deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Česko-německý strategický dialog

Česko-německý strategický dialog vzešel z iniciativy předsedy vlády ČR B. Sobotky, který ministra zahraničních věcí ČR v polovině roku 2014 pověřil přípravou koncepčního materiálu ke strategickému ukotvení sousedských vztahů se Spolkovou republikou Německo coby nejvýznamnějším partnerem a sousedem České republiky.

Na základě pověření české vlády na začátku července r. 2015 podepsal český ministr zahraničí se svým spolkovým protějškem Frankem-Walterem Steinmeierem Společné prohlášení k Česko-německému strategickému dialogu coby nové platformě česko-německých vztahů. Tato platforma vychází z dosavadní smluvní základny, zejména Smlouvě o dobrém sousedství z r. 1992 a Česko-německé deklarace z r. 1997. Cílem dialogu je nejen propojení téměř všech rezortních ministerstev, Úřadu vlády a dalších relevantních aktérů s jejich německými protějšky na spolkové i zemské úrovni nad rámec běžné bilaterální agendy, ale také společné definování dlouhodobějších, strategických cílů na pozadí současného dění v Evropě i ve světě. Vedle v rámci Strategického dialogu definovaných prioritních témat jako věda, výzkum, inovace, rozvoj společné infrastruktury, boji proti příhraniční kriminalitě či spolupráce ve školství, kultuře či zdravotnictví, je tak jednou ze stěžejních oblastí česko-německé spolupráce oblast zahraniční, unijní a bezpečnostní politiky. V kontextu aktuálního vývoje byla v lednu 2016 v rámci strategického dialogu zřízena i platforma k migraci při pracovní skupině 1 - zahraniční a evropská politika.

 

Společné prohlášení (PDF, 2 MB)

Pracovní skupiny (DOCX, 19 KB)

 

Drážďany hostily česko-německý Strategický dialog

thumb

Dne 5. 5. 2022 zasedli v saské metropoli účastníci tzv. první pracovní skupiny česko-německého Strategického dialogu, aby se svými partnery projednali aktuální zahraničně-politická témata. V symbióze se Strategickým dialogem proběhlo ten den… více ►