english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Jana Přikrylová
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Češi na veletrhu Xponential znovu potvrdili svoji konkurenceschopnost v oblasti bezpilotních systémů.

Letošní ročník největšího světového veletrhu bezpilotních a autonomních systémů  Xponential, který se konal v druhé polovině dubna v San Diegu, Kalifornii ukázal, jak rychle se mohou věci v odvětví dronů měnit. Vzhledem k tomu, že XPONENTIAL je zaměřen na bezpilotní systémy a robotiku, témata a technologie, které tuto akci definují, se vždy rok od roku překrývají. Letošní ročník  nejen představil nejnovější inovace, ale také zaznamenal významný obrat v oblastech, na které se odvětví zaměřuje. Po loňském úspěšném představení českých firem na veletrhu Xponential v Denveru, jsme si ani letos tuto akci nemohli nechat ujít.
 
 

Mezinárodní asociace pro bezpilotní systémy (AUVSI), která je hlavní pořadatelem veletrhu se vrací ke svým základním principům a kromě leteckých technologií klade nový důraz na pozemní a námořní aplikace. Letošní ročník se opět zaměřil na obranu všechny úvodní přednášky  a jednotlivé sekce veletrhu se věnovaly tomuto odvětví. Tento posun je částečně způsoben současnými globálními bezpečnostními problémy - od konfliktů na hranicích USA, v Izraeli/Gáze a na Ukrajině až po napětí s Čínou -, které zdůrazňují klíčovou roli autonomních systémů v moderních vojenských strategiích.

Letošního ročníku se účastnilo více než 7 500  světových odborníků na autonomní technologie z více než 20 průmyslových odvětví z 60 zemí světa.

Do budoucna se společnost AUVSI chystá upozornit na integraci autonomních technologií v různých odvětvích tím, že bude pořádat budoucí konference Xponential ve městech známých svými silnými průmyslovými odvětvími - v Houstonu pro letecký průmysl, v Detroitu pro automobilový průmysl a v Miami pro námořní průmysl. Tento strategický krok ilustruje závazek společnosti AUVSI podporovat růst a integraci bezpilotních systémů ve všech operačních oblastech.

Výrazným aspektem letošní konference byla spolupráce mezi hlavními agenturami a vedoucími představiteli průmyslu, jako jsou NASA, FAA, průmysloví partneři a různé vzdělávací instituce. Tato partnerství výrazně zlepšují spolupráci v rámci operací s vysokou hustotou a nasazení mimo vizuální viditelnost (BVLOS). Tento pokrok vytváří základ pro zavedení např. „leteckých taxíků“ v městských centrech po celých Spojených státech. Mnoho současných iniciativ pomáhá definovat městskou leteckou mobilitu, díky níž se letecká doprava stane praktickou alternativou v hustě obydlených městech.

Softwarová řešení, která jsou motorem budoucího růstu, jsou připravena katalyzovat další vlnu růstu obchodních aplikací v odvětví dronů. Například Společnost FlytBase se staví do pozice komplexního poskytovatele, který svými integrovanými softwarovými řešeními uspokojuje různé průmyslové potřeby. Jejich přítomnost na konferenci, již druhý rok po sobě, podtrhuje jejich závazek k expanzi odvětví. Společnost Skydio představila „Skydio Extend“, novou platformu určenou pro škálování programů pro drony prostřednictvím rozšířené integrace dat a automatizace.

Český národní stánek na konferenci letos obsadily firmy Workswell, UpVision a UDX, kromě toho byla česká účast na veletrhu  zastoupena firmami Dronetag a Mejzlík Propellers, který vystavovaly na společném stánku. Díky finanční podpoře MZV, MO a MPaO v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie, měly firmy možnost představit svoje inovační projekty v rámci národního stánku. Součástí prezentace firem bylo i veřejné vystoupení před publikem, o které byl letos ze strany účastníků veletrhu větší zájem než obvykle.

 

Xponential 2024

Xponential 2024

Firma Workswell, která se zaměřuje na pokročilé technologie termálního zobrazování, představila několik unikátních technologií pro bezpilotní a bezpilotní prostředky, jako je GIS 320 - OGI (optical gas imaging), WIRIS Enterprise a WIRIS Pro, což jsou nejpokročilejší termokamery pro průmyslovou inspekci, pátrání a záchranu a výzkum a vývoj z dronů, a také WIRIS Agro, patentovaná zemědělská kamera vyhodnocující index CWSI (Crop Water Stress Index). Nad rámec toho firma již spolupracuje s americkou společností Inspired Flight Technologies Inc,  inovativním výrobcem komerčních dronů a komponentů se sídlem v Kalifornii, kterým firma Workswell dodává pokročilé termovizní systémy a systémy detekce plynu. Jejich společný  inovativní produkt jsme vystavovali na národním stánku.

Společnost UpVision zaujala partnery svými inovativními produkty, které  tvoří platformu zaměřenou na využití bezpilotních leteckých systémů podnikové třídy ve spojení s IT prostředky s cílem poskytovat profesionální služby a řešení od podnikových aplikací, přes inovativní produkty pro film a marketing až po výzkum a vývoj doplňků technologií UAS. Společnost   má již dlouhodobé zkušeností s touto technologií a rozvíjí spolupráci s komerčními subjekty i akademickými a výzkumnými institucemi s cílem zhmotnit potenciál technologie UAS napříč mnoha průmyslovými oblastmi.

Příležitost představit svůj inovativní produkt v rychle se rozvíjejícím segmentu osobních dopravních dronů měla i začínající společnost UDX. Podle odhadů společnosti Morgan Stanley dosáhne tento segment do roku 2040 celosvětově hodnoty 1,4 bilionu dolarů. V tomto odvětví soutěží mnoho malých hráčů, kteří hledají škálovatelné řešení, které by v příštím desetiletí uspokojilo rostoucí poptávku. Společnost vyvíjí dron pro dvoučlennou posádku, zrychlení  zatlačí posádku zpět do sedadla, jako když sešlápnete plynový pedál v elektromobilu. Za pouhé 3 sekundy letíte rychlostí 100 km/h. O jejich model byl neobvyklý zájem ne jenom ze strany  účastníků veletrhu ale i z řad studentů, kteří veletrh navštívili.

Účast České republiky na veletrhu formou národního stánku, ještě více posílilo povědomí o České republice. Ujistili jsme se, také v tom, že  Česká republika je v oblasti bezpilotních systémů ve světovém měřítku  konkurenceschopná, zároveň naše účast pomohla zintenzivnit již stávající vazby a kontakty a přilákat nové potenciální zákazníky a vytvořit další obchodní příležitosti.

 

Zpracovala: Jana Přikrylová,  ekonomická diplomatka GK Los Angeles