français  english  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Nigérie je druhou největší ekonomikou subsaharské Afriky (po JAR). Nejrozvinutější stát nigerijské federace stát Lagos by byl sám o sobě druhou největší ekonomikou západní Afriky po Nigérii. Nigérie má výhodu velkého trhu – 220 miliónů lidí a výši HDP na osobu, která je vyšší než ve všech sousedních zemích. Nigérie je 6. největším producentem ropy na světě a spolu s Angolou prvním v Africe. Poměrně vysoký je také podíl průmyslu na HDP – 14%. Bývalé hlavní město země Lagos je centrem finančního světa západní Afriky.

Nigérie je dlouhodobě druhým největším obchodním partnerem ČR v subsaharské Africe a nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR v západní Africe. Od roku 2010 neklesl český vývoz do Nigérie nikdy pod 1 miliardu Kč. Český vývoz do Nigérie je diversifikovaný a Velvyslanectví České republiky v Nigérii se ve spolupráci s CzechTrade snaží tuto diversifikaci udržet a dále rozšiřovat.

V rámci určité dělby práce mezi velvyslanectvím v Abuji a CzechTradem v Lagosu, která však nemá nepřekročitelné hranice, se ZÚ věnuje oblastem, kde je pro exportéra nutná přímá podpora a lobbying státu, typicky zbrojní dodávky, dodávky pro státní ropnou společnost NNPC, dodávky do zemědělství či těžby. Přitom se Obchodně-ekonomický úsek v Abuji samozřejmě věnuje i soukromému sektoru. CzechTrade v Lagosu se soustřeďuje zejména na soukromý sektor, velké privátní nigerijské i mezinárodní firmy, které mají většinou sídlo v Lagosu.


Obchodně ekonomický úsek ambasády ČR v Abuji (OEÚ) řídí ekonomická diplomatka

Mgr. Marie Nwanyanwu, email: Abuja.Commerce@mzv.gov.cz.

 

V březnu 2017 bylo v Lagosu zřízeno zastoupení CzechTrade, které řídí

Ing. Štěpán Beneš, email: stepan.benes@czechtrade.cz.


V levém menu naleznete informace z obchodně ekonomického úseku.