srpski  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Kako da produžim potvrdu o pripadnosti češkoj manjinskoj zajednici?

Ukoliko nameravate da podnesete zahtev za stalni boravak a Vaša potvrda o pripadnosti češkoj manjinskoj zajednici je starija od šest meseci, biće potrebno da izvadite novu potvrdu.

Neophodno je zahtev za novu potvrdu poslati putem imejla na adresu: zkz@mzv.cz (specijalni opunomoćenik za pitanja nacionalne manjine, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Češke) a kopiju imejla na: consulate_belgrade@mzv.cz

U mejlu napišite sledeći tekst na češkom jeziku:

Žádám o vydání nového potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě (PPKK) z důvodu potřeby předložit aktualizované PPKK k žádosti o povolení k trvalému pobytu v ČR. Původní potvrzení mi bylo vydáno dne ……………………………. pod č. j. ……………………………. . Žádám o zaslání dokladu na Velvyslanectví ČR v Bělehradě.

………………………………………………………… .

Jméno, příjmení, datum narození“

U prazna polja u tekstu upišite redom kako je navedeno sledeće podatke: datum izdavanja Vaše prve potvrde; delovodni broj prve potvrde; Vaše ime, prezime i datum rođenja.

Ambasada će Vam poslati obaveštenje nakon što stigne nova potvrda.