français  česky 

rozšířené vyhledávání

Organizační struktura úřadu

Organizační struktura a personální obsazení úřadu

Velvyslanec: Mgr. Jan Czerný
Zástupce velvyslance: Ing. Mgr. Nina Stredel
Obchodní úsek:   Mgr. Pavel Zástěra