česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: unknown
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu 2024

V České republice proběhnou volby do Evropského parlamentu v pátek 7. června a v sobotu 8.  června 2024.

I.

V České republice se volby do Evropského parlamentu uskuteční v pátek 7. června a v sobotu 8. června 2024. Volební místnosti budou v pátek 7. června otevřeny od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 8. června od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Pro volby do Evropského parlamentu tvoří státní území České republiky jeden volební obvod a za Českou republiku bude v roce 2024 zvoleno 21 poslanců.

Státní občan České republiky může hlasovat pro kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v České republice pouze na území ČR. Volič se tedy v tomto případě musí ve dnech voleb nacházet na území České republiky.

Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí hlasovat nelze. Korespondenční hlasování zákon o volbách do Evropského parlamentu v současné době neumožňuje. Volič hlasuje osobně a zastoupení není přípustné.

Voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného zdejším zastupitelským úřadem se mohou hlasování v ČR zúčastnit, pokud budou mít vydaný voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče musí být zastupitelskému úřadu doručena nejpozději do pátku 31. května 2024, případně předána osobně nejpozději do středy 5. června 2024.

Vydání voličského průkazu se provádí bez poplatku.

Voličský průkaz však můžeme voliči předat, příp. zaslat poštou nejdříve ve čtvrtek 23. května 2024.

Informace o způsobu a podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu je zveřejněna na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.

Upozorňujeme, že pro tyto volby je možné předat nebo doručit písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů do 28. dubna 2024. To však má praktický smysl jen v případě osob, které na území ČR nemají trvalý pobyt a nejsou tedy zapsány do stálých seznamů voličů na území ČR.

II.

Voleb do Evropského parlamentu se může občan členského státu EU žijící v jiném státě EU zúčastnit také v této zemi (za podmínek stanovených tímto státem), bližší informace pak získáte u příslušných místních úřadů.

Toto ustanovení se netýká Velké Británie.