česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Derbianus Conservation

Ochrana antilopy Derbyho


Čeští odborníci se v Senegalu od roku 2000 významně podílí na snaze o záchranu kriticky ohroženého poddruhu antilopy Derbyho.  V partnerství s ředitelstvím národních parků Senegalu a přírodními rezervacemi vedou záchranný chov antilop a řadu výzkumů. MZV několikrát jejich práci podpořilo finančním příspěvkem, ZÚ Dakar rovněž pomáhá vyslaným odborníkům při jejich cestách do Senegalu.

Antilopa Derbyho jedna z největších a nejkrásnějších antilop na světě, je také jednou z nejohroženějších. Její západní poddruh žije v přírodě pouze v národním parku Niokolo Koba v Senegalu v počtu menším než 170 jedinců. V lidské péči žije jen několik desítek jedinců v rezervacích Bandia a Fathala v Senegalu. Na záchraně antilopy Derbyho pracuje od roku 2000 ve spolupráci se senegalskou stranou (DPN a SPEFS) tým odborníků z České zemědělské univerzity v Praze. Po vyjmutí Senegalu z tzv. projektových zemí byl založen spolek Derbianus Conservation.

1. ŘÍZENÝ CHOV

Základem záchranného programu je řízení chovu populace v lidské péči, která k roku 2019 čítá 115 jedinců v několika stádech v rezervacích Bandia a Fathala. Odborníci vedou každému jedinci identifikační kartu s údaji potřebnými pro zajištění optimálního složení chovných stád.

Převozy jedinců mezi chovnými stády

Převozy jedinců mezi chovnými stády

2.VÝZKUM

Další klíčovou součástí programu je výzkum, neboť o antilopě Derbyho je navzdory její velikosti známo velmi málo. Tým se proto věnuje studiu ekologie a chování antilop Derbyho v jejich původním prostředí v národním parku Niokolo Koba i v rezervacích Bandia a Fathala. Tyto znalosti jsou zásadní pro další pokračování chovu v lidské péči, ale i pro případ budoucího posílení populace ve volné přírodě.

Sledování chování antilop Derbyho

Sledování chování antilop Derbyho

3. VZDĚLÁVÁNÍ

Trvale udržitelné přežití druhu není možné bez podpory místních obyvatel a podporu mohou antilopy získat pouze tehdy, pokud je budou jejich spoluobyvatelé znát. Kromě šíření základních znalostí o ochraně přírody se antilopí tým snaží aktivně zapojit místní obyvatele do záchranného programu prostřednictvím podpory ekoturistiky a dalších navazujících činností.

Vzdělávací program

Vzdělávací program

Čeští odborníci na antilopu Derbyho navštívili Univerzitu v Thies

thumb

V úterý 16. 2. 2017 navštívili odborníci ze společnosti Derbianus, která spolupracuje s pražskou ČZÚ, již podruhé Universitu v městě Thies. Předstoupili zde před studenty magisterských oborů turismu s ambiciózním plánem nadchnout tyto mladé lidi… více ►

Jednání České zemědělské univerzity v Dakaru

thumb

Ve dnech 20. – 25. 3. 2016 jednalo v Dakaru o další spolupráci s místními institucemi vedení ČZÚ ve složení prof. J. Balík, rektor univerzity, děkan fakulty tropického zemědělství doc. J. Banout a K. Brandlová, vedoucí katedry chovu zvířat… více ►

Vzdělávací programy z oblasti životního prostředí určené základním školám

thumb

Během listopadu a prosince 2015 v Senegalu proběhla série vzdělávacích programů z oblasti životního prostředí vycházející z programu na podporu ochrany kriticky ohroženého západního poddruhu antilopy Derbyho, který v Senegalu od roku 2000… více ►

Kurs kreslení v základní škole v Rufisque

thumb

V rámci naší tradiční spolupráce se senegalskými školami proběhl ve 26.-27.11.2015 kurz kreslení v základní škole ve městě Rufisque, který vedl český výtvarník Viktor Valášek. Viktor přijel do Senegalu v rámci programu výměnných rezidenčních… více ►