deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zahraniční obchod Česká republika - Německo v roce 2018

Česká republika zůstává pro Německo 10. nejvýznamnějším obchodním partnerem, 12. nejdůležitější exportní destinací a 7. nejdůležitější importní zemí.
 

Česko-německý zahraniční obchod  (Tabulka č. 1) potvrdil dynamiku vývoje obou ekonomik i světového obchodu a loni vzrostl po deváté v řadě. Obrat zahraničního obchodu dosáhl výše 91,96 mld. EUR (meziročně + 5,2 %).

Český export do SRN dosáhl loni 47,7 mld. EUR a  meziročně vzrostl o 4,36 %, zatímco import ze SRN činil 44,2 mld. EUR a meziročně se zvýšil o 6 %.

Přebytek obchodní bilance ve prospěch ČR lehce klesl na 3,5 mld. EUR (meziročně - 13,0 %) a zařadil ČR na 8. příčku ze 64 států, se kterými měla loni SRN negativní obchodní bilanci (1.ČLR, 2.Ruská federace, 3.Nizozemsko 4.Vietnam, 5.Bangladéš, 6.Norsko, 7.Malajsie a 8.ČR).

Tabulka č. 1

Zbožová struktura česko-německého obchodu (Tabulka č. 2) se v loňském roce výrazně nezměnila, TOP10 položek vývozu a dovozu zůstává stejné pouze s dílčími změnami pořadí v druhé pětce, jako např. nárůst dovozu farmaceutických výrobků, či pokles vývozu kaučuku a výrobků z něj.

Klíčové v bilaterální obchodní výměně zůstávají tři položky - motorová vozidla, stroje a elektrotechnické výrobky – které se podílejí 56,61 % na českém exportu do SRN, resp. 46,02 % na importech ze SRN, potažmo 51,52 % na celkovém česko-německém ZO. V  roce 2018 jejich obrat vzrostl v průměru o 3,8 %.

Tabulka č. 2

Pozitivní trend CZ-DE ZO odráží i zahraniční obchod s jednotlivými spolkovými zeměmi (viz Tabulka č. 3 a statistická příloha). Český vývoz vzrostl v r. 2018 do 12-ti spolkových zemí, s výjimkou mírného poklesu u méně významných Brém, Hamburku, Porýní – Falce a Sárska. Nejvýznamnějšími obchodními partnery v rámci Německa zůstávají Bavorsko (podíl na obratu ZO: 23,58 %, meziročně +4 %), Bádensko-Württembersko (15,1 % meziročně +2 %), Severní Porýní-Vestfálsko (13,8 %, meziročně +9 %) a Dolní Sasko (8,3 %, meziročně + 7 %).

Nejrychleji vzrostl ZO s Meklenburskem-Předním Pomořanskem (meziročně +20 %), Šlesvickem – Holštýnskem (+18 %), Brémami (+ 15 %) a Severním Porýním – Vestfálskem (+ 9 %).

Podíl šesti nových spolkových zemí (tzv. východního Německa) na celkovém obratu ZO dosáhl loni 13,45 % (samotné příhraniční Sasko: 7,22 %), na českém vývozu do Německa pak 11,81 % (samotné Sasko: 4,75 %).

Tabuka č. 3

Zdroj dat: Spolkový statistický úřad DESTATIS

Autor: Petr Jaroš, obchodně-ekonomický úsek, Velvyslanectví ČR v Německu