українською  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Spolupráce České republiky a Ukrajiny v oblasti vzdělávání a rozvoje

(Archivní článek, platnost skončena 22.12.2017.)

Ředitel České rozvojové agentury (ČRA) Michal Kaplan, první náměstek ministra vzdělávání a vědy Ukrajiny Inna Sovsun a další partneři podepsali dne 2. prosince 2015 na Velvyslanectví České republiky v Kyjevě Memorandum o porozumění k programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Ukrajině a další memoranda k jeho dílčím projektům.
 

Program „Modernizace systému veřejného vzdělávání na Ukrajině“ stanovuje rámec všem rozvojovým projektům v gesci ČRA v Ukrajině. Program spolupráce ČR s Ukrajinou je postavený na třech pilířích:

  1. Technická asistence s reformou vzdělávacího systému zahrnuje projekty zaměřené na vybudování kapacit ústředních institucí ukrajinské vlády. Tyto projekty jsou zacílené na oblast sběru a zpracování statistických dat, školské evidence a přípravu na mezinárodní srovnávací studie v oblasti vzdělávání. Z české strany jsou do těchto projektů zapojené veřejné instituce.
  2. Podpora přechodu ukrajinských univerzit na evropské standardy zahrnuje projekty česko-ukrajinské spolupráce univerzit. Tyto projekty jsou zacílené na asistenci se zaváděním demokratických principů do univerzitních samospráv, na budování kapacit za účelem zapojení do programů mezinárodní mobility studentů a přípravy nových studijních programů.
  3. Materiální pomoc vysídleným vzdělávacím institucím, zejména univerzitám z Luganské a Doněcké oblasti je zajištěna pomocí rekonstrukcí budov těchto univerzit a dodávkami výpočetní techniky. Tyto projekty jsou realizovány českými a ukrajinskými firmami.

Rozvojová spolupráce s Ukrajinou v gesci ČRA a humanitární pomoc Ministerstva zahraničních věci ČR je zajišťovaná díky mimořádné pomoci vlády České republiky pro Ukrajinu.