english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Shutterstock
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Británie o 6 měsíců prodlužuje výjimky z celních kontrol u dovozů z EU

Původně měla první plna kontrol na britských hranicích začít od 1. 4. 2021, a to pro zboží živočišného původu (POAO). Britská vláda však nyní výrazně prodloužila období, ve kterém dovozy z EU nadále nebudou podléhat povinnosti předložit veškeré celní deklarace již při vjezdu na hranicích, ale bude možné je doložit zpětně. Zatímco pro vývozy z UK do EU je tato povinnost v platnosti již od 1. 1. 2021, pro dovozy z EU do Británie místní vláda nyní odkládá administrativní povinnosti o dalších šest měsíců, pro zboží živočišného původu do 1. 10. 2021, pro ostatní zboží se prodlužuje odklad doložení celních deklarací do 1. 1.2022. Deklarovaným důvodem je snaha nezatížit další administrativou firmy v době pandemie, ale i absence fyzické infrastruktury pro hraniční kontroly.
 

Nová pravidla po brexitu znamenají i novou administrativu pro obchod se zbožím mezi EU a Velkou Británií. EU zavedla kontroly pro dovoz zboží již od ledna 2021, britská vláda původně odložila zavedení administrativních povinností spojených s importem zboží z EU na jaro/léto 2021, a to od 1. 4. 2021 pro zboží živočišného původu (POAO) a od 1. 7. 2021 pro všechno ostatní zboží s tím, že v mezidobí bude celní deklarace možné doložit zpětně do 6 měsíců od importu.


Relativně krátce před termínem vstupu v platnost prvních kontrol pro POAO však bylo oznámeno jejich další odložení. Kontroly by tedy nově měly vstupovat v platnost dle následujícího kalendáře, u všech povinností a úlev se jedná prakticky o prodloužení o 6 měsíců:

   1. Pro většinu zboží byla prodloužena možnost zpětného podání celního prohlášení ve lhůtě až šesti měsíců po dovozu zboží do 1. 1. 2022.

   2. Prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení dováženého zboží budou vyžadována až 1. 1. 2022.

   3. U dovozu produktů živočišného původu (POAO), některých vedlejších produktů živočišného původu (ABP) a vysoce rizikových potravin jiného než živočišného původu (HRFNAO) nebudou prenotifikace na hranici vyžadoványaž do 1. 10. 2021. Od stejného dne vstoupí v platnost nutnost zdravotních exportních certifikátů u zboží živočišného původu.

   4. Fyzické sanitární a fytosanitární kontroly (SPS) pro POAO, určité ABP a HRFNAO budou vyžadovány až od 1. 1. 2022, kdy rovněž na hranicích (Border Control Posts, speciální hraniční přechody pro dovoz POAO) začnou kontroly.

   5. Fyzické SPS kontroly u vysoce rizikových rostlin budou od 1. 1. 2022 probíhat na hraničních kontrolních stanovištích, nikoli na místě určení jak je tomu nyní.

   6. U rostlin a rostlinných produktů s nízkým rizikem se budou vyžadovat prenotifikace a budou probíhat kontroly dokladů včetně fytosanitární osvědčení od 1. 1. 2022.

   7. Od března 2022 budou na hraničních kontrolních stanovištích probíhat kontroly živých zvířat a nízkorizikových rostlin a rostlinných produktů.

U přesunů licencovaného zboží přes hranice nebude ani nadále možné využít režimu zpětného podání celní deklarace (pro licencované zboží, alkohol a tabák platí nový celní režim plně již od 1. 1. 2021). Situaci komplikuje skutečnost, že sanitární a fytosanitární kontroly zboží jsou v Británii v kompetenci decentralizovaných vlád, londýnská vláda proto avizuje, že bude úzce spolupracovat zejm. s vládou Walesu při budování fyzické infrastruktury pro celní kontroly na hranicích (pro exporty do Severního Irska).

Opatření a systém fungování britských hraničních kontrol je detailně uveden v Border Operating Model, na webu lze najít i případové studie pro jednotlivé druhy zboží.

Aleš Opatrný, zástupce velvyslance, Velvyslanectví ČR v Londýně

Michaela Chrtová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Londýně