česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu 2024

Volby do Evropského parlamentu se budou na území států Evropské unie konat v rozmezí od 6. června (čtvrtek) do 9. června (neděle). Na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí v zahraničí není možné v rámci voleb do Evropského parlamentu hlasovat. Korespondenční hlasování zákon o volbách do Evropského parlamentu v současné době neumožňuje. 


 

Pro volby do Evropského parlamentu tvoří státní území České republiky jeden volební obvod, z něhož bude v roce 2024 zvoleno za Českou republiku 21 europoslanců. Volební místnosti budou otevřeny pouze na území České republiky v pátek 7. června od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 8. června od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Voliči, kteří jsou zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného na Velvyslanectví České republiky v Jakartě, se mohou hlasování v České republice účastnit, pokud budou mít vydaný voličský průkaz. S voličským průkazem je možné hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
 
Žádost o vydání voličského průkazu musí být doručena buď osobně na zastupitelský úřad nebo písemně s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Žádost musí být doručena zastupitelskému úřadu nejpozději do pátku 31. května 2024, případně předána osobně po předchozí domluvě, nejpozději však do středy 5. června 2024.
 
Vydání voličského průkazu nepodléhá správním poplatkům. Voličský průkaz může být předán zastupitelským úřadem nejdříve ve čtvrtek 23. května 2024.


Bližší informace o způsobu a podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu jsou zveřejněny na webové stránce Ministerstva vnitra České republiky: Volby do Evropského parlamentu 2024 - Volby (mvcr.cz) 
 
Upozorňujeme, že pro tyto volby je možné předat nebo doručit písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů do 28. dubna 2024.