português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: http://www.publicdomainfiles.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nový provozovatel kapverdských letišť chystá významné investice

Dne 18. července 2022 uzavřela kapverdská vláda licenční smlouvu se společností Cabo Verde Airports, která bude nově provozovat čtyři mezinárodní a tři vnitrostátní kapverdská letiště. Smlouva předpokládá, že nový provozovatel vynaloží na souostroví během příštích 40 let až 928 mil. EUR. Vzhledem k nemalým zkušenostem českých firem s výstavbou a modernizací letišť v zahraničí tak půjde o další zajímavou příležitost pro jejich uplatnění.

Společnost Cabo Verde Airports byla založena v květnu 2022 a se 70 % v ní většinu drží francouzská nadnárodní korporace Vinci, když menšinovým vlastníkem se 30 % je portugalský provozovatel letišť ANA, který je sám ve vlastnictví Vinci od roku 2012. Podle dojednaných ustanovení by se nový držitel licence měl ujmout správy kapverdských letišť nejpozději do dvanácti měsíců od podpisu smlouvy.

Partnerství bylo uzavřeno bez výběrového řízení na základě přímého jednání mezi vládou a nadnárodní společností a předpokládá, že skupina Vinci v příštích čtyřech dekádách věnuje na investice do výstavby, modernizaci, provoz a údržbu budov a zařízení až 928 mil. EUR. Na výstavbu, rozšíření a renovaci letištní infrastruktury na všech sedmi letištích by mělo být alokováno 113 mil. EUR, dalších 251 mil. EUR je určeno na jejich provoz a 564 mil. EUR si vyžádá údržba. Nová společnost by také měla převzít až 382 z přibližně pěti set zaměstnanců dosavadního státního provozovatele letišť ASA.

Skupině Vinci byly zároveň přiznány dílčí daňové úlevy po dobu 15 let. Je však povinna zaplatit Kapverdám licenční poplatek ve výši 80 mil. EUR, jenž je splatný ve dvou splátkách – první ve výši 35 mil. EUR při převzetí licence a zbývajících 45 mil. EUR v okamžiku, kdy se podaří obnovit provoz na úroveň roku 2019, respektive nejpozději v prvním trimestru 2025, pokud se tak do té doby nestane. Skupina Vinci bude zároveň vyplácet státu ročně určité procento hrubého příjmu. Podpisem licenční smlouvy začalo běžet přechodné šestiměsíční období, během něhož je skupina Vinci povinna uhradit státu zálohu ve výši 2 mil. EUR.

Kapverdská vláda považuje vydání licence skupině za strategický krok, jenž povede k dalšímu posílení vztahů s Francií a Portugalskem, které patří mezi nejvýznamnější dodavatele turistů na souostroví. Právě cestovní ruch je stěžejním sektorem kapverdské ekonomiky, když je v současnosti zodpovědný za čtvrtinu jejího výkonu. Ambiciózním plánem vlády je tento podíl dál navyšovat, a to až na 32 % HDP do roku 2026.

Skupina Vinci v současné době provozuje letiště ve dvanácti zemích – mimo jiné dvanáct letišť ve Francii, deset v Portugalsku a osm v Brazílii – a globálně zaměstnává přes 220 tisíc lidí. Převzetí sedmi letišť na Kapverdách v průběhu roku 2023 a související rozšíření a modernizace letištní infrastruktury nepochybně skýtají množství příležitostí i pro české firmy či konsorcia, které se již v zahraničí v tomto oboru dokázaly prosadit, jako například v nedalekém Senegalu.

Ing. Petr Klíma, zástupce velvyslance