srpski  česky 

Napredna pretraga

Obrada i zaštita ličnih podataka u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Češke

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Češke prilikom ispunjavanja svojih zadataka obrađuje i štiti lične podatke u skladu sa njegovim obavezama koje proističu iz važećih pravnih propisa koji se odnose na obradu i zaštitu ličnih podataka.

Njegove obaveze su utvrđene naročito u opštem propisu o zaštiti ličnih podataka i Zakonu o obradi ličnih podataka.

Obrada i zaštita ličnih podataka u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Češke