česky  հայերեն  english 

rozšířené vyhledávání

Cestování

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

 

Dokumenty potřebné pro cestu do Arménie

Cestovní pas, platný nejméně šest měsíců po datu vstupu jeho držitele na území Arménské republiky.

 

Víza a vízové předpisy, režim vstupu

Od 10. ledna 2013 občané ČR, stejně jako ostatní občané EU a občané dalších čtyř zemí Schengenského prostoru, nepotřebují pro vstup na území Arménie a pobyt do 180 dní vstupní víza.

O podmínkách vstupu pro pobyt delší než 180 dní je třeba se informovat na Velvyslanectví Arménie v Praze (adresa a spojení viz níže).

V Arménii oficiálně platí přihlašovací povinnost, tj. cizinec musí do 3 dnů po vstupu na území Arménie ohlásit na policii místo svého pobytu (hotely tak činí automaticky), avšak v praxi registrace v současné době vyžadována není.

 

Celní a devizové předpisy

Následující údaje platí pro zahraniční turisty vstupující do země přes některý z hraničních přechodů pro osobní dopravu (mezinárodní letiště Jerevan – Zvartnots, přechody Bagratašen, Gogavan, Bavra /Gruzie/, Agarak /Írán/) a týkají se doprovázejícího zavazadla, při obchodním styku mohou být pravidla odlišná.
Podle čl. 128 Celního zákona Arménské republiky podléhá zboží a dopravní prostředky vstupující na území Arménie a z ní vycházející proclení, resp. podání celního prohlášení. Prohlášení může být učiněno ústně, písemně nebo elektronicky s uvedením přesných údajů o zboží či dopravním prostředku a důvodu dopravy do/z Arménie. Prohlášení musí být předloženo ke kontrole celním orgánům ve stejný okamžik jako předmětná doprovázející zavazadla.
V případě, že váha zavazadel přesahuje 50 kg nebo jeho hodnota 150.000 AMD (cca 280 EUR), případně zavazadlo obsahuje zboží podléhající proclení, je třeba vyplnit celní prohlášení písemně.
Na hraničních přechodech jsou odděleny přepážky či východy, červené a zelené. Červené jsou určeny pro cestující, kteří mají zboží k proclení a vyplní písemné celní prohlášení. Zelené mohou využít cestující, kteří nemají zboží k proclení. Použití zelené přepážky/východu je považováno za ústní prohlášení.

Dovoz
Bezcelně je možno do země dovézt:
- 400 ks cigaret
- 2 litry alkoholu
- 5 kg parfémů nebo parfémy do hodnoty 500 USD
- osobní věci (tedy věci nezabalené v původním obalu)
- 15.000 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně) v hotovosti nebo cestovních šecích; vyšší částky je možno dovézt, je však nutno vyplnit celní prohlášení.

Zakázán je dovoz:
- drog a psychotropních látek
- střelných zbraní, výbušnin a munice
- nožů a jiných chladných zbraní
- rostlin
- ovoce a zeleniny bez předchozího povolení
- masa a masných výrobků
- padělaných peněz či výrobků
- pornografického materiálu.

Regulovaný dovoz:
- dovoz divokých rostlin vyžaduje zvláštní povolení Ministerstva ochrany přírody
- dovoz domácích zvířat může být uskutečněn pouze s povolením Ministerstva ochrany přírody, dovozce se musí prokázat platným veterinárním vysvědčením (vzteklina a další choroby).

Vývoz
Volně je z Arménie možno vyvážet:
- 2000 ks cigaret
- 20 l alkoholických nápojů
- 5.000.000 AMD (cca 9.400 EUR) nebo jejich ekvivalent v jiné měně; vývoz vyšších částek musí být proveden bezhotovostně (bankovním převodem); vývoz cestovních šeků v hodnotě vyšší než 5.000.000 AMD nebo ekvivalentu v jiné měně je povolen v případě podání celního prohlášení.

Zakázán je vývoz:
- drog a psychotropních látek
- střelných zbraní, výbušnin a munice
- nožů a jiných chladných zbraní
- rostlin
- ovoce a zeleniny bez předchozího povolení
- masa a masných výrobků
- padělaných peněz či výrobků
- pornografického materiálu.

Regulovaný vývoz:
- umělecké předměty musí mít povolení k vývozu od Ministerstva kultury, obsahující fotografie každého předmětu. Za vývoz uměleckých předmětů se na letišti platí zvláštní clo, dosahující výše přibližně 10 USD za každý předmět.

Vzhledem k tomu, že se výše zmíněné předpisy nebo přístup celních orgánů mohou měnit, doporučujeme občanům České republiky informovat se o aktuální situaci na zastupitelských úřadech Arménie v zahraničí nebo Celním úřadě Arménské republiky.
Adresa: Customs Service of Republic of Armenia, Movses Khorenatsi 3, Yerevan
Telefon: (+374 10) 594 311
Web: http://www.customs.am/

 

Další upozornění či doporučení

Pobyt na celém území Arménské republiky Arménie podle oficiálních informací i dosavadních zkušeností Velvyslanectví České republiky v Jerevanu poměrně bezpečný. Velvyslanectví ČR však přesto doporučuje občanům ČR hodlajícím vykonat návštěvu Arménie, aby se před cestou registrovali na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR v systému DROZD (dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí).

Úroveň kriminality je nízká, nicméně případy kapesních krádeží, krádeží zavazadel či vykrádání motorových vozidel se vyskytují. Nedoporučuje se nosit pas, kreditní karty, letenky a všechnu hotovost pohromadě. Finanční zásobu, pas a cennosti je třeba zanechat na bezpečném místě, např. v hotelovém sejfu. Při používání bankomatů je třeba zachovat stejnou obezřetnost jako při používání bankomatů v ČR, zejména je-li prováděn výběr hotovosti za tmy a uživatel je sám.

Cestování po arménských silnicích je obvykle rovněž bezpečné, je však třeba vzít v potaz velmi špatnou kvalitu silnic a to i na hlavních tazích mezi přechody do Gruzie či Íránu a hlavním městem. Nedoporučujeme přibližovat se k hranici mezi Arménií a Ázerbájdžánem, zejména v provinciích Tavuš a Gegharkunik, kde dochází k občasným přestřelkám a ostřelování arménských vesnic. Podél hranice prochází také silnice mezi Idževanem a Noyemberyanem, vedoucí z Jerevanu a dále pokračující do Gruzie. Obce ležící poblíž této spojnice bývají také cílem ostřelování, doporučujeme proto pro případnou cestu mezi Jerevanem a Tbilisi použít raději trasu vedoucí více na západ, přes Vanadzor.

Pro řízení motorových vozidel je v Arménii uznáván mezinárodní řidičský průkaz. Upozorňujeme na množství místních řidičů, řídících velmi neopatrně až bezohledně a porušujících dopravní předpisy. Společně s bídným stavem vozovek, zejména v zimních a jarních měsících, jde o velmi riskantní kombinaci. Ve městech je chování řidičů lepší, také proto, že časté zácpy (zejména v Jerevanu) vysokou rychlost nedovolují. Chodci mají na přechodech přednost a toto pravidlo je obvykle dodržováno, přesto doporučujeme při přecházení obezřetnost.

Cestování vlakem je možné pouze na omezené železniční síti, je pomalé a nepříliš spolehlivé. Při cestě vlakem je třeba zvýšené opatrnosti, vlaky jsou přeplněné a příležitostí pro zloděje je v nich více než dost.

Arméni se chovají k občanům ČR velmi přátelsky, avšak stejně jako ostatní národnosti Kavkazu nesnášejí hrubost a urážky (byť i neúmyslné). Jídlo a potraviny zakoupené v obchodech a restauracích střední a vyšší úrovně jsou nezávadné. Vodu je lépe konzumovat převařenou nebo balenou, zakoupenou v obchodech. V letních měsících je zapotřebí opatrnosti při konzumaci ryb.

Hranice mezi Arménií a Ázerbájdžánem a mezi Arménií a Tureckem jsou uzavřeny, tj. z Arménie se lze po zemi dostat pouze do Gruzie a Íránu.

 

Pro Českou republiku je akreditováno Velvyslanectví Arménské republiky v Praze:

Na Pískách 1411/95, 160 00 Praha 6, Dejvice, Czech Republic
Tel: +420 220 518 175,Fax: +420 220 517 686
E-mail: armembassy.cz@mfa.am

Konzulární oddělení ZÚ:
Tel: +420 220 562 476
E-mail: consul.cz@mfa.am

 

 

Turistické informace - pozor na uštknutí hady, bodnutí štírem a nákazu brucelózou

thumb

Rozvíjející se turistika v Arménii a přitažlivost země pro české turisty nesou svá rizika. Některým se nevyhnete - možnost zemětřesení, blízkost jen částečně zamrzlého válečného konfliktu nebo existence jaderné elektrárny ze sovětských dob jsou… více ►