysoké školy nejpozději do 1 roku po ukončení studia a dále musejí být trestně bezúhonní.

V případě zájmu o stáž na Stálé misi ve Vídni prosím zašlete nejpozději 5. listopadu 2023 svůj strukturovaný životopis v angličtině a motivační dopis (v rozsahu max. jedné normostrany v angličtině) na mission.vienna@embassy.mzv.cz a jana_racova@mzv.cz.  Do předmětu zprávy uveďte: "Stáž na SM Vídeň".

V případě, že budete k absolvování stáže vybrán/a, bude nutné dodatečně předložit ještě následující dokumenty: žádost o studijní stáž, kopii občanského průkazu, výpis z trestního rejstříku (nesmí být starší než 3 měsíce), potvrzení o studiu, prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti, souhlas se zpracováním osobních údajů. Před nástupem na stáž je potřeba dále předložit fotokopii dokladu o zdravotním a úrazovém pojištění platném pro Rakousko.

Na stáž nevzniká právní nárok, její umožnění je dáno zájmem, potřebou a možnostmi Stálé mise ve Vídni. Stáží se nezakládá pracovněprávní ani služební vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Po dobu stáže si stážista hradí náklady spojené se stáží (včetně cestovného) ze svých prostředků. V souvislosti se stáží nevzniká nárok na ubytování.