français  english  česky 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce Velvyslanectví České republiky v Abuji jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení §169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákon č. 326/199 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění se považuje za doručenou.

ELUSAKIN Oluwatobi Samson - MV-8070-4-SO-2024 (PDF, 4 MB)