česky  english 

rozšířené vyhledávání

Projekt PROPEA v Myanmaru

Služby českým firmám v Myanmaru poskytuje v součinnosti s českým velvyslanectvím v Rangúnu expertní subjekt znalý místního podnikatelského prostředí.  Již čtvrtým rokem projekt na podporu českých firem realizuje poradenská společnost Czech Business Yangon. Smlouvu o realizaci projektu PROPEA v roce 2024 podepsali dne 5. 4. 2024 ředitel zmíněné poradenské společnosti Moo Myint Oo a vedoucí ZÚ Rangún Petr Starý. Od tohoto dne jsou služby v rámci projektu PROPEA k dispozici českým firmám, jež se mohou do programu hlásit na níže uvedených kontaktech.

Podpora českým firmám poskytovaná v rámci projektu PROPEA má za cíl především snížit rizika spojená se vstupem na komplikovaný myanmarský trh. Jednotlivé služby jsou cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které českým vývozcům do Myanmaru poskytuje Velvyslanectví ČR v Rangúnu.

České firmy mohou v rámci projektu PROPEA využívat celou řadu služeb, patří mezi ně:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici,
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy,
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.),
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek,
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku,
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí,
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb,
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb,
  • využití technického zázemí,
  • zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA).

 

Program na podporu ekonomických aktivit (PROPEA) je financován ze sdružených prostředků určených z mezirezortního společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, zbylých 30 % představuje spolufinancování firem.

Více informací získají české firmy na ekonomickém úseku Velvyslanectví ČR v Rangúnu, které lze kontaktovat přes email: Kamil.Pikal@mzv.gov.cz