deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vzájemné vztahy

Černínský palác

Vztahy České republiky se Švýcarskou konfederací jsou dlouhodobě vynikající a v moderní době sahají hluboko do minulého století. Výběr historických informací dosvědčující dlouhodobou pozitivní spolupráci najdete v této kapitole.

Udržování vztahů s cizími státy spadá do kompetence Ministerstva zahraničních věcí, které má své sídlo v Černínském paláci (na obrázku výše). Diplomaté a ostatní zaměstnanci zastupitelského úřadu jsou zpravidla vysílání do jednotlivých států a řízeni z tohoto ministerstva. Výjimku tvoří do určité míry pracovníci obchodního oddělení, kteří sice jsou také zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí, ale velmi úzce spolupracují i s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Pro aktuální informace o zahraniční politice České republiky Vám proto doporučujeme návštěvu webových stránek:

Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.