português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: hp1
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Komora pro podporu obchodu, průmyslu a turismu mezi Českou republikou a Portugalskem zahájila činnost

Dne 22. září 2017 byla za přítomnosti Velvyslance České republiky v Portugalsku, Stanislava Kázeckého a portugalského tajemníka pro internacionalizaci Eurica Brilhante Diase založena Komora pro podporu obchodu, průmyslu a turismu mezi Českou republikou a Portugalskem. Komora si vytyčila za cíl propojování českých a portugalských podnikatelů a propagaci vzájemné spolupráce v oblasti obchodu, průmyslu a turismu. Během slavnosti byla také podepsána protokolární dohoda o ustanovení obchodní rady pro spolupráci mezi Komorou a další institucí, Obchodní komorou v Praze, která se podílela na umožňování vzájemně prospěšné spolupráce.  
 


Důležitým podnětem pro zahájení činnosti Komory byla kromě rychlého rozšiřování obchodních vazeb mezi oběma zeměmi i státní návštěva prezidenta Miloše Zemana v Portugalsku v prosinci 2016 a při té příležitosti zorganizované ekonomické fórum, na kterém se mimo Velvyslanectví České republiky v Portugalsku podílely také Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Průmyslová asociace Portugalska. Tyto entity shromáždily české a portugalské firmy a při té příležitosti byl veřejně vysloven záměr založení obchodní komory.

Slavnost k zahájení činnosti se konala v Portugalské nadaci pro komunikaci a zúčastnilo se jí několik desítek pozvaných hostů, především zástupci portugalských firem, které pojí s Českou republikou obchodní a investiční pouta. Tímto aktem začala Komora pro podporu obchodu, průmyslu a turismu mezi Českou republikou a Portugalskem s naplňováním svého poslání jakožto zprostředkovatel vzájemných kontaktů mezi firmami z obou zemí. Toto poslání bylo zdůrazňeno jako stěžejní jak českým velvyslancem, tak portugalským tajemníkem pro mezinárodní záležitosti. Také bylo zmíněno, že Česká republika vzhledem ke své výhodné poloze může být pro portugalské firmy důležitým prostředníkem pro další expanzi do zemí východní Evropy. Z pohledu českých firem byla v tomto smyslu vyzdvižena úloha Portugalska jakožto prostředníka pro vstup českých firem do dalších zemí s důrazem na portugalsky mluvící země v Africe.

První zasedání výboru Komory pro podporu obchodu, průmyslu a turismu mezi Českou republikou a Portugalskem se s podporou Velvyslanectví České republiky v Lisabonu uskutečnilo dne 17. října a během této příležitosti byly zvoleny příslušné orgány a společnost COSEC, zastoupená Bertou Dias de Cunha, se ujmula funkce výkoného řízení Komory.