česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ČRA
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika pomáhá obětem cyklonu Mocha

Cyklon Mocha, který zasáhl severozápad Myanmaru dne 14. května 2023, patřil k nejsilnějším v historii. Vítr o síle hurikánu a záplavy způsobené vydatným deštěm si vyžádaly na 146 životů, poničily na 300 tisíc domů a více než 1,6 milionu lidí vyhnaly přinejmenším dočasně ze svých domovů. K okamžité pomoci postiženým oblastem a posléze jejich obnovně přistoupila  řada mezinárodních humanitárních organizací a států, mezi nimi i Česko, jež vynaložilo  dva miliony korun.

Tropická bouře formující se nad Bengálským zálivem a mířící k myanmarskému pobřeží byla na satelitních snímcích vidět již více než týden před vypuknutím katastrofy. Díky tomu bylo možné se alespoň zčásti na blížící se mimořádnou událost připravit. Světový potravinový program začal vytvářet předem zásoby potravinové pomoci k pozdější distribuci dostatečné pro 400 tisíc osob. Byla také připravena evakuační místa pro lidi, kteří žijí v bezprostředním okolí řek hrozících zaplavením, a sto tisíc osob žijících v nejzranitelnějších lokalitách bylo evakuováno již den předem. Preventivní přípravy probíhaly takřka výhradně v Arakanském státě na západním pobřeží země, o kterém se předpokládalo, že bude zasažen nejvíce.

Avšak celkový rozsah škod i velikost zasaženého území výrazně překonal původní předpovědi. Počet zasažených osob byl více než čtyřnásobný oproti očekáváním a mnohem větší bylo i území postižené katastrofou. Zdaleka nejvíce zasaženým byl skutečně Arakanský stát, nicméně velké škody na obydlích, infrastruktuře a polích zaznamenaly také sousední Čjinský stát, stejně jako Makvejská a Sakainská oblast. Menší škody byly hlášeny také v Mandalajské oblasti, jejíž město Pyin Oo Lwin je patrně nejvzdálenějším místem od pobřeží, kde byly zaznamenány ztráty na životech, a to v důsledku padajících větví stromů.

Nejpostiženější Arakanský stát je místem dlouhodobého působení celé řady poskytovatelů humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, proto byl na místě  zaveden koordinační mechanismus tzv. regionálního humanitárního clusteru. Organizace, které v dané lokalitě pracují, se pravidelně scházejí a informují se o svých projektech, aby se zamezilo situaci, kdy více aktérů bude pomáhat na stejném místě a naopak jiná místa zůstanou vynechána. Díky tomuto již nastavenému mechanismu bylo možné zorganizovat jak výše popsané preventivní práce, tak i následnou pomoc od nově příchozích dárců, kteří se mohli okamžitě zapojit a měli k dispozici aktuální informace o měnících se potřebách na místě.

Česko přispělo na okamžitou pomoc oblastem postiženým cyklonem částkou dva miliony korun. Pomoc v gesci místních nevládních organizací směřovala do postižených lokalit vybraných právě díky výše popsané koordinace. Podpora lidí zasažených cyklonem Mocha sestává ze dvou částí. Jedna se  zaměřila na poskytnutí potravin, hygienických potřeb a dalších nezbytností lidem, kteří museli kvůli záplavám opustit své domovy. Díky pomoci z  Česka  bylo jídlo a další nezbytné věci dodány 5 600 osobám. Druhá část je zaměřena na pomoc s rekonstrukcí poničených domů, aby se alespoň část vysídlených lidí mohla vrátit. Česko pomůže obnovit  domovy 85 rodinám.