česky  español 

rozšířené vyhledávání

Malé lokální projekty - MLP

Každoročně Velvyslanectví ČR v Limě spravuje malé lokální projekty rozvojové spolupráce v Peru a Ekvádoru.

Malé lokální projekty jsou financovány z rozpočtu zahraniční rozvojové spolupráce ČR až do výše 500.000 Kč a pomáhají partnerským zemím reagovat na aktuální rozvojové výzvy v rámci plnění Agendy 2030. Realizátory projektů jsou státní a regionální instituce, školy, nevládní organizace, místní zemědělské asociace, výzkumné instituce apod. V rámci možností se na projektech často podílí české firmy, které místním partnerům dodávají své technologie a know-how.

Malé lokální projekty v r. 2019

V r. 2019 činí příspěvek oficiální rozvojové pomoci České republiky pro Peru celkem 1.211.869 Kč, které jsou rozděleny na tři projekty: výstavba knihovna pro děti v Chorillos (Lima), nákup nutného zdravotního zařízení pro porodnici v San Juan de Miraflores (Lima) a záchrana užitkových rostlin v peruánské Amazonii (Pucallpa). Pro Ekvádor vyčlenila ČR celkem 927.409 Kč, které se použijí na dva projekty: pomoc malým pěstitelům kakaa v ekvádorské Amazonii a podpora svářečského řemesla pro adolescenty ze slabších rodin v provincii Santa Ana - Azuay.

Malé lokální projekty v r. 2018

  • Úpravna pitné vody v základní škole La Obrilla v Piuře: dodávka a instalace českého technologického zařízení na úpravu pitné vody v polopouštní oblasti, díky čemuž se podařilo zásadně zlepšit kvalitu života tamních obyvatel. Generálním dodavatelem české technologie na úpravu vody byla místní společnost Checotrade S.A.C.
  • Oživení rybářského řemesla i ekosystému v Manabí v Ekvádoru: pomoc rybářské komunitě v prostředí manglárového pralesa obnovit jejich tradiční zdroj živobytí - pěstování a prodej škeblí -  po ničivém zemětřesení v r. 2017.

Malé lokální projekty v letech 2016 a 2017

  • Výzkum sesuvů půdy za účelem omezení rizik a adaptace na klimatické změny ve vysokohorském prostředí Peru, I a II: Projekt realizován za pomoci českých expertů z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR a ve spolupráci s peruánským Národním institutem pro výzkum ledovců a horských ekosystémů (INAIGEM). Výsledné mapy definují pro každou jednotlivou domácnost v závislosti na jejím umístění v deformovaném svahu míru závažnosti situace, doporučují opatření k rychlé reakci v rizikových obdobích či při rizikových aktivitách a pro provinční vládu jsou podkladem k územnímu plánování a budoucím veřejným investicím do zábran, odvodňovacích kanálů a dalších opatření.