deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární úsek

Konzulární úsek generálního konzulátu ČR v Drážďanech vykonává především následující agendy na území stanoveného konzulárního obvodu spolkových zemí Sasko (Sachsen), Sasko-Anhaltsko (Sachsen-Anhalt) a Durynsko (Thüringen):

matriční, tj. zprostředkovávání zápisů matričních událostí nastalých v cizině a obstarávání českých matričních dokladů ze zvláštní matriky v ČR;

pasovou, tj. zprostředkování žádostí o vystavení cestovního pasu ČR, vystavování cestovních průkazů;

státoobčanskou, tj. zejména prověřování státního občanství, zprostředkování osvědčení či potvrzení o státním občanství ČR;

pomoc občanům ČR v nouzi;

evidování vazebně vyšetřovaných nebo ve výkonu trestu umístěných občanů ČR na území konzulárního obvodu;

a další, jako např. vystavování zbrojních průvodních listů; zprostředkování žádosti o vydání výpisů z Rejstříku trestů ČR; řešení záležitosti s právním prvkem.

 

Úřední hodiny konzulárního úseku jsou - mimo státní svátky - pondělí až čtvrtek 8:30 - 11:00 hodin, a to pouze po předchozím objednání.

Žádosti o vydání cestovních, matričních a dalších dokladů je možno podávat na základě předchozího dohodnutí termínu s konzulárním úsekem přes drážďanské telefonní číslo 0351 / 655 67 16, nebo emailem konsulat_dresden@mzv.cz. 

V případě akutních nouzových stavů českých občanů na území Saska, Saska-Anhaltska a Durynska (okradení, ztráta dokladů, hospitalizace, jiná nouze) se postižení mohou obracet na konzulát v pracovní dny v době 7.45 - 16.15 hod. na výše uvedená telefonní čísla či na faxové číslo generálního konzulátu 0351 / 80 32 500, mimo tuto dobu pak na mobilní telefon 0171 / 767 2601. Upozorňujeme však, že uvedený mobilní telefon slouží výhradně pro řešení naléhavých nouzových situací českých občanů a nejsou na něm zodpovídány vízové ani jiné dotazy.