español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID-19 - aktuální podmínky cestování do Paraguaye a návratu do ČR

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires informuje, především pro účely návratu českých občanů z Paraguaye a cestování do Paraguaye, o pravidlech návratu do ČR, situaci v Paraguayi a opatřeních místních orgánů v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru a onemocnění COVID-19.

Doporučujeme českým občanům v Paraguayi a těm, kteří se do Paraguaye chystají, aby se registrovali v systému DROZD.

Vzhledem k aktuální situaci šíření viru SARS-CoV-2 v ČR a ve světě a jeho dopadům Ministerstvo zdravotnictví ČR zrušilo s účinností od 9. dubna 2022 všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území ČR po předchozím pobytu v zahraničí.

Při návratu ze zahraničí již není třeba vyplňovat Příjezdový formulář ani předkládat doklad o bezinfekčnosti. Nadále se však doporučuje ověřit si podmínky přepravy (včetně doložení bezinfekčnosti, tj. test, očkování, prodělání nemoci) přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak).

Zde naleznete přehled minulých ochranných opatření MZdr ČR.

Seznamte se s uvolněnými pravidly návratu do ČR.

Pro cestování nadále věnujte pozornost Rozcestníku informací k cestování do zahraničí.

Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 naleznete pro případ potřeby zde.

 


VSTUP NA ÚZEMÍ PARAGUAYE

Níže uvedená pravidla, stanovená Ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí Paraguaye, platí od 3. února 2022. Bezvízoví turisté, tedy včetně občanů ČR, do Paraguaye za splnění příslušných podmínek přicestovat mohou.

Ve všech případech bývá vyžadováno zdravotní pojištění, které plně kryje veškeré výlohy spojené s nákazou koronavirem (hospitalizace, izolace, převoz).

Dále - viz níže - je v zásadě nutno buď předložit očkovací certifikát, anebo negativní PCR test.

Byla zrušena povinnost vyplnění vstupního formuláře - čestného prohlášení.


OČKOVANÉ OSOBY

Za očkované se považují osoby, které obdržely 2 dávky vakcíny (není specifikován druh) a od druhé dávky uplynuly alespoň 2 týdny, a ti, kteří jsou očkováni jedinou dávkou jednodávkové vakcíny.

Očkovací certifikát (de facto z jakékoli země) musí být v těchto jazycích: angličtina, francouzština, portugalština, španělština. Musí obsahovat tyto informace:

- jméno cestovatele

- datum narození

- číslo cestovního dokumentu nebo pasu

- identifikace výrobce očkovací látky

- číslo šarže aplikované očkovací látky

- datum aplikace očkování

Nebudou akceptovány certifikáty, které mají uvedené údaje ve formátu QR kódu nebo v jiných než uvedených jazycích.

Osoby, které již prodělaly nemoc covid-19 od 14 do 90 dnů před vstupem do země, musejí prokázat tuto skutečnost laboratorním potvrzením o pozitivním PCR-RT/LAMP/NAAT testu, případně pozitivním antigenním testu. V tomto případě není nutno předkládat nový PCR–RT test při vstupu do země. Tyto osoby však musejí splnit povinnost očkování.

Cizinci bez trvalého pobytu, kteří nemají potvrzení o očkování a kteří jsou zahrnuti v oddílu IV. tohoto dokumentu, mohou zaslat žádost o souhlas se vstupem do země na Ministerstvo zdravotnictví (viajerosbase@gmail.com) podle podmínek a termínů indikovaných v uvedeném dokumentu, k posouzení sanitární službou.

Jedná se o tyto výjimky:

  • humanitární důvody (pomoc v rodině v urgentní situaci, úmrtí, případy přírodních katastrof atd.) - tyto situace vyžadují důkladné zdokumentování
  • investoři a podnikatelé pro pobyt nepřesahující 7 dní - vyžadováno je rovněž důkladné zdokumentování

Zde naleznete podrobnou informaci.

Neexistují žádné restrikce pro přístup k běžným službám.


TESTOVANÉ OSOBY

Neočkované osoby musejí pro vstup splnit následující:

Test na SARS-CoV-2 před vstupem do země (od 12 let věku) - test PCR-RT/LAMP/NAAT s negativním výsledkem, realizovaný ne déle než 72 hodin před nástupem do dopravního prostředku. Z této povinnosti jsou vyňaty osoby cestující z Argentiny, Brazílie, Uruguaye a Bolívie.

Test na SARS-CoV-2 již na území Paraguaye (od 12 let věku) - tento test se realizuje 5. den, počítáno od dne odběru vzorku před vstupem do země (první den je dnem odběru vzorku) v laboratoři autorizované Centrální laboratoří veřejného zdraví. Výsledek testu (negativní i pozitivní) je nutno zaslat na adresu viajerosbase@gmail.com. Z této povinnosti jsou vyňati cestovatelé ze zemí MERCOSUR a ze sousedních zemí (tj. Argentina, Brazílie, Uruguay a Bolívie), s výjimkou těch, kteří mají symptomy nemoci. V případě pozitivního výsledku je nutno dodržet desetidenní izolaci.

Neexistují žádné restrikce pro přístup k běžným službám.


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Osoby (od 12 let věku), které již prodělaly nemoc covid-19 od 10 do 90 dnů před vstupem do země, musejí prokázat tuto skutečnost laboratorním potvrzením o pozitivním PCR-RT/LAMP/NAAT testu, případně pozitivním antigenním testu. V tomto případě není nutno předkládat nový PCR–RT test při vstupu do země. Tyto osoby však musejí splnit povinnost očkování. Protilátky nejsou zjišťovány.

Neexistují žádné restrikce pro přístup k běžným službám.


DĚTI

Děti do 12 let nepodléhají povinnosti PCR ani antigenního testování při vstupu do země, ani následně na území Paraguaye. Předložení certifikátu o očkování při vstupu je povinné od 18 let.

Neexistují žádné restrikce pro přístup k běžným službám.


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Povinnost vyplnění formuláře Prohlášení o zdraví cestovatele platila pro osoby starší 12 let (vyplnit 24 hodin před vstupem do země). Tato povinnost je však zrušena.


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Paraguay registruje 652 tisíc případů nakažení koronavirem, z toho 18.932 úmrtí. Poslední průměrný denní přírůstek je 111 nakažených.

Restrikce jsou momentálně relativně uvolněny. Obchody, restaurace a zábavní podniky s omezeními fungují.

Zdravotnický systém země však zažívá přetížení. Mnohdy jsou naplněny kapacity nemocnic.

Vnitrostátní i mezinárodní doprava s omezeními fungují. Spojů je však málo.

Platná hygienická opatření zahrnují povinné používání roušek ve vnitřních prostorách, dodržování vzdálenosti mezi osobami (vzdálenost není explicitně určena) a používání prostředků desinfekce rukou při vstupu do veřejných zařízení. Měření tělesné teploty při vstupu do obchodů je doporučeno. Je zakázáno sdílet tradiční nápoj maté ze společných nádob.


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Po pozitivním PCR nebo antigenním testu je nutno oznámit tuto skutečnost na adresu viajerosbase@gmail.com a nastoupit desetidenní izolaci, která bude ukončena negativním PCR testem.


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Seznam nemocnic podle regionů

Linka zdravotnické pohotovosti je 154.

Pro případ potřeby podstoupení antigenního či PCR testu na Covid-19 přikládáme níže seznam certifikovaných laboratoří na území Paraguaye.

V případě potřeby se neváhejte obrátit na naše velvyslanectví na e-mailu buenosaires@embassy.mzv.cz nebo ve zvlášť závažných případech kontaktujte naši nepřetržitou linku konzulární pohotovosti: +54 9 11 4189 4152.


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Seznamte se s uvolněnými pravidly návratu do ČR.

přílohy

Paraguay - seznam laboratoří pro test na Covid-19 1 MB PDF (Acrobat dokument) 3.8.2021