česky  english 

rozšířené vyhledávání

Schengenská víza (k pobytu do 90 dnů)

Konzulární působnost Velvyslanctví ČR v Manile je pro Filipínskou republiku, Marshallovy ostrovy, Federativní státy Mikronésie, Republiku Palau a Nauru

Občané Filipín a Nauru podléhají pro krátkodobé (do 90 dnů) pobyty v ČR/ schengenském prostoru vízové povinnosti.

Občané Marshallových ostrovů, Federativních států Mikronésie a Republiky Palau nepodléhají pro krátkodobé (do 90 dnů) pobyty v ČR/ schengenském prostoru vízové povinnosti, pakliže účelem cesty není výdělečná činnost.

Česká republika zastupuje Slovenskou republiku při nabírání, zprocesování i rozhodobání krátkodobých Schengenských víz (do 90 dnů).

Obecné informace k podání žádosti o schengenské (krátkodobé) vízum

Jednotné schengenské (krátkodobé) vízum opravňuje k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle 90 dnů. Uděluje se pro jeden vstup (jednorázové), pro dva vstupy nebo pro více vstupů (multiple) a jako letištní průjezdní. Ve výjimečných případech se schengenské (krátkodobé) vízum uděluje s omezenou územní platností pouze pro státy v něm uvedené, příp. pouze pro ČR.

Podávání žádosti o krátkodobá víza přes VFS Global Center

Žádáme žadatele o krátkodobá víza (do 90 dnů) cestující do České republiky, aby podali své žádosti o víza skrze VFS Global Center na následující adrese:

VFS Manila

6th Floor Circuit Corporate Center 2

Circuit Makati, Theatre Drive

1207 Makati, Metro Manila

e-mail: info.czph@vfshelpline.com

telefon: 00 63 2 528 2502 (mezinárodní hovory), 02 2 528 2502 (místní hovory)

VFS Cebu  City

Unit 503, 5th Floor, Kepwealth Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue

Cebu Business Park

Cebu City 6000

Žadatelé o krátkodobá víza si mohou na VFS sjednat schůzku:

e-mail: info.czph@vfshelpline.com

telefon: 00 63 2 528 2502 (mezinárodní hovory), 02 2 528 2502 (místní hovory)

Žadatelé o krátkodobá víza si mohou sjednat schůzku prostřednictvím webu VFS.

Více informací naleznete na webu VFS: https://visa.vfsglobal.com/phl/en/cze/

Rodinní příslušníci občanů EU mohou žádost podat přes VFS, nebo přímo na velvyslanectví každý čtvrtek od 13:00 do 14:00 bez nutnosti předchozího objednání. Vízový poplatek pro rodinné příslušníky občanů EU je 0,-EUR.

Předkládá se:

Podrobnější informace ve článcích podle účelu pobytu.

Kdo podává žádost

Žádost se podává osobně. Za dítě mladší 15 let podá žádost rodič nebo jiný zákonný zástupce.

Kde podat žádost

Žádost se podává na zastupitelském úřadu toho státu schengenského prostoru, který je jediným nebo hlavním cílem cesty. Hlavním cílem cesty je při návštěvě několika států schengenského prostoru ten stát, ve kterém bude pobyt nejdelší. Je-li délka pobytu na území více států schengenského prostoru stejná, je hlavním cílem cesty ten stát, ve kterém se nachází hlavní účel cesty (např. účast na konferenci). Nelze-li určit hlavní cíl cesty podle tohoto klíče, žádost se podává na zastupitelském úřadu toho státu schengenského prostoru, jehož hranice se překročí jako první.

Je-li jediným nebo hlavním cílem cesty ČR, žádost se podává na zastupitelském úřadu ČR.

Žádost se podává ve státě, jehož je žadatel občanem nebo v němž má povolen pobyt. Pakliže se v tomto státě nenachází zastupitelský úřad ČR, žádost se podává na konzulárně příslušném zastupitelském úřadu ČR v jiném akreditovaném státě (často sousedním) nebo na zastupitelském úřadu jiného státu schengenského prostoru – pokud s ním ČR uzavřela dohodu o zastupování.

Nachází-li se na území jednoho státu více konzulárních úřadů ČR (např. konzulární úřad při zastupitelském úřadu a dále generální konzulát/y), žádost se podává na konzulárním úřadu, v jehož konzulárním obvodu má žadatel pobyt.

Žádost může být také podána prostřednictvím vízového centra.

Kdy podat žádost

Žádost lze podat 6 měsíců před cestou. Maximální lhůta pro vyřízení žádosti je 15 dní (delší lhůty jsou možné, ale výjimečné), a proto by neměla být žádost podána později než 15 dní před cestou. Žádost podaná později než 15 dní před cestou nemusí být včas vyřízena.

V cestovním dokladu může být vyznačeno pouze jedno platné schengenské (krátkodobé) vízum. Držitelé schengenského (krátkodobého) víza pro více vstupů mohou podat žádost během jeho platnosti, avšak pouze je-li tato platnost delší než 6 měsíců.

Jak dlouho lze pobývat

Délka platnosti schengenského (krátkodobého) víza se určuje podle požadované a doložené délky pobytu.

Pravidlo 90/180: V schengenském prostoru lze pobývat max. 90 dní během jakýchkoliv 180 dní. Po vyčerpání 90 dní je třeba schengenský prostor opustit. Je povinností cizince si počet dní ohlídat a nepřekročit jej. Počet dní pobytu na území schengenského prostoru se zjistí podle vstupních a výstupních razítek. Jako pomocný nástroj pro výpočet dní lze použít tzv. norskou kalkulačku.

Pravidlo 90/180 se netýká cizinců, kteří (1) pobývali v ČR / schengenském prostoru na základě schengenského (krátkodobého) víza a pro další krátkodobý pobyt jim bylo vystaveno krátkodobé vízum pouze pro ČR (tato víza jsou udělována pouze výjimečně), (2) budou dále pobývat v ČR na základě dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu nebo (3) kteří mohou pobývat na území ČR na základě bilaterální dohody.

Rozhodnutí o vízu

Žádost o schengenské (krátkodobé) vízum je ve většině běžných případů vyřízena během 7–15 dnů. Delší lhůty jsou možné, ale výjimečné.

Neudělení víza

V případě neudělení (a zrušení nebo zneplatnění) schengenského (krátkodobého) víza obdržíte formulář, kde je uveden důvod a možnost dalšího postupu – např. podání nové žádosti nebo podání žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza. Žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza musí být doručena konzulárnímu úřadu, který o žádosti rozhodl, během 15 dnů od obdržení rozhodnutí o zamítnutí – v originále s originálem podpisu (tj. osobně, poštou nebo datovou schránkou). Od 31.7.2019 je poplatek za podání odvolání částka v PhP odpovídající 60EUR, dle platného kurzu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR rozhodne o odvolání do 60 dnů od podání.

Vstup na území

Policie ČR může při vstupní pasové kontrole požádat o předložení náležitostí předkládaných k žádosti o vízum. Udělení víza automaticky nezaručuje vstup na území.

Ohlašovací povinnost

Cizinec starší 15 let je povinen do 3 pracovních dní ode dne vstupu na území ohlásit na místně příslušné pobočce Služby cizinecké policie místo pobytu. Za osobu ubytovanou v hotelu splní ohlašovací povinnost hotel. 

Žádost o vízum lze stáhnout zde: https://www.mzv.cz/visaform

Informační leták Úřadu pro ochranu osobních údajů - Schengenský informační systém

Úřad pro ochranu osobních údajů připravil informační leták o tzv. Schengenském informačním systému (SIS), který je určený pro dotčené osoby, resp. tzv. subjekty údajů. více ►

Projekt Realizace konzulárního školícího modulu

thumb

Ve dnech 6. – 8. února 2024 se v rámci projektu Realizace konzulárního školícího modulu na Zastupitelském úřadě České republiky v Manile uskuteční autoevaluační cesta pracovníků Vízového odboru Ministerstva zahraničních věcí České… více ►

Seznam akreditovaných pojišťoven poskytujících cestovní pojištění v souvislosti se žádostmi o Schengenská víza

Velvyslanectví České republiky v Manile informuje, že v současné době je na Filipínách velvyslanectvími členských států Schengenské smlouvy, které působí v Manile, akreditováno celkem dvacet pojišťoven, které poskytují cestovní pojištění za… více ►

Seznam podpůrných dokladů k žádostem o schengenská víza - Prováděcí rozhodnutí Evropské komise

Velvyslanectví České republiky v Manile informuje, že Evropská komise přijala prováděcí rozhodnutí, kterým se mění seznam podpůrných dokladů, které musí předložit žadatelé o krátkodobá (Schengenská) víza na Filipínách. více ►

Obnovení zastupování Slovenska ve věci vydávání schengenských víz

thumb

Velvyslanectví České republiky v Manile informuje, že od 1. srpna 2021 bylo obnoveno zastupování Slovenska ve věci vydávání schengenských víz. více ►

Poučení pro držitele víza

thumb_visa_02

O čem informuje vízový štítek více ►

Podávání žádosti o krátkodobá víza přes VFS Global Center

thumb

Žádáme žadatele o krátkodobá víza (do 90 dnů) cestující do České republiky, aby podávali své žádosti o víza skrze VFS Global Center. více ►