français  english  česky 

rozšířené vyhledávání

Pomoc v nouzi

Poskytováním pomoci v nouzi ze strany českého zastupitelského úřadu se rozumí způsoby řešení situace občana ČR, který se ocitne v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při odcizení/ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a není schopen sám řešit tuto situaci.

V případě, že se na území Nigérie, Beninu, Čadu, Gabonu, Kamerunu, Konžské republiky, Nigeru, Rovníkové Guiney a Středoafrické republiky ocitnete v nouzi, kontaktujte neprodleně naše velvyslanectví.

V zemích, kde Česká republika nemá své diplomatické zastoupení, můžete také kontaktovat velvyslanectví či konzulát kteréhokoliv členského státu Evropské unie, který by vám měl dle právních předpisů Evropské unie poskytnout pomoc za stejných podmínek, jako by ji poskytl svým státním příslušníkům. Kontaktní informace na velvyslanectví a konzuláty všech členských států Evropské unie stejně jako řadu informací týkající se konzulární ochrany občanů Evropské unie můžete nalézt na: http://ec.europa.eu/consularprotection

Jak postupovat v případě:

Ztráty či krádeže cestovních dokladů

Je nezbytné okamžitě kontaktovat policii k sepsání protokolu o krádeži či ztrátě v anglickém/francouzském jazyce; a

telefonicky či emailem kontaktovat Velvyslanectví ČR v Abuji k vystavení náhradního cestovního dokladu k cestě do ČR.

K vystavení náhradního cestovního dokladu budete potřebovat:

- 2 barevné fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- policejní protokol o události vystavený policií
- kopie ztraceného/odcizeného cestovního dokladu (pokud ji máte)
- finanční prostředky k úhradě poplatku (ekvivalent 400,- CZK v místní měně Naira).

Na základě žádosti zastupitelský úřad provede ověření totožnosti občana a jeho státního občanství ČR a vystaví náhradní cestovní doklad, který slouží k návratu zpět do ČR, a je vystaven s platností na dobu nezbytně nutnou pro tento účel. Pokud je žádost odůvodněná, jsou předloženy veškeré náležitosti a řádně vyplněny formuláře k žádosti, vystavení náhradního cestovního dokladu trvá přibližně 1-2 hodiny.

Ztráty či krádeže finančních prostředků

Je možné požádat příbuzné či známé v ČR o jejich převod do Nigérie či dalších zemí přiakreditace prostřednictvím Western Union, která zajišťuje převod finančních prostředků obratem.

Zdravotních problémů

Obecně platí, že do Nigérie a dalších zemí přiakreditace je  nezbytné cestovat s dobrým zdravotním pojištěním pro zahraničí. Na soukromých klinikách je péče dražší, ale na relativně vyšší úrovni. V případě běžných ambulatních ošetření je péče hrazena na místě v místní měně, tato částka je pak refundována platných podmínek pojišťovnou v ČR.