česky  english  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Rumunskem

Rumunsko představuje pro Českou republiku jednoho z nejvýznamnějších partnerů v jihovýchodní Evropě a spojence v NATO a EU. V období před členstvím Rumunska v EU Česká republika aktivně předávala své zkušenosti, podporovala jeho přijetí a ke dni vstupu (1. 1. 2007) plně otevřela svůj pracovní trh pro rumunské občany. Vzájemné vztahy jsou dlouhodobě velmi dobré.  v posledních letech se oživil vzájemný dialog na vysoké úrovni. V prosinci 2008 proběhla návštěva prezidenta V. Klause v Rumunsku, návštěva prezidenta T. Basesca v ČR v červenci 2009, návštěva předsedy Senátu Parlamentu Rumunska M. Goany v ČR v květnu 2011 a návštěva předsedy Senátu Parlamentu ČR M. Štěcha v Rumunsku v září 2013. V listopadu 2013 se u příležitosti setkání předsedů vlád v rámci iniciativy Číny k 16 evropským zemím uskutečnilo v Bukurešti jednání předsedy vlády ČR J. Rusnoka s předsedou vlády Rumunska V. Pontou. V květnu 2014 vykonal státní návštěvu Rumunska prezident M. Zeman. V červnu 2014 se předseda vlády ČR B. Sobotka zúčastnil neformálního setkání předsedů vlád poblíž rumunského města Tulcea.

Oživení vztahů přinesla návštěva ministra zahraničních věcí B. Auresca v Praze v srpnu 2022. V květnu 2023 se náčelník generálního štábu ČR generálporučík Ing. Karel Řehka zúčastnil Černomořského a balkánského bezpečnostního fóra. V září 2023 se z pověření prezidenta republiky zúčastnila předsedkyně poslanecké sněmovny Parlamentu ČR M. Pekarová Adamová summitu Trojmoří v Bukurešti, pracovní návštěvu vykonali ministr zahraničních věcí Jan Lipavský a ministr vnitra Vít Rakušan. V roce 2024 přijel v únoru do Bukurešti na konzultace Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. V březnu měl Místopředseda vlády a Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v Bukurešti konzultace se svým protějškem a společně s Ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlová se zúčastnili kongresu evropské frakce EPP. 

Probíhá živý dialog i na parlamentní úrovni. Předsedkyně Senátu Rumunska Alina Gorghiu navštívila v dubnu 2023 Prahu. Delegace Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR jednala v Bukurešti v červnu 2023. Předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil vykonal oficiální návštěvu v Rumunsku v listopadu 2023. Recipročně pak v dubnu 2024 Prahu navštívil předseda rumunského Senátu Nicolae-Ionel Ciucă.

Probíhá aktivní komunikace i v justici. Česká delegace ústavních soudců přijela v březnu 2023 do Bukurešti na zasedání u příležitosti stoletého výročí ústavy sjednoceného Rumunska.

Česká republika a Rumunsko zastávají shodné nebo podobné postoje v mezinárodně bezpečnostních otázkách a v řadě důležitých evropských témat. Česká republika důsledně podpořila Rumunsko v jeho snaze o vstup do Schengenské zóny. Česko a Rumunsko průběžně konzultují na různých úrovních své zahraničně politické postoje.

Dne 14. října 2010 byl v Temešváru otevřen honorární konzulát ČR. Posláním konzulátu je přispívat k rozvoji obchodní, ekonomické, kulturní a školské spolupráce mezi ČR a Rumunskem a poskytovat pomoc v nouzi českým občanům.

Vzájemné ekonomické vztahy

Na rumunském trhu působí cca 600 českých firem. Nejvýznamnější českou společností na rumunském trhu je ČEZ. Mezi další investory můžeme zařadit Hamé, Hobas nebo Gaz Sud. Většina českých firem působí v roli subdodavatele nebo se jedná o nákup/prodej zboží a služeb. Automobily Škoda na rumunském trhu patří mezi nejprodávanější zahraniční automobily a model Octavia byl opakovaně vyhlášen nejprodávanějším zahraničním automobilem v Rumunsku.

Rumunsko je pro Českou republiku svým ekonomickým potenciálem, velikostí trhu i tradicí vzájemných vazeb velmi zajímavým partnerem. Významný růstu obratu vzájemného obchodu s Rumunskem započal v roce 2004, kdy ČR vstoupila do Evropské unie. Vývoz z ČR do Rumunska vzrostl v období 2002-2012 hodnotově 4,5 krát, z 301,4 mil. EUR v roce 2002 na 1,38 mld. EUR v roce 2012.

Komoditní struktura obchodu se v posledních letech v zásadě měnila pouze málo. Hlavními dovozními komoditami jsou tradičně komponenty pro automobily, nábytek a obuv. Největší položky českého vývozu tvoří automobily Škoda, zobrazovací a měřící technika a farmaceutické výrobky.

Mezi perspektivní sektory na rumunském trhu můžeme zařadit v sektoru  zemědělství nákup zemědělské techniky a využití moderních  technologií, výstavbu čističek odpadních vod, zpracování a recyklace odpadu, výstavbu  ekologických skládek; rostoucí trend zaznamená sektor retailu a logistiky, významnou pozici zaujmou investice do obnovitelných  zdrojů  energie (solární, vodní, větrná). Zvláště významnou investicí v Rumunsku je – vedle ČEZ – vklad Chropyňské strojírny do výrobního závodu Ramira v Baia Mare.

Velvyslanectví se snaží napomoci rozvoji ekonomické spolupráce mezi oběma zeměmi zajišťováním ekonomické prezentace České republiky v Rumunsku. Aktivně spolupracuje s bukurešťským zastoupením agentury CzechTrade a s Českým centrem v Bukurešti a s bilaterálními obchodními a průmyslovými komorami jak v České republice, tak v Rumunsku. Velvyslanectví také spoluorganizuje české podnikatelské mise při některých návštěvách českých představitelů v Rumunsku. V oblasti podpory a rozvíjení ekonomických vztahů mezi Českou republikou a Rumunskem aktivně spolupracuje také s Honorárním konzulátem České republiky v Temešváru.

Vztahy v oblasti kultury a školství

Velvyslanectví České republiky úzce spolupracuje s Českým centrem při prezentaci České republiky v kulturní oblasti – mezi nejvýznamnější akce patří festival dokumentárních filmů o lidských právech „One World Romania“, pořádají se výstavy, koncerty, divadelní představení, přednášky, filmové přehlídky a akce ve veřejném prostoru. České centrum zajišťuje českou účast na filmových, hudebních a divadelních festivalech v Rumunsku a v sále Českého centra probíhají pravidelné projekce dokumentárních filmů nebo němých filmů s živým hudebním doprovodem. Velvyslanectví dále spolupracuje s rumunskou bohemistickou společností Societas Romano Bohemica při přípravě akcí na podporu českého jazyka a literatury v Rumunsku. 

Velvyslanectví se rovněž věnuje školské spolupráci, která se realizuje na základě Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska o spolupráci v oblasti školství. Ujednání konkretizuje podmínky, za kterých se uskutečňuje spolupráce české a rumunské strany v oblasti školství, zejména pak v oblasti vysokého školství. Jednotlivá ustanovení smluvního dokumentu podporují vzájemné výměny akademických pracovníků (v celkovém rozsahu 3 měsíce ročně) a studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů (v celkovém rozsahu 27 měsíců ročně), vymezují délku těchto studijních a přednáškových pobytů, dále stanovují podmínky výměn lektorů mateřského jazyka, podporují přímou spolupráci škol, upravují možnost působení učitelů rodného jazyka u krajanské komunity, umožňují výměnu informací týkajících se vzdělávacích systémů, řízení v oblasti školství atd. Neméně významnou oblastí spolupráce je každoroční účast rumunských bohemistů na letních kursech českého jazyka v České republice (4 místa) a českých rumunistů na letních kursech rumunského jazyka v Rumunsku (4 místa). Ujednání dále obsahuje všeobecná a finanční ustanovení pro realizaci spolupráce. Studijní pobyty jsou finančně zabezpečeny tak, že každá ze smluvních stran poskytuje přijatým osobám bezplatné studium a stipendium vyplácí vysílající strana. Na základě výše uvedené smlouvy působí v Rumunsku lektor českého jazyka a literatury na Bukurešťské univerzitě. Recipročně působí na Filozofické fakultě UK lektor rumunského jazyka a literatury.

Velvyslanectví také úzce spolupracuje s českou krajanskou komunitou v rumunském Banátu, které je určen Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Krajanské spolky v Rumunsku jsou velmi aktivní a hojně využívají možnosti požádat prostřednictvím Velvyslanectví České republiky o finanční dary na své kulturní projekty. Zájemci z krajanské komunity se pravidelně účastní čtyřtýdenního kurzu českého jazyka v Dobrušce i kurzu metodiky výuky českého jazyka určeného pro učitele češtiny z řad krajanů; hlásí se rovněž na stipendijní studijní pobyty na vysokých školách v České republice. V rámci podpory českého jazyka v zahraničí jsou do místních škol vysíláni učitelé českého jazyka a literatury; v současné době působí v rumunském jižním Banátu dva učitelé z České republiky.