česky 

rozšířené vyhledávání

Občan na úřadě v ČR

Doporučujeme rovněž využít Portál občana, který je bránou k elektronickým službám státu. Na Portálu občana máte vlastní účet, ke kterému máte přístup jen vy. V Portálu občana si můžete spravovat svoje doklady a jiné údaje ze státních registrů a databází nebo založit datovou schránku, pomocí které můžete elektronicky komunikovat s úřady. Z Portálu občana máte i snadný přistup do portálů jiných úřadů, jejichž služby si potřebujete vyřídit, ať už je to Finanční správa, eRecept, Očkovací portál, ČSSZ, Úřad práce nebo portál vaší obce. Abyste mohli začít využívat služby na Portálu občana, musíte nejdříve v přihlášení prokázat svou totožnost. Přihlásit se můžete prostřednictvím eIdentity nebo datovou schránkou. Na rozdíl od Portálu veřejné správy, který funguje jako hlavní informační rozcestník, Portál občana je transakční (soukromou) částí, zajišťující osobní přístup prostřednictvím přihlášení uživatele.