srpski  česky 

Napredna pretraga

Nacionalna agencija za podsticanje trgovine - CzechTrade

www.czechtrade.rs, www.czechtrade.cz

CZECHTRADE / ČEŠKA AGENCIJA ZA PODSTICANJE TRGOVINE

Češka agencija za podsticanje trgovine je državna organizacija pri Ministarstvu industrije i trgovine Republike Češke. Agencija je osnovana 1997. i njen osnovni zadatak je da pomaže uzajamnu trgovinu i industrijsku saradnju. CzechTrade, kao organizacija za pomoć u trgovini, član je European Trade Promotion Organization (ETPO) i sarađuje sa čitavim nizom institucija, agencija i na sličan način usmerenih TPO.Sve bliže informacije o ovoj vladinoj agenciji i njenim uslugama za područje Republike Srbije i Crne Gore možete naći na sajtu CzechTrade.

Srpskim i crnogorskim preduzetnicima možemo pomoći u pronalaženju kvalitetnih čeških dobavljača. Takođe pružamo informacije o pravnim okvirima za poslovanje u Češkoj - privrednom zakonodavstvu, aktuelnim carinskim tarifama i porezima, mogućnostima kreditiranja. Važno je napomenuti da su sve usluge CzechTrade namenjene lokalnim preduzećima besplatne. Dovoljno je da nam se obratite sa konkretnim upitom, zato ne oklevajte.