Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Ministr Lipavský udělil medaile „Za zásluhy o diplomacii“
Foto: © MZV ČR / MFA CZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministr Lipavský udělil medaile „Za zásluhy o diplomacii“

 

Ministr Jan Lipavský udělil medaili „Za zásluhy o diplomacii“ patnácti osobnostem a dvěma institucím. Pro slavnostní akt si symbolicky vybral 17. listopad, kdy si Česko připomíná Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. 

„Dnešní den je živým svátkem, občané naší země si jej spontánně připomínají, scházejí se na Národní třídě a v centrech měst a obcí a radují se ze svobody, kterou jsme si v listopadu 1989 vydobyli. Dnešní svátek je skutečnou oslavou hodnot, na nichž je založena naše novodobá státnost a naše diplomacie,“ řekl na úvod ministr Lipavský.

V letošním roce se ministr zahraničních věcí rozhodl ocenit nejen významné osobnosti, ale i dvě organizace, Českou školu bez hranic a Charitu Česká republika. Ty svou činností v poskytování zdravotní a sociální péče a v oblasti vzdělávání pomáhají k udržení dobrého jména Česka v zahraničí.

„Svobodu, demokracii, lidská práva a bezpečnost Česka a Evropy by nebylo možné bránit bez nadšení, odvahy a obětavosti konkrétních lidí. A to jak těch, kteří pracují na ministerstvu zahraničních věcí, tak i těch, kteří se diplomacii svobody a demokracie věnují v jiných profesích,“ dodal Jan Lipavský.

Mezi laureáty jsou kromě Čechů také zástupci Německa, Španělska, Spojených států amerických, Kanady, Brazílie, Tunisu a Bahrajnu.

Medaile Za zásluhy o diplomacii je udělována od roku 2019 jako jedno ze dvou rezortních vyznamenání ministerstva zahraničí, a to jako projev poděkování domácím a zahraničním osobnostem. Ministři zahraničí ji udělují za mimořádný přínos pro českou diplomacii, českou zahraniční politiku, rozvoj zahraničních vztahů České republiky a upevňování míru ve světě.

Během posledních čtyř let toto ocenění obdrželo na 80 jednotlivců a organizací, mezi kterými byla např. Madeleine K. Albright, Lord George Robertson, Javier Solana, Martin Povejšil, Šimon Pánek či Klaus Kinkel in memoriam a řada dalších českých a zahraničních politiků, ministrů, diplomatů a organizací či institucí.

 

Laureáti medaile Za zásluhy o diplomacii 2023

 

Georgios Antoniou - Ve funkci honorárního konzula působil třináct let a vždy úzce spolupracoval se Zastupitelským úřadem Rijád, s ohledem na svůj věk své působení v této funkci nedávno oficiálně ukončil. Výrazně pomáhá českým občanům žijícím v Království Bahrajn. Jeho úzké osobní vazby na vládnoucí královskou rodinu významnou měrou přispívaly k realizaci početných obchodních a investičních aktivit směrem do Česka a naopak. Právě díky jeho kontaktům a schopnostem byly oficiální návštěvy českých představitelů v Království Bahrajn realizovány vždy na té nejvyšší úrovni. 

Libuše Černá - Už jako redaktorka Radio Bremen se po mnoho let věnovala propagaci české kultury v Německu. Angažuje se i jako předsedkyně Brémské rady pro integraci, kde pracuje jak ve prospěch nových migrantů, tak i starších komunit, včetně české. Je členkou poroty Česko-německé novinářské ceny a členkou Evropského výboru Německého svazu novinářů. V roce 2016 ji prezident Gauck udělil Spolkový kříž. Již desítky let organizuje výstavy, čtení a koncerty českých umělců, aktivně se zasazuje o uvádění českých zástupců do programů mezinárodních festivalů. Založila a vede spolek Globale – Festival přeshraniční literatury v Brémách, rovněž založila krajanský spolek Porta Bohemica.

Jakub Dürr, in memoriam - Po ukončení studií absolvoval studijní pobyty na několika zahraničních. Posléze se věnoval akademické sféře na Palackého univerzitě v Olomouci, kde po dva roky působil i jako prorektor pro zahraniční vztahy. Následně pracoval jako náměstek pro evropské záležitosti na ministerstvu školství, od roku 2011 se už naplno věnoval diplomacii. V letech 2011 – 2016 byl jmenován stálým zástupcem ČR při EU, poté vykonával funkci náměstka pro evropské záležitosti na MZV a v letech 2018 - 2020 funkci velvyslance ČR u EU v Bruselu. Od října 2020 opět pracoval v ústředí na pozici náměstka. Jeho posledním působištěm před tragickým úmrtím byla funkce velvyslance ČR ve Varšavě.

Kateřina Fialková, in memoriam - Celou svou profesionální kariéru na ministerstvu zahraničí od 90. let až do svého předčasného skonu ve službě v listopadu 2022 - ať již v mnoha vedoucích funkcích v ústředí, či na misích v zahraničí, včetně dvou velvyslaneckých - potvrzovala velvyslankyně svou mimořádnou profesionalitu, odbornost, enormní píli a pracovitost, ale i vynikající kvality lidské a osobní, za které byla svými spolupracovníky vždy respektována a oceňována. Byla první Češkou pracující ve vysokých strukturách NATO. Pro mnohé se stala skutečným příkladem a vzorem toho, jak by měl český kariérní diplomat působit a fungovat.

Lenka Froulíková - Jako lektorka českého jazyka v zahraničí přispěla mimořádným způsobem k propagaci českého jazyka a české kultury ve světě. Od roku 1997 působila ve Francii, nejprve na Stendhalově univerzitě v Grenoblu a následně od roku 2001 v Nancy, kde založila studijní obor češtiny (dnes existuje jen na několika málo univerzitách ve světě). Vedle toho výrazně přispívala k prezentaci české kultury, mj. organizovala Týdny české kultury, které se staly oblíbeným zdrojem inspirace nejen pro studenty, ale i pro širokou francouzskou veřejnost. Prezentovala historické umělecké osobnosti, ale i současné české umělce. Svým téměř tři desítky let dlouhým působením se tak výrazně zasloužila o zviditelnění Česka a propagaci české kultury ve Francii.

Miroslava Chikhaoui - Je vystudovanou tlumočnicí a překladatelkou a žije v Tunisu od sedmdesátých let 20. století. Aktivně pracovala pro politické delegace, působila na ministerstvu školství Tuniské republiky, pracovala i na Zastupitelském úřadě ČR v Tunisu. Vyučovala českou krajanskou komunitu i tuniskou veřejnost českému jazyku, a to v situaci, kdy žádná jiná škola ani univerzita nevěnovala českému jazyku pozornost. Její přínos je o to větší, že doposud se nenašel nikdo, kdo by byl ochoten a schopen ji v této oblasti nahradit. Hraje jedinečnou roli v poskytování pomoci tuniským a českým občanům. Je také pilířem české krajanské komunity a její podíl na soudržnosti komunity je nezastupitelný.

Martin Kastler - V letech 1996-1997 působil jako spolupracovník oddělení zahraničních vztahů kanceláře prezidenta ČR, následné byl europoslancem za bavorskou CSU. Je prvním předsedou Ackermann-Gemeinde, který dlouhodobě žil a působil v Praze. Díky tomu navázal kontakty s vrcholnými představiteli politického spektra v Česku a stal se žádaným odborníkem na česko-německé vztahy. Od roku 2012 je členem správní rady Česko-německého fondu budoucnosti a čtyři roky jeho místopředsedou. Aktivně přispíval k tomu, aby politici z Bavorska udržovali dobré bavorsko-české vztahy. Měl významný podíl, že vzájemný dialog vedl k normalizaci vztahů a užší spolupráci mezi Bavorskem a ČR.

Helena Koenigsmarková - V říjnu 2023 ukončila své více než třicetileté působení v čele Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, od roku 1990 stála v jeho čele. Díky jejímu profesionálnímu vedení je dnes muzeum mezinárodně respektovanou institucí. K jejím posledním mimořádným uměleckým počinům patří otevření nové stálé expozice „Art, Life. Umění pro život“ v roce 2023. Podařilo se jí značně obohatit sbírkové fondy o cenné umělecké soubory.  Vždy kladla i velký důraz na mezinárodní spolupráci a zapojení muzea do mezinárodní sítě. Díky tomu se podařilo realizovat mimořádně atraktivní zahraniční výstavy v Japonsku a Číně. Je členkou celé řady mezinárodních muzejních institucí a rytířkou Řádu umění a literatury ministra kultury Francouzské republiky. Od roku 2014 předsedá Mezinárodnímu výboru pro muzea a sbírky užitého umění a design ICOM/ICDAD.

Fernando Lorenz de Azevedo - Ve funkci honorárního konzula se podílel na přípravách a realizaci celé řady návštěv nejvyšších představitelů Česka v Brazílii a naopak, včetně např. rozsáhlé podnikatelské brazilské delegace v Česku v roce 2016. Významně napomáhá českým občanům a občanům českého původu. Z titulu své funkce předsedá Asociaci konzulárního sboru státu Rio Grande do Sul. Úspěšně spolupracuje s českými krajanskými sdruženími v Porto Alegre a Nova Petropolis a všestranně napomáhá prosazování české kultury v Brazílii.

William Flynn Martin – Spolu s R. Robinsonem založil Prague Security Studies Institute (PSSI), který se od roku 2002 systematicky věnuje vzdělávání v oblasti bezpečnosti a diplomacie. Za dvacet let existence prošlo jeho vzdělávacími programy více než 750 studentů. Mnozí z nich působí dnes na vysokých místech v diplomacii a státní službě. Vlajkovou lodí PSSI je bezpečnostní akademie, tzv. Robinson-Martin Security Scholar Academy. Je expertem na ekonomii energetiky, pedagog a mezinárodní diplomat. Sloužil jako zvláštní poradce prezidenta R. Reagana pro záležitosti národní bezpečnosti, jako výkonný tajemník Národní bezpečnostní rady USA a náměstek ministra energetiky USA. Byl předsedou představenstva University for Peace. Za administrativy G. W. Bushe a B. Obamy deset let sloužil jako předseda poradního výboru pro jadernou energii.

Jaime Martín Puchol - Od roku 2005 působil jako honorární konzul ČR v Barceloně, nedávno své působení ukončil. Tuto funkci vykonával vždy velmi svědomitě, přestože Katalánsko - oblast jeho působnosti - patří k turisticky nejnavštěvovanějším ve Španělsku. Vedle služby našim občanům je aktivní i v rámci konzulárního sboru v Barceloně a ve vztahu ke katalánské vládě. Pro náš Zastupitelský úřad v Madridu byl vždy důležitým prostředníkem při získávání kontaktů a informací, významně se podílel při přípravě českých politických a podnikatelských návštěv. Byl vždy i nepostradatelným pomocníkem našeho velvyslanectví při zajišťování české účasti na řadě mezinárodních kongresů, konferencí a veletrhů.

Radek Matula - Do diplomatických služeb nastoupil v roce 1993 po rozpadu federace. Po celou dobu se věnoval vztahům s východoevropskými zeměmi. Devět let působil v Moskvě, v letech 2001-2006 jako zástupce velvyslance. Zřizoval velvyslanectví v Baku, byl nerezidentním a později prvním rezidentním velvyslancem v Ázerbájdžánu (2008-2014). Od ledna 2017 vedl jako velvyslanec zastupitelský úřad v Kyjevě. Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 prokázal mimořádné schopnosti při evakuaci úřadu, v květnu 2022 se do Kyjeva vrátil a v čele úřadu setrval do konce října 2023.

Vlastimil Raymond Novak - Po řadu let pracoval po boku předsedy kanadské vlády S. Harpera. V roce 2013 se dokonce stal vedoucím Úřadu předsedy vlády Kanady. Během svého působení se značně podílel na formování kanadské domácí i zahraniční politiky a byl výrazným podporovatelem rozvoje vztahů mezi Kanadou a Českem. Má mj. zásluhy na zrušení vízové povinnosti pro občany ČR při cestách do Kanady. Udělení medaile V. R. Novakovi je rovněž příležitostí upozornit na úspěch syna českého imigranta, který přišel do Kanady za svobodou z okupovaného Československa. Je hrdý na svůj český původ a zdůrazňuje, že vyrůstal pod vlivem českých hodnot, veden k respektu k lidským právům, svobodě, demokracii.

Monika Studená, in memoriam - Monika Studená byla absolventkou vůbec prvního ročníku Diplomatické akademie v akademickém roce 1997-1998 a postupně prošla bohatou diplomatickou kariérou. Působila v kabinetu náměstka pro bezpečnostní politiku a mnohostranné vztahy, sloužila na českém velvyslanectví v Londýně, Stále delegaci při NATO v Bruselu, na stálé misi v New Yorku a nakonec na velvyslanectví v Tel Avivu. Její odchod je velkou ztrátou pro českou zahraniční službu i těžkou ranou pro nás, kteří jsme s ní měli možnost pracovat. Všichni na ni vzpomínáme jako na nesmírně pracovitou, s hlubokými znalostmi, se schopností empatie a ochoty pomoci. Monika byla veselá, plná života a skvělého inteligentního humoru.

Barbora Špotáková - Barbora Špotáková je bývalá česká atletka závodící v hodu oštěpem, dvojnásobná olympijská vítězka z LOH 2008 v Pekingu a LOH 2012 v Londýně a členka armádního sportovního centra Dukly Praha. Od 13. září 2008 drží světový rekord v hodu oštěpem v ženské kategorii s výkonem 72,28 metru (nejdelší hod od změny těžiště ženského oštěpu v roce 1999). Dříve se věnovala také víceboji. Aktivní oštěpařskou kariéru ukončila v září 2022. Na vrcholných světových soutěžích získala jedenáct medailí, více než jakákoli jiná česká atletka v historii. Byla dvakrát vyhlášena vítězkou ankety Sportovec roku v České republice (2008 a 2012) a devětkrát nejlepší českou atletkou roku. Dne 28. října 2012 ji prezident České republiky Václav Klaus vyznamenal Medailí Za zásluhy.

Česká škola bez hranic - Vznikla v roce 2003 jako reakce na rostoucí počet české polistopadové emigrace v zahraničí a z potřeby zajistit výuku češtiny pro jejich děti. Od té doby se úspěšně rozvíjí a šíří do mnoha zemí světa. Nabízí výuku češtiny a českých reálií pro děti od 18 měsíců do 15 let jako doplnění běžného vzdělání na zahraničních školách. V současnosti ve světě působí tyto školy v Bruselu, Curychu, Drážďanech, Londýně, Mnichově, Paříži, Rhein-Mainu a v Ženevě. Organizuje i řadu dalších výukových a kulturních aktivit. V Praze každoročně organizuje konference - setkání vyučujících, ředitelů a organizačních pracovníků. Představuje jedinou organizaci, která zajišťuje systematickou výuku češtiny pro české děti v zahraničí v souladu s požadavky českého ministerstva školství a tím umožňuje zařazení těchto dětí do výuky v případě jejich návratu do Česka.

Charita Česká republika - Představuje největšího nestátního poskytovatele sociálních a zdravotních služeb v Česku a druhého největšího v zahraničí. Je nejstarší českou charitativní organizací. Má pobočky v osmi zemích světa. Její působení závisí na potřebách dané země, např. v Zambii se soustřeďuje na podporu uprchlíků rozvojem zdrojů obživy a soběstačnosti, dále se zaměřuje na podporu farmářů, drobných živnostníků a na odborné vzdělávání. V Mongolsku je činnost zaměřena na ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj a šetrné nakládání s odpady. Zároveň se věnuje podpoře mladých lidí a občanské společnosti. V případě humanitární katastrofy pomáhá i v dalších regionech. Významně se zapojila na podporu trpících na Ukrajině. Organizuje finanční sbírku pod názvem „Charita pro Ukrajinu“. V rámci projektu Emergency Appeal bylo za jeden rok podpořeno přes 40 300 Ukrajinských uprchlíků ve formě přímé materiální pomoci a asistencí při jejich integraci. 

 

Vedle těch, kteří si ocenění přišli osobně převzít 17. listopadu 2023, byla v roce 2023 medaile udělena i dalším pěti osobnostem a jedné organizaci, kteří toto ocenění převzali nebo teprve převezmou při jiné příležitosti.

Iva Bittová - česká zpěvačka, houslistka a herečka žijící v USA Iva Bittová patří k nejvýraznějším osobnostem české alternativní hudební scény. Vystudovala zpěv a houslovou hru na konzervatoři v Brně, od roku 1978 byla členkou Divadla na provázku, kde na sebe upozornila rolí Eržiky ve hře Balada pro banditu. Od roku 1984 vystupovala jako zpěvačka a houslistka. Dosáhla mnoha úspěchů na evropských scénách progresivní hudby. Její hudební aktivity zasahují do různých žánrů, od lidových písní, přes experimentální jazz, rock až po vážnou hudbu. Vydala na tři desítky hudebních CD a jako herečka účinkovala v patnácti filmech. Úzce spolupracovala s našimi zastupitelskými úřady při realizaci hudebních vystoupení, mj. v New Yorku, Mexiku a v jiných zemích. Za své hudební a filmové úspěchy obdržela celou řadu domácích a zahraničních ocenění. Od roku 2007 žije v USA.

Martin Eichtinger - zemský radní/člen vlády spolkové země Dolní Rakousko za Rakouskou stranu lidovou (ÖVP). Od roku 1986 pracuje na ministerstvu zahraničí Rakouska, kde vystřídal několik pozic, mj. jako tajemník vicekancléře a ministra zahraničních věcí Aloise Mocka (1988 – 1992), působil i ve Spolkovém kancléřství nebo jako generální sekretář na Spolkovém ministerstvu hospodářství a práce. Byl velvyslancem v Rumunsku a Moldavsku a naposledy na Ukrajině. V březnu 2018 jmenován do funkce zemského radního příslušného pro mezinárodní vztahy. Za dobu svého působení výrazně přispěl ke spolupráci mezi Dolním Rakouskem a příhraničními kraji Česka. Za jeho působení se dostalo velké podpory výuce češtiny na dolnorakouských MŠ a ZŠ.

Martin Huba - Významný slovenský herec a režisér, vysokoškolský profesor, známý jak slovenským, tak i českým divákům. Absolvoval herectví na bratislavské VŠMU, následně působil v několika divadlech, než přešel na Novou scénu Slovenského národního divadla v Bratislavě, kde působil 20 let. Od roku 1999 hostuje na řadě slovenských i českých scén. Věnuje se také divadelní režii, mj. režíroval v rámci Letních Shakespearovských slavností v Praze. Jako filmový herec se výrazně projevil v řadě filmů a spolupracoval s mnoha českými režiséry (K. Kachyňa, J. Brabec, J. Hřebejk, M. Cieslar, B. Sláma, J. Švankmajer).  Za roli T.G. Masaryka ve filmu Hovory s TGM režiséry J. Červenky si odnesl ocenění za nejlepší herecký výkon.

Ayesha Patricia Rekhi - Ayesha P. Rekhi je kanadská diplomatka, od roku 2019 velvyslankyně Kanady v Česku. Po studiích politologie na McGill University, Development Studies na London School of Economics a na John F. Kennedy School of Government Harvard University zahájila diplomatickou kariéru, během které působila v Hongkongu, Dillí, Hanoji a Bangkoku. Do funkce velvyslankyně v Česku byla jmenována v srpnu 2019. Kromě toho, že jako velvyslankyně významně přispěla k rozvoji česko – kandských vztahů, došlo z její iniciativy k aktivizaci veřejné činnosti žen – diplomatek působících v Česku.

Roger W. Robinson - Roger W. Robinson, Jr. je předsedou a spoluzakladatelem Pražského institutu bezpečnostních studií v Česku a výkonným ředitelem Prague Security Studies Institute. Za 20 let existence institutu prošlo jeho vzdělávacími programy více než 750 studentů. Mnozí z nich působí dnes v diplomacii a státní službě. Dříve působil jako vrchní ředitel mezinárodních ekonomických záležitostí v Reaganově Národní bezpečnostní radě, později jako předseda Kongresové americko-čínské ekonomické a bezpečnostní revizní komise. Před nástupem do státní správy byl pan Robinson viceprezidentem mezinárodního oddělení Chase Manhattan Bank. Byl rovněž prezidentem a generálním ředitelem RWR Advisory Group, společnosti poskytující datové služby, výzkum a řízení rizik.

Školský spolek Komenský - Školský spolek Komenský ve Vídni je zřizovatelem a provozovatelem mateřské školy, obecné školy a osmiletého gymnázia. Od roku 1872 je tato instituce neodmyslitelně spjata s životem české komunity ve Vídni. Po dlouhá desetiletí nabízí dětem žijícím ve Vídni výuku nejen v německém, ale i českém (a od roku 2004 i ve slovenském) jazyce. Představuje tak jednu z klíčových institucí pro udržení českého jazyka a české kultury v Rakousku, vedle toho je realizátorem mnoha kulturních a společenských akcí prezentujících českou kulturu ve Vídni, kterých se často účastní i nejvyšší představitelé Vídně a Rakouska. Školou každoročně prochází cca 550 žáků a za dobu své existence tato instituce vychovala desetitisíce mladých lidí v duchu jednotného chápání středoevropské kultury. Česko a Rakousko společně přispívají škole Komenský zajistit systémové prostředky, aby tato významná vídeňská vzdělávací instituce mohla nadále úspěšně rozvíjet své aktivity. Více než 150leté nepřetržité působení spolku na podporu českého jazyka kultury nemá ve světě obdoby.

 

.