english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Shutterstock
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Založení firmy či pobočky ve Spojeném království

S blížícím se koncem přechodného období po vystoupení Spojeného království z Evropské unie se v některých případech stane z distributora importér, s čímž souvisí i přesun některých povinností právě na importéra. Jednou z možností působení na britském trhu tak pro české společnosti může být založení místní firmy či firemní pobočky. V procesu zakládání společnosti nedojde k žádným významným změnám. Spojené království neuplatňuje žádná omezení státní příslušnosti pro vlastníky nebo manažery britských společností. Spojené království je 5. největší ekonomika na světě a kromě snadné registrace firmy je výhodou také jedna z nejnižších korporátních daní v zemích G20.
 

Plný odchod Spojeného královstcí z EU znamená od roku 2021 také změnu pravidel vzájemného obchodu. Z distributora či dodavatele se v rámci nových pravidel může stát importér, což s sebou nese legislativní důsledky, např. přenos povinnosti souladu zboží na importéra. Od roku 2021 také nebude možné využívat autorizované či odpovědné zástupce společností se sídlem v EU, zástupce musí sídlit ve Velké Británii.

Registrace firmy ve Velké Británii (Anglie, Skotsko, Wales) je poměrně jednoduchý proces. Firma se registruje podle zákona “The Companies Act 1985” v obchodním rejstříku (Companies House), který vede Ministerstvo pro obchod, energetiku a průmyslovou strategii (Department for Business, Energy and Industrial Strategy). Firmy mají ze zákona povinnost předkládat do obchodního rejstříku údaje o účetnictví a výkazy ročního obratu. Companies House eviduje údaje o 2 mil. firem a kanceláří v Londýně, Edinburghu a Cardiffu.

Obchodní rejstřík firem v Severním Irsku (Companies Registry) vede Ministerstvo hospodářství (Department for the Economy – Northern Ireland) v Belfastu.

Požadované dokumenty pro založení (registraci) firmy:

  • Memorandum of Association: obsahuje jméno a adresu firmy, popis činnosti
  • The Articles of Association: stanovují pravidla pro vnitřní chod firmy, základní kapitál, pravomoci společníků
  • Formulář 10: vyplňuje ho společník/ci a jednatel firmy (může jít o stejnou osobu). Obsahuje jméno a adresy společníka/ů, datum narození, přehled jejich zaměstnání či řídících funkcí za posledních 5 let. F10 musí být datován a podepsán každým společníkem, jednatelem nebo jejich právníkem
  • Formulář 12: prohlášení o dodržování pravidel pro řízení firmy. Musí být podepsáno jedním z ředitelů firmy v přítomnosti notáře nebo právníka.

Doporučujeme, aby výše uvedené dokumenty připravil britský právník, ale není to zákonná podmínka. Firma je zaregistrována po obdržení Certificate of Incorporation (doklad o registraci). Proces registrace firmy obvykle trvá 7 pracovních dnů. Registrace elektronicky stojí od 10 GBP, při fyzickém předložení dokumentů 40 GBP. Je možné také využít „express registrace“ do 24 hodin po předložení dokumentů, elektronická žádost je zpoplatněna 30 GBP (při fyzickém předložení dokumentů 100 GBP). V Severním Irsku stojí registrace firmy 35 GBP. Firma může být zaregistrována v Companies House přímo nebo prostřednictvím právní firmy.

Obvyklé právní formy společností ve Spojeném království jsou:

  • Private limited company (Ltd) – privátní společnost s ručením omezeným, nejčastější forma. Ručení je omezené buď majetkovým podílem (by shares) nebo zárukou (by guarantee). Druhá forma ručení je obvyklá pro neziskové organizace. Není stanoven žádný minimální kapitál pro založení Ltd., ani minimální výše vkladu společníka.
  • Public limited company (Plc) – veřejná společnost s ručením omezeným. Jedná se o akciovou společnost, která může získat finanční zdroje prodejem akcií veřejnosti.
  • Limited partnership (LP) – partnerství (sdružení) podnikatelů. Partneři mají společnou odpovědnost za závazky firmy a ručí neomezeně osobním majetkem. Smlouva o partnerství je většinou sepsána právníkem, který navrhne způsob řízení firmy a rozdělení zisku. Tento typ společnosti využívají hlavně začínající firmy.
  • Limited liability partnership (LLP) – nový typ společnosti, který je kombinací klasické privátní společnosti s ručením omezeným a partnership. Jméno firmy tohoto typu musí končit písmeny LLP.
  • Sole trader, sole proprietor – podnikatel (fyzická osoba). Do této kategorie patří drobní živnostníci, obchodníci či soukromí poradci. Podnikatel ručí za závazky z podnikání neomezeně osobním majetkem. Tento druh podnikání vyžaduje minimální nároky na papírování a formality. Neexistují žádné požadavky na audit. Podnikatel však musí vést evidenci svých příjmů a výdajů pro daňové účely a platby na sociální a zdravotní pojištění.

Dalším důležitým státním úřadem pro firmy a podnikatele HM Revenue & Customs, kde se musí firma registrovat jako plátce DPH, daně ze zisku, spotřební daně a odvodů na sociální a zdravotní pojištění (national insurance).

Se založením firmy ve Spojeném království nabízí zahraničním firmám pomoc britské ministerstvo zahraničního obchodu

Více informací a postup jak založit firmu v UK na webu britské vlády, kde je zveřejněn i přehled jednotlivých právních forem.

Registrace pobočky

Druhou možností je založení pobočky. Registrací pobočky zahraniční firmy ve Velké Británii společnost nevytváří samostatný právní subjekt, ale registruje společnost k podnikání ve Velké Británii. Pobočka nezískává výhody omezené odpovědnosti společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii. Registrace pobočky zahraniční společnosti ve Spojeném království trvá déle než registrace společnosti s ručením omezeným, firma musí předložit dokumenty a informace potvrzující existenci společnosti, což může proces prodloužit až na 4 týdny. Poplatek za založení pobočky zahraniční firmy začíná na 20 GBP, ale může být vyšší. Postup na založení pobočky je také na stránkách britské vlády.

Od 1. 1. 2021 by mohlo pro některé firmy dojít k nutnosti změny registrace, změny se týkají evropských společností založených podle práva EU, které budou nově muset plnit povinnosti registrace dle práva britského.

Přestože založení firmy je v Británii relativně jednoduché, založení bankovního účtu může být naopak relativně dlouhé.

Více informací o brexitu a nových pravidlech po konci přechodného období najdete webu Velvyslanectví ČR v Londýně.

Tamara Slate Glässner, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Londýně

Michaela Chrtová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Londýně