português  česky 

rozšířené vyhledávání

Podmínky podnikání v Portugalsku

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu jsou následující:

1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Portugalsko je těsně navázáno na Španělsko, Německo, Francii a další země EU, proto se další prostor mimo tradiční spojení těžko hledá. Lze doporučit partnerství se silnými místními firmami, což může pomoci při proniknutí na některá africká teritoria, zejména do Angoly, Mosambiku či dalších bývalých portugalských kolonií. Účast v tendrech vyhlašovaných v Portugalsku bez silného domácího partnera nedává velkou šanci na úspěch. Doporučujeme portugalským partnerům nabídnout exkluzivitu při prodeji zboží, pokud není k dispozici prověřená odbytová síť. Velké soutěže s mezinárodní účastí vyhlašuje i portugalská vláda a ministerstva na internetových stránkách Evropské komise, které doporučujeme soustavně sledovat.

Distribuční a prodejní síť dosahuje v současné době jedné z nejvyšších úrovní centralizace v rámci států Evropské unie. Pro případnou realizaci spotřebního zboží na portugalském trhu je proto výhodnější navazovat přímé obchodní vztahy s největšími společnostmi v oblasti hypermarketů - Carrefour, Macro, Auchan, Modelo-Continente (skupina Sonae), Pingo Doce, Feira Nova (obě patří do skupiny Jerónimo Martíns) atd., nebo s distribučními a obchodními společnostmi a asociacemi, jejichž adresy uvádíme.

Adresy nejvýznamnějších obchodních a distribučních institucí:
APEO - Associacao Portuguesa de Centros Comerciais - Campo Grande 286-5, 1700 Lisboa

Ministerstvo hospodářství Portugalska
http://www.min-economia.pt - na této internetové adrese můžete nalézt bližší údaje týkající se podnikání fyzických i právnických osob v Portugalsku.

Vládní agentury řízené Ministerstvem hospodářství Portugalska
http://www.investinportugal.pt - API (portugalská vládní agentura pro zahraniční investice); působí v rámci Ministerstva hospodářství a zabývá se získáváním zahraničních investorů směrem do Portugalska
http://www.iapmei.pt/ - IAPMEI (portugalská vládní agentura na podporu malého a středního podnikání); spravuje i databázi nabídek a poptávek ze zahraničí; touto vládní agenturou je řízeno i Centrum podnikatelských formalit ( http://www.cfe.iapmei.pt/)
http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Index.aspx - AICEP (portugalská vládní agentura na podporu exportu - obdoba české organizace CzechTrade)

Nevládní průmyslové a podnikatelské asociace
http://www.aip.pt - AIP (portugalská průmyslová asociace) v Lisabonu a pobočkami po celém Portugalsku; nejvýznamnější nevládní asociace v Portugalsku
http://www.fil.pt - FIL v Lisabonu; pořadatel veletrhů, výstav apod., účelová organizace AIP Lisabon
http://www.aeportugal.pt/- AEP Porto (portugalská podnikatelská asociace) - druhá nejdůležitější nevládní asociace.
http://www.exponor.pt/ - EXPONOR Porto; pořadatel veletrhů, výstav apod., účelová organizace AEP Porto
http://www.anpmes.org/en/ - ANPMES (Asociace malých a středních podniků) s aktivitami v oblasti průmyslu, obchodu, služeb, zemědělství, rybolovu, turistice, stavebnictví aj.
http://www.aida.pt - Průmyslová asociace v Aveiro; cca 250 km severně od Lisabonu
http://www.aiminho.pt - Průmyslová asociace v Minho; zahrnuje oblast Braga - Guimarães - Viana do Castelo, Barcelos, Vila Nova de Famalicão - Fale - Valença - Arcos de Valdevez - Melgaco
http://www.acap.pt -Asociace obchodníků s automobily (ACAP)
http://www.animee.pt - Národní asociace elektrického a elektronického průmyslu (ANIMEE)
http://www.anivec.com/ - Národní asociace oděvního a textilního průmyslu (ANIVEC)
http://www.aecops.pt - Asociace podnikatelů ve stavebnictví a veřejných pracích (AECOPS)
http://www.apiee.pt - Portugalská asociace v energetickém průmyslu (APIEE)
http://www.afia.pt - Asociace výrobců v automobilovém průmyslu (AFIA)
http://www.fipa.pt - Federace v portugalském zemědělsko-potravinářském průmyslu (FIPA)

Důležité adresy pro podnikatele

www.dgrn.mj.pt - obchodní rejstřík je placenou službou. Na uvedené adrese je možno zaplatit přímo na základě předaných údajů a v současnosti je platba 16 Euro. Po otevření uvedené adresy (v překladu GŘ rejstříků a notářství Min. spravedlnosti) se postupuje přes "Certidao de Registo Comercial" = výpis z obch. rejstříku, dále přes "Pedidos de certidao" = žádosti o výpis (není třeba reagovat na žádost o vlastní registraci), opět "Certidao de registo comercial" a vybere se příslušný obvod v Portugalsku, po kliknutí na "continuar" se objeví další členění. Na závěr se vyplní el. formulář a následuje úhrada kred. kartou.

http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-zeme/portugalsko.html - užitečné informace o Portugalsku (poptávky, trendy, aktuality, strategie aj.)


2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Portugalsko jako člen Evropské unie aplikuje na svém území legislativu EU, která umožňuje volný pohyb pracovních sil, pokud se jedná o občany států EU. Ve vztahu k ČR a dalším 7 novým členským zemím přijalo Portugalsko přechodné ochranné opatření na dobu 2 let v oblasti pohybu pracovních sil. Tento režim skončil 30.4.2006 a od 1.5. by nemělo platit žádné omezení pro občany nových členských zemí. Ukončení přechodného období vyhlásil ministr zahraničí Portugalska Diogo Freitas do Amaral při své oficiální návštěvě ČR na jaře 2006.

Místní síly je možno zaměstnávat bez omezení při respektování místního zákoníku práce včetně nároků na odpovídající odměnu včetně 13. a 14. platu a respektování všech státních i lokálních svátků. V případě propouštění místního pracovníka mu náleží odstupné ve výši dvou průměrných měsíčních platů a dalšího jednoho a půl měsíčního platu za každý rok odpracovaný u zaměstnavatele. Minimální mzda v Portugalsku pro rok 2006 od 1.1.2006 je 385,90 EUR za 1 měsíc, 5.402,60 za rok nebo EUE 2,23 na hodinu. Diety jsou pro stejné období vyhlášeny takto: celodenní EUR 135,07, pouze hlavní jídlo 57,89, ubytování 46,31 a dieta + ubytování EUR 192,--. Minimální mzdou je v Portugalsku placeno vysoké procento legální pracovní síly - téměř 60%. Průměrná měsíční mzda v Portugalsku je 818 EUR u mužů a 605 EUR u žen a její nárůst za rok 2005 představoval 3%.

3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Založení firmy v Portugalsku

1. Definice aktivity společnosti a její jméno
2. Určení data ve veřejné listině pro založení společnosti
3. Podpis veřejné listiny u notáře
4. Deklarace začátku činnosti a registrace u plátce daní
5. Registrace u obchodního rejstříku
6. Registrace u správy sociálního pojištění
7. Registrace u obchodní a konkurenční kanceláře (Regionální ředitelství Ministerstva hospodářství)

Na web-stránce Ministerstva hospodářství Portugalska http://www.min-economia.pt nebo API (Vládní agentura pro získávání zahraničních investic do Portugalska se sídlem v Portu) - www.investinportugal.pt lze nalézt bližší údaje týkající se podnikání fyzických i právnických osob v Portugalsku.

Centrum podnikatelských aktivit - www.cfe.iapmei.pt Založení společnosti v Centru podnikatelských věcí závisí na kapacitě a poptávce. Průměrná doba je běžně 23 pracovních dnů. Minimální vklad pro s.r.o. je 5 000 EUR. Náklady na založení s.r.o. v hodnotě 5 000 EUR jsou 550 EUR. Je třeba 2 osob pro založení s.r.o. Minimální vklad pro založení akciové společnosti je 50 000 EUR. Počet osob pro založení akciové spol. je 5 osob nebo dvě, je-li jedna z osob stát. Vláda premiéra Sócratese si klade za cíl stlačit čas potřebný k založení společnosti v Portugalsku - až na jeden den - soustředěním všech potřebných úkonů do jednoho místa. Zatím je skutečnost poměrně vzdálena těmto ambicím.


Zřízení zastoupení firmy

Nejpoužívanějším způsobem je oslovení místního podnikatelského subjektu, který má příslušné obchodní schopnosti a dostatečné ekonomické zázemí. V tomto případě se doporučuje, aby česká společnost s tímto subjektem podepsala smlouvu o výhradním zastoupení tak, aby byla v souladu s komunitárním právem (Directivo 86/653/CEE z 18.12.1986). Podle tohoto zákona se nesmí ve smlouvě vyskytnout slovo exkluzivita, nebo slovo se stejným slovním základem, protože by bylo vykládáno jako pokus o zákaz konkurence.

4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití médií)

Portugalský trh je stejně náročný pro uplatnění zahraničního zboží jako trhy ostatních členských států EU. Z této reality vyplývají rostoucí náklady na realizaci zboží na portugalském trhu, zejména náklady na propagaci a zavádění nových výrobků. Rovněž ceny marketingových služeb jsou srovnatelné s náklady v zemích EU. Doporučujeme vyhledat portugalského partnera pomocí průmyslových a podnikatelských asociací a nabídnout jim exkluzivitu při zastoupení zboží nebo služeb na portugalském trhu. Bez silného portugalského partnera je rovněž velice malá pravděpodobnost úspěchu při účasti ve veřejných soutěžích.


5. Způsoby řešení obchodních sporů

Tato oblast je upravena legislativou, která platí ve všech státech Evropské unie. Případné obchodní spory se doporučuje řešit v první fázi na portugalské obchodní a průmyslové komoře. Jinak jsou soudní spory značně nákladné a řešení velmi zdlouhavé.
Asociace advokátů v Portugalsku: e-mail: dept.administrativo@cg.oa.pt , tel. 00351 21 8823550, fax 00351 21 8862403.
ZU Lisabon využívá služeb advokátky Lenia Godinho Lopes , Rua Bacalar e Silva, 5, 1000-068 Lisboa, Portugal, tel. 00351 21 840 08 70, 00351 21 840 04 70, fax 00351 21 847 39 42, e-mail: lenia.lopes_law@sapo.pt . Paní Lenia Lopes hovoří portugalsky a anglicky.


6. Režim zadávání veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek je v Portugalsku aplikován podobně jako v ostatních členských státech Evropské unie (povinné je zveřejnění alespoň v jednom celostátním deníku a v Diário da República). Z tohoto hlediska jsou významné zejména projekty, které jsou v programu investiční politiky vlády. Jsou převážně zaměřeny na budování a zlepšování infrastruktury a na ekologii. Realitou zůstává, že podstatně větší možnosti podílet se na projektech v rámci veřejných zakázek mají podnikatelské subjekty z členských států Evropské unie nebo ty firmy, které úzce spolupracují s místní firmou, neboť ta také zná podstatně lépe místní zvyklosti. Bez silného domácího partnera není velká šance uspět v místních veřejných zakázkách. Všechny veřejné zakázky (celostátního i místního významu ze všech oborů) jsou uveřejňovány na internetu: www.vector21.com/cp/).

Pro informaci naší podnikové sféry uvádíme adresy ústředních orgánů a institucí, které mají kompetence rozhodovat o jednotlivých projektech (veřejných zakázkách) realizovaných v rámci investičních programů portugalské vlády:

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (ministerstvo zemědělství)
Praca do Comércio, 1100 Lisboa
http://www.min-agricultura.pt/

Ministério da Economia e da Inovação (ministerstvo hospodářství)
Rua Laura Alves, 4 - 12° 1050 - 138 Lisboa
http://www.min-economia.pt/

Direção-Geral das Atividades Económicas (Generální ředitelství podniků Ministerstva hospodářství)
Av. Visconte de Valmor, 72 - 8° 1069 -041 Lisboa
http://www.dgae.min-economia.pt/

Direcção-Geral de Geologia e Energia (Generální ředitelství geologie a energetiky
Ministerstva hospodářství)
Av. 5 de Outubro, 87, 1069 - 039 Lisboa
http://www.dge.pt/

Ministério de Obras Públicas, Transportes e Comunicações (Ministerstvo veřejných prací, dopravz a komunikací) MOPTC
Palácio Penafiel, Rua de S. Mamede ao Caldas, 21, 1149-050 Lisboa
www.moptc.pt.


7. Problémy a rizika místního trhu

Podmínky, které české exportéry zboží a služeb čekají na portugalském trhu, jsou srovnatelné s podmínkami v ostatních členských státech Evropské unie. České podnikatelské subjekty musí především vycházet z toho, že portugalský trh je náročným trhem členského a standardního státu EU, zejména po vstupu do eurové oblasti. Z tohoto pohledu nejsou čeští vývozci vystaveni velkým obchodním a podnikatelským rizikům .


8. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

V Portugalsku platí obdobné podmínky jako v ostatních státech EU. Při navazování nových kontaktů zejména při českém vývozu do Portugalska doporučuje ZÚ Lisabon využít služeb mezinárodní společnosti Dun&Bradstreet, případně jiné firmy, která poskytuje základní kancelářské či bankovní informace, a v případě nových obchodních partnerů používat zajištěné způsoby placení, a to i v případě rozpracování větších zakázek.