deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zaměstnávání občanů ČR ve Švýcarsku

Podmínky pro vyslání zahraničních pracovníků (z členských zemí EU/EFTA) do Švýcarska
 

Na celošvýcarské úrovni problematiku zaměstnávání zahraničních pracovníků zpracovává Státní sekretariát pro migraci (Staatsekretariat für Migration).

 

Pracovní činnost do 3 měsíců nebo 90 dní kalendářního roku

Příslušníci a pracovníci z členských zemí EU/EFTA, kteří jsou do Švýcarska vysláni svými zaměstnavateli se sídlem v jedné z těchto členských zemí, nepotřebují pro svůj pracovní pobyt povolení, pokud jejich pracovní činnost nepřesáhne 3 měsíce nebo 90 dní v kalendářním roce. https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/fza_schweiz-eu efta/meldeverfahren.html Nicméně jsou povinni se zaregistrovat.

 

Zaměstnavatel si jednorázově zřídí registraci v online Meldeverfahren (metoda ohlašování). Každé pracovní nasazení ve Švýcarsku pak musí být od 1. dne nástupu k pracovní činnosti v "Meldeverfahren" jednotlivě zaregistrováno.

 

Odkaz na příslušnou registraci zaměstnanců naleznete zde. https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html

Jedná-li se o 1. registraci firmy, je třeba označit záložku "Registrierung:

https://meweb.admin.ch/meldeverfahren

Po vyplnění požadovaných údajů by měl Spolkový úřad pro migraci vydat příslušné povolení s odkazem na příslušný kantonální úřad

Zde doporučujeme prostudovat odkaz:

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren/ref_faq.html

- dotazy "Meldeverfahren" - Wer ist meldepflichtig", „Wie erfolgt die Meldung“ a "Bis wann hat die Meldung zu erfolgen".

 

Seznam kantonálních migračních a pracovních úřadů: https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html
 

 

Pracovní činnost nad 3 měsíce nebo 90 dní kalendářního roku
- Jedná-li se však o pracovní činnost přesahující 3 měsíce nebo 90 dní v kalendářním roce, je třeba ještě před zahájením pracovní činnosti požádat o pracovní a pobytové povolení u příslušného kantonálního migračního a pracovního úřadu místa pobytu nebo práce https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren/ref_faq.html# Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit - odkaz "Meldeverfahren" - "Wer ist bewilligungspflichtig?"

 

V případě doplňujících dotazů k této záležitosti doporučujeme kontaktovat příslušný kantonální migrační a pracovní úřad - viz seznam výše.