česky  english 

Advanced search
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Directory of Czechoslovak-American Community Organizations

 

 

DIRECTORY OF CZECH COMMUNITY ORGANIZATIONS IN THE UNITED STATES

The United States is home to the world’s largest Czech compatriot community, numbering some 1.3 million people. There are over a hundred Czech compatriot associations in the entire United States, maintaining and promoting Czech heritage, traditions, and culture. The Czech government makes regular contributions to their cultural and educational activities through the Ministry of Foreign Affairs and its Embassy and Consulates in the US to make a constant effort to stay in touch and support its compatriot community. 

Please click on Czech-American Organizations (PDF, 253 KB) or below see the updated list (as of August 2022) of compatriot organizations in the Czech Embassy´s territorial jurisdiction. If you would like to submit any additional organizations to said list, please email the Czech Embassy at cul_washington@embassy.mzv.cz.

 

You may also learn more about Czech Schools in the United States at https://www.czechschoolsamerica.org/

 

Washington, DC

 

AMERICAN SOKOL WASHINGTON, DC

Address: 2547 North Vernon Street, Arlington, VA 22207

Tel/Cell: (703) 831-7183

E-mail: sokol@sokolwashington.org

Web: www.sokolwashington.org

Zaměření: výuka českého jazyka, mimoškolní sportovní kroužky, sportovní závody, výlety a různé společenské, kulturní a vzdělávací akce

Focus: Czech language school, extracurricular activities, sporting competitions, field trips, and a variety of social, cultural, and educational opportunities

 

CZECHOSLOVAK SOCIETY OF ARTS AND SCIENCES

Address: 4410 Massachusetts Ave. NW 174, Washington, DC 20016

Tel/Cell: (202) 470-0839

E-mail: headoffice@svu2000.org

Web: www.svu2000.org

Zaměření: propagace české a slovenské kultury a vědy, podpora mezinárodní vědecké spolupráce

Focus: promoting Czech and Slovak cultural heritage and supporting international collaboration in science

 

AMERICAN FRIENDS OF THE CZECH REPUBLIC

Address: 4410 Massachusetts Avenue, NW #391, Washington, D.C. 20016-5572

Tel/Cell.: (202) 413-5528

e-mail: afocr@afocr.org

Web: www.afocr.org

Zaměření: podpora česko-amerických politických a obchodních zájmů, propagace ČR, údržba washingtonské sochy TGM, projekt znovupostavení sochy prezidenta W. Wilsona v Praze, vzdělávací projekt o Nicholasi Wintonovi

Focus: supporting Czech-US political and business interests, promoting the Czech Republic, maintaining the Tomáš Garrigue Masaryk in Washington, DC, rebuilding the statue of President W. Wilson in Prague, and educating on Nicholas Winton

 

Virginia

 

SAS - SLAVIC AMERICAN SOKOL

Address: 1367 Chaind Bridge Rd. McLean, VA 22101

Tel/Cell: (571) 249-1727

E-mail: slavicamericansokol@gmail.com

Web: https://www.slavicamericansokol.org/

Zaměření: sportovní mimoškolní aktivity, výuka českého jazyka, letní tábory

Focus: sports and extracurricular activities, Czech language education, summer camps

 

Maryland

 

CZECH AND SLOVAK HERITAGE ASSOCIATION OF MARYLAND

Address: P.O. Box 20261, Baltimore, MD 21284

E-mail: info@cshamaryland.org

Web: https://cshamaryland.org/

Zaměření: výuka českého a slovenského jazyka, literatury, historie, organizování kulturních akcí a slavení tradičních svátků

Focus: Czech language education, literature and history classes, organization of cultural events

 

SOKOL BALTIMORE

Address: 3218 Noble St, Baltimore, MD 21224

Tel/Cell: (410) 276-9798

E-mail: info@sokolbaltimore.org

Web: https://www.sokolbaltimore.org/about

Zaměření: propagace osobního a společenského zdraví nabídkou gymnastiky, cvičení a vzdělávacích a kulturní aktivit

Focus: promoting personal and community health through gymnastics and fitness, educational, and cultural activities 

 

GRAND LODGE ČSPS OF BALTIMORE

Address: 6333 Summercrest Drive, Columbia, MD 21045

Tel/Cell: (410) 309-3145

E-mail: jeanne.taborsky@sciregs.com

Web: https://cspslodge.wordpress.com 

Zaměření: Spolek založený k péči o československý hřbitov Baltimore a propagování česko-amerických kulturních tradic

Focus: association founded to care for the Czechoslovak cemetery in Baltimore and to enhance CZ-US cultural ties

 

Georgia

 

CZECH AND SLOVAK SCHOOL OF ATLANTA

Address: 5405 Rafe Banks Drive, Flowery Branch, GA 30542

Tel/Cell: (404) 932-8083

E-mail: czechschoolofatlanta.com

Web: www.czechoslovakschoolatlanta.com

Zaměření: výuka českého jazyka, organizace společenských akcí pro českou komunitu v oblasti Atlanty

Focus: Czech language education, organization of cultural events for the Czech community in the Atlanta region

 

Florida

 

CZECH-SLOVAK CULTURE & BUSINESS CENTER OF FLORIDA

Address: 200 Grand Blvd, Tarpon Spring, FL 34689

Tel/Cell: (727) 934-4745

E-mail: babas@seznam.cz

Web: https://www.angelfire.com/gundam/czechculturecenter/

Zaměření: kulturní aktivity, poskytování obchodních a právních služeb a rekreačních pobytů

Focus: cultural activities, provision of business and legal services, and recreational stays 

 

AMERICAN CZECH-SLOVAK CULTURAL CLUB

Address: 13325 Arch Creek Road, North Miami, FL 33181

Tel/Cell: (305) 376-060303

E-mail: acscc@yahoo.com

Web: http://acscc.org/

Zaměření: společenské aktivity pro členy, podpora české a slovenské kultury a tradic, pořádaní kulturních akcí (ve spolupráci s SVU Florida Chapter)

Focus: social activities for members, support of Czech and Slovak culture and traditions, organization of cultural events (in cooperation with SVU Florida Chapter)

 

ALBIN POLASEK MUSEUM & SCULPTURE GARDEN

Address: 633 Osceola Avenue, Winter Park, FL 32789

Tel/ Cell.: (407) 647-6294

E-mail: info@polasek.org

Web: www.polasek.org

Zaměření: muzeum významného česko-amerického sochaře Albina Poláška, organizace kulturních akcí

Focus: museum of Czech-American sculptor Albin Polášek, organization of cultural events

 

AMERICAN CESKY TERRIER FANCIERS ASSOCIATION (ACTFA)

Address: 5544 New Pine Lake Drive, Fort Myers, FL 33907

Tel/Cell: 973-586-3033

E-mail: actfapres@yahoo.com

Web: https://americanceskyterrierfanciersassociation.org

Zaměření: zaštiťuje chovatele čistokrevných českých teriérů

Focus: represents fanciers of purebred Czech terriers

 

CZECH-AMERICAN TV HERALD

 

Address: 4722 SE 17th Ave, Cape Coral, FL 33910

Tel/Cell: (239) 313-5353

E-mail: catvusa@gmail.com

Web: www.catvusa.com

Zaměření: TV/online pořady o české kultuře, jazyku a tradicích

Focus: TV/online broadcasts about Czech culture, language, and traditions

 

Louisiana

 

LOUISIANA CZECH HERITAGE ASSOCIATION INC.

Address: P.O. Box 131, Libuse, LA 71348

Tel/Cell: (318) 619-9111

E-mail: Fundyfam@Bellsouth.net

Zaměření: péče o české dědictví, kulturu a jazyk, údržba hřbitova Libuše a podpora činnosti taneční skupiny Czech Heritage Dancers

Focus: promotion of Czech heritage, culture, and language, maintenance of Czech cemetery Libuše, supports activities of the dance group Czech Heritage Dancers 

 

Ohio

 

SOKOL CESKA SIN

Address: 4314 Clark Ave, Cleveland, OH 44109

Tel/Cell: (216) 228-0027 & (216) 281-6540

E-mail: dkot@att.net

Web: http://www.sokolceskasin.com/

Zaměření: mimoškolní sportovní kroužky a propagace české kuchyně

Focus: extracurricular sport activities and promotion of Czech cuisine

 

SOKOL GREATER CLEVELAND

Address: 4939 Broadway Ave, Cleveland OH 44127

Tel/Cell: (216) 883-0675

Email: sokolgc@yahoo.com

Web: www.sokolgreatercleveland.org

Zaměření: mimoškolní sportovní kroužky a pořádání českých kulturních akcí v České národní budově. Součástí je také české muzeum a knihovna

Focus: extracurricular sports activities, promotion of Czech culture through Czech dance, music, history, and Czech language classes in Bohemian National Hall

 

DTJ DISTRICT COUNCIL

Address: 9850 North Blvd., Chagrin Falls, OH 44023

Tel/Cell: (440) 543-5051

E-mail: President@dtjtaborville.com

Web: www.dtjtaborville.com

Zaměření: zachovaní českého dědictví prostřednictvím kulturní osvěty (česká kuchyně, akce), hodiny gymnastiky pro děti

Focus: preservation of Czech heritage through Czech culture-inspired events, extracurricular gymnastics classes for children

 

Oklahoma

 

OKLAHOMA CZECHS INC.

Address: 25 N 5th St. Yukon, OK 73099

Tel/Cell: (405) 354-7573

Web: https://www.czechfestivaloklahoma.com/

Zaměření: spolek pořádá každoroční festival, kde jsou k vidění české tradice, včetně tance v krojích, průvodu a ochutnávek koláčů

Focus: The association organizes an annual festival to celebrate Czech traditions. It includes dancing in national costumes (kroje), a parade, and kolache tastings.

 

YUKON CZECH HALL

Address: P.O. Box 850456, Yukon, OK 73085-0456

Tel/Cell: (405) 324-8073

Web: https://czechhall.com/

Zaměření: organizace, která pořádá každý týden v sobotu hodiny českého tance a další akce zaměřené na české tradice. V hale je také muzeum s historií Čechů v Oklahomě. Organizace pořádá Oklahoma Czech Festival

Focus: Organizing Czech dance classes weekly and other events focused on Czech traditions as well as the Oklahoma Czech Festival. A museum on the history of Czechs in Oklahoma is in the hall.

 

BOHEMIAN NATIONAL CEMETRY AND BOHEMIAN CATHOLIC CEMETRY

Address: West of Red Rock, North of Perry, Oklahoma – Noble Country

Tel/Cell: (404) 476-6884

E-mail: amy515@gmail.com

Web: http://praguechamber.org/community/the-prague-historical-museum/

Zaměření: údržba dvou hřbitovů s českým dědictvím. Český národní hřbitov je místem s více jak 150 hroby českých emigrantů, na katolickém hřbitově je jich pak dalších 8.

Focus: maintenance of two Czech cemeteries in Oklahoma

 

PRAGUE HISTORICAL SOCIETY

Address: 1008 N Jim Thorpe Blvd., Prague, OK 74864

Tel/Cell: (405) 567-4750

E-mail: info@pragueok.org, dede1043@iteck.net

Web: http://praguechamber.org/community/the-prague-historical-museum/

Zaměření: Muzeum města Praha v Oklahomě. Sbírka obsahuje exponáty českého dědictví, včetně umění Olinky Hrdy, fotografie a historii Jima Thorpea, informace o raných podnicích, festivalu Kolache a vojenského pokoje.

Focus: Museum of the City of Prague in Oklahoma. The collection includes exhibits of Czech heritage, including Olinka Hrdy art, Jim Thorpe photos and history, early businesses, the Kolache Festival, and a military room.

 

North Carolina

CZECH AND SLOVAK SCHOOL OF NORTH CAROLINA

Address: 6 Barrington Place, Durham, NC 27705

Tel/Cell: (919) 724-6426

E-mail: czechslovakschoolnc@gmail.com

Web: www.czechslovakschoolnc.org

Zaměření: výuka českého jazyka, organizace společenských akcí pro česko-slovenskou komunitu v Severní Karolíně

Focus: Czech language education, organization of social and cultural events for the Czech community in North Carolina

 

Texas

 

POLKAWORKS

Address: 3315 Westhill Drive, Austin, TX 78704

Tel/Cell: (512) 900-0572

E-mail: polkaworks@gmail.com

Web: www.polkaworks.org

Zaměření: propagace české kultury na území USA formou filmu, fotografie a vzdělávacích projektů

Focus: promotion of Czech culture in the U.S. by film, photography, and educational projects

 

CZECH CULTURAL CENTER HOUSTON

Address: 4920 San Jacinto at Wichita, Houston, TX 77004

Tel/Cell: (713) 528-2060

E-mail: czech@czechcenter.org, czech@wt.net

Web: https://houmuse.org/visit/czech-center-museum-houston/

Zaměření: Úlohou kulturního centra je organizace akcí, jejichž cílem je zprostředkovat místnímu publiku českou a slovenskou kulturu. V kulturním centru je také možno shlédnout muzejní sbírky věnované české kultuře a tradicím

Focus: The aim of the Center is to organize events promoting Czech and Slovak culture in the Houston area. Along with hosted cultural events, the museum collections are dedicated to Czech culture and traditions.

 

SOKOL HOUSTON

Address: 1314 W. Patton, Houston, TX 77009

Tel/Cell: (830) 822-6422

E-mail: sokolhouston1@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/Sokolhouston/?ref=page_internal

Zaměření: Sokol pořádá mnoho mimoškolních sportovních a kulturních aktivit, se zaměřením na gymnastiku

Focus: organizing many extracurricular sports and cultural activities, with a focus on gymnastics

 

CZECH EDUCATIONAL FOUNDATION OF TEXAS (CEFT)

Address: 1029 Walton Drive, College Station, TX 77840

Tel/Cell: (979) 845-4898

E-mail: jgsefcik@sbcglobal.net

Web: www.ceft.us

Zaměření: CEFT podporuje výuku českého jazyka a české vzdělávací programy, uděluje stipendia studentům těchto programů na University of Texas.

Focus: CEFT promotes Czech language classes and Czech study programs, and grants scholarships to students in those programs at the University of Texas.

 

CZECH EX-STUDENTS ASSOCIATION OF TEXAS (CESAT)

Address: 8200 Neely Dr. Ste. 113, Austin, TX 78759

Tel/Cell: (512) 771-7842

E-mail: janereyn@austin.rr.com

Web: https://texashistory.unt.edu/explore/partners/CZECH/

Zaměření: uchování českého dědictví a kultury skrz výuku češtiny na univerzitách v Texasu

Focus: the preservation of the Czech language by teaching Czech at universities in Texas

 

CZECH HERITAGE SOCIETY OF SOUTH TEXAS

Address: 4330 Murphy, Corpus Christi, TX 78413

Tel/Cell: (361) 855-8671

Web: https://www.facebook.com/chssouthtexas/

Zaměření: spolek udržuje a propaguje české zvyky, jazyk, dědictví a společenské vztahy amerického lidu českého původu prostřednictvím pořádání akcí oslavující české tradice a kulturu

Focus:  preserving, maintaining & promoting the customs, language, heritage, and social relationships of the American people of Czech descent through the organization of events celebrating Czech traditions and culture

 

CZECH HERITAGE SOCIETY OF TEXAS

Address: P.O.Box 9433, College Station, TX 77842

Email: webmaster@czechheritage.org

Web: https://czechheritage-texas.org/

Zaměření: organizace sdružující české spolky v Texasu. Sama pořádá České jazykové kurzy na univerzitách a mnoho kulturních akcí.

Focus: uniting Czech associations in Texas and organizing Czech language courses at universities and cultural events

 

SLAVONIC BENEVOLENT ORDER OF THE STATE OF TEXAS (SPJST)

Address: P.O. Box 100, Temple, TX 76503

Tel/Cell: (800) 727-7578 & (254) 773-1575

E-mail: info@spjst.com

Web: https://spjst.org

Zaměření: bratrská pojišťovna se zaměřením na slovanskou komunitu, aktivní i na kulturním poli

Focus: a culturally active fraternal insurance company with a focus on the Slavic community

 

TEXAS CZECH GENEALOGICAL SOCIETY

Address: 2402 Terrace Ave., Victoria, TX 77901

Tel/Cell: (361) 655-0506

E -mail: fhurta@brazosport.edu

Web: www.txczgs.org

Zaměření: genealogie a uchování české kultury a dědictví

Focus: genealogy and preservation of Czech culture and heritage

 

TEXAS CZECH HERITAGE AND CULTURAL CENTER (TCHCC)

Address: 250 W. Fairgrounds Rd., P.O.Box 6, La Grange, TX 78945-0006

Tel/Cell: (888) 785-4500 & (979) 968-9399 & (888) 785-4500

E-mail: czechtx@verizon.net

Web: www.czechtexas.org

Zaměření: TCHCC propaguje historii, jazyk, kulturu a dědictví českých Texasanů. V jeho rozsáhlém areálu se nachází česká vesnice i muzeum s rozsáhlou sbírkou českých artefaktů.

Focus: TCHCC preserves and promotes the history, language, culture, and heritage of Czech Texans who trace their ancestry to the present-day Czech Republic. Its museum displays many original Czech artifacts. One of the TCHCC´s highlights is the open-air Czech village.

 

SOKOL CORPUS CHRISTI

Address: 5502 Kostohryz Rd., Corpus Christi, TX 78415

Tel/Cell: (361) 854-8423

E-mail: sokolcc@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/SokolCC/

Zaměření: Mimoškolní sportovní kroužky pro děti a akce inspirované českými tradicemi

Focus: offering extracurricular activities (gymnastics, dance, mass calisthenics, etc.) as well as cultural events based on Czech traditions

SOKOL FT. WORTH

Address: 6500 Boat Club Rd., Ft. Worth, TX 76135

Tel/Cell: (817) 237-5181

E-mail: generalmanager@sokolfw.org

Web: https://sokolfw.org/

Zaměření: Sokol pořádá mnoho mimo školních sportovních a kulturních aktivit, se zaměřením na gymnastiku

Focus: organizing many extracurricular sports and cultural activities with a focus on gymnastics

 

SOKOL ENNIS

Address: 2622 E Highway 34 Ennis, TX 75119

Tel/Cell: (972) 875-7959 & (972) 921-1932

E-mail: facilities@sokolennis.com

Web: https://sokolennis.com/

Zaměření: mimoškolní kroužky gymnastiky, plavání a volejbalu, organizace kulturních akcí oslavující české tradice

Focus: offering extracurricular gymnastics, swimming, and volleyball clubs and the organization of cultural events celebrating Czech culture

 

SOKOL WEST GYMNASTICS

Address: 1201 N Davis St West, TX 76691

Tel/Cell: (254) 826-3053

E-mail: sokol.west@yahoo.com

Web: https://www.facebook.com/sokolwestgymnastics/

Zaměření: Sokol pořádá mnoho mimoškolních sportovních a kulturních aktivit, se zaměřením na gymnastiku

Focus: organizing many extracurricular sports and cultural activities with a focus on gymnastics

 

SOKOL ŽIŽKA DALLAS

Address: 7448 Greenville Ave., Dallas, TX 75231

Tel/Cell: (214) 368-5608

E-mail: barbarad@sokoldallas.org

Web: http://sokolzizka.org/

Zaměření: Sokol poskytuje sportovní, vzdělávací a kulturní aktivity, mezi které patří jazyková škola, výlety do přírody, filmové večery a prezentace hostujících pedagogů, autorů a hudebníků

Focus: offering Czech sports, educational and cultural activities which include Czech language School, field trips, movie nights, and presentations by visiting educators, authors, and musicians