Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Setkání ministrů Svobody a Prölla

 

29. 10. 2003 - Přepis tiskové konference ministra zahraničních věcí ČR Cyrila Svobody a rakouského spolkového ministra zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství Josefa Prölla.

Ministr zahraničních věcí C. Svoboda

Dobrý den, dámy a pánové. Naše jednání bylo velmi otevřené. Diskutovali jsme o problematice jaderné elektrárny v Temelínu (JETE), kdy jsme my jako ČR opět potvrdili, že důsledně naplníme závěry melkského procesu a následných smluv, především smlouvy bruselské. To znamená, že splníme všechny mezinárodní závazky, pokud jde o bezpečnost JETE. Informoval jsem pana ministra Prölla o tom, že bezpečnost JETE je pro nás absolutní priorita a budeme nepochybně usilovat o co největší standart bezpečnosti JETE ne proto, že jsme se k tomu zavázali v mezinárodních smlouvách a odpovídá to mezinárodnímu právu, ale protože je to náš zásadní zájem. My nechceme ohrozit ani životy našich občanů v ČR. Zároveň jsme se dotkli otázky aktualizace státní energetické koncepce. V této otázce sdělujeme, že tato koncepce je zatím ve fázi přípravné diskuse na příslušných ministerstvech. Žádná nová nebo aktuální státní energetická koncepce nebyla vládou projednána. A konečně jsme se dotkli otázky společné komise, která se zrodila z našeho dialogu ve Vranově minulý rok. Jedná se o odbornou komisi, která by měla pomoci politikům při rozhodování odborným posudkem. Je to česko-rakouská komise. Za českou stranu ji vede rektor Karlovy university profesor Wilhelm. My máme skutečně zájem na tom, aby tato komise intenzivně pracovala a položila otázky a odpovědi na odborná témata, která jsou nutná pro politické rozhodnutí. Atmosféra našeho rozhovoru byla velmi dobrá, takže s potěšením předám slovo svému kolegovi ministrovi Pröllovi. Ještě mu děkuji za to, že přijel a mohli jsme vést tento rozhovor.

Rakouský ministr zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství J. Pröll (překlad)

Vážený pane ministře zahraničních věcí pane Svobodo, chtěl bych Vám velice poděkovat za vlídné a přátelské přijetí v tomto krásném paláci. Mohu říci, že dialog, který jsme vedli, byl velice otevřený, transparentní a velice cílený. Je pravda, že body, které vycházejí z bruselské smlouvy a melkského procesu, jsme procházeli bod za bodem a i v budoucnosti budou bod za bodem předmětem jednání. Za rakouskou stranu jsem nadále zmínil a zopakoval naše stanovisko, co se týká nulové varianty ve vztahu k JETE. Tady zastáváme jasné stanovisko, které jsem také prezentoval. Je však pravdou, že co se týká zajištění maximální bezpečnosti, tak kráčíme po cestě bok po boku. Co se týká maximální transparentnosti, tak tady bych chtěl velice ocenit, že se otevřeně hovořilo o těch otázkách, jak efektivně dále pracovat. My jsme v květnu v Rakousku zpracovali určitou zprávu, kde byly otevřeny otázky ohledně např. plošiny, ventilů, atd. Je pravda, že v prosinci tohoto roku se ve Vídni a Seibersdorfu budeme snažit s experty bod za bodem o vyřešení těchto jednotlivých otázek. Chtěl bych Vám rovněž velice poděkovat, pane ministře, za otevřená slova ve vztahu k případné nové variantě energetické koncepce ČR. V tuto chvíli je tedy jasné, že se neplánuje výstavba nějaké další jaderné elektrárny. Já Vám za toto prohlášení velice děkuji, protože to je téma, které se v Rakousku postaralo o velice vzrušenou diskusi. Rovněž jsem velice rád, že jsme se shodli na otázce, že energetické partnerství, co se týká rozvoje alternativních zdrojů energie, je velice důležité téma a mohlo by se stát jedním z témat, na kterých bude pracovat právě ta odborná komise. Rovněž jsem položil otázku týkající se meziskladu a konečného skladu jaderného paliva. Vznesl jsem otázku, jaký tady bude postup a dozvěděl jsem se, že se bude postupovat velice jasně a otevřeně a za to bych chtěl poděkovat. S kolegou ministrem životního prostředí jsme se dohodli, že v prvním čtvrtletí příštího roku podepíšeme určité prováděcí dokumenty, tak aby rakouská účast mohla být na tomto procesu plně zajištěna. Domnívám se, že takováto otevřená diskuse je cesta správným směrem a vzpomenu-li si na to, jak emocionální diskuse jsme ještě nedávno zažívali, tak jsem tomu velice rád.

.