srpski  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Dugoročni prioriteti ambasade u Beogradu

A/ Prioriteti diplomatskog predstavništva Republike Češke u Beogradu:

  • svestrano jačanje bilateralnih odnosa između Republike Češke i Srbije;
  • razvoj ekonomskih i trgovinskih odnosa, traženje investicionih mogućnosti;
  • podrška članstvu Srbije u EU i saradnji sa NATO;
  • politički dijalog o regionalnim pitanjima;
  • razvojna i transformaciona saradnja;
  • promocija Republike Češke.

B/ Ostale značajne agende:

  • obezbeđivanje konzularnih usluga za državljane Republike Češke;
  • podrška češkoj nacionalnoj manjini;
  • podrška razvoju međuljudskih kontakata;
  • podrška saradnji u oblasti kulture i obrazovanja.