česky  english 

rozšířené vyhledávání

Krajané

Dopis zvláštního zmocněnce krajanům 2023

JUDr. Jiří Krátký, M.A., zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR, informuje krajany o plánovaných akcích s krajanským přesahem v roce 2023. více ►

Žádosti o peněžní dary z ČR na podporu krajanským organizacím

MZV poskytuje krajanským organizacím v USA peněžní dary na podporu jejich činnosti v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. více ►

Pravidla pro poskytování peněžních darů (včetně formuláře pro vyúčtování)

bankovky

Pravidla Ministerstva zahraničních věcí České republiky pro poskytování peněžních darů do zahraničí prostřednictvím zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti. více ►

USA

thumb

Dopis zvláštního zmocněnce krajanům 2019

thumb

Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti informuje krajany o nadcházejících akcích. více ►

USA - historie krajanů v USA

usa

Podle statistických údajů, vycházejících z posledního sčítání lidu ve Spojených státech v r. 1990, se nyní k českému původu hlásí 1,3 mil. osob a k československému původu přes 300.000 osob. Tím se USA řadí na první místo jako země s největší… více ►

Přidělené dary krajanským spolkům na rok 2017

Usnesením vlády České republiky č. 1098 z 5. prosince 2016 byly schváleny peněžní dary na podporu projektů těchto spolků, které podaly žádosti přes velvyslanectví ve Washingtonu. více ►

Poselství a dotaz ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka pro všechny Čechy v zahraničí

Ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček dlouhodobě vnímá zásadní roli krajanů v našich dějinách i naší současnosti. Domnívá se, že Česká republika by si význam svých krajanů měla pravidelně připomínat. Ministerstvo zahraničních… více ►

Peněžní dary krajanským spolkům v roce 2019

thumb

Usnesením Vlády České republiky č. 840 ze dne 12. prosince 2018 byly schváleny peněžní dary v celkové výši 21 milionů Kč na podporu projektů krajanských spolků a společností přátel České republiky v roce 2019. více ►

Žádosti o peněžní dary z ČR na rok 2018

thumb

Připomínáme krajanským organizacím, že termín podání žádostí je 1.8.2017. Příští rok budeme oslavovat 100.výročí založení republiky, proto využijte této příležitosti a zahrňte oslavy do svých projektů. více ►

Dopis zvláštního zmocněnce krajanům 2020

thumb

Jiří Krátký, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR, informuje o možnostech pro krajany, jak být s vlastí ve spojení díky různým platformám. více ►

Dopis předsedy Stálé komise Senátu ČR pro krajany žijící v zahraničí

Ing. Tomáš Czernín, předseda Stále komise Senátu ČR pro krajany žijící v zahraničí, informuje k situaci ohledně korespondenčních voleb ze zahraničí více ►

Dopis ředitele OVDK o změně kompetencí v krajanské agendě na MZV

Ing. Jan Bondy, ředitel odboru veřejné diplomacie a krajanů Ministerstva zahraničních věcí ČR, informuje krajany o změně kompetencí v krajanské agendě na MZV. více ►

Spuštěn nový web pro Čechy žijící v zahraničí

thumb

Dne 1. června 2018 spustilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR nové webové stránky. Jsou určené českým krajanům a občanům žijícím v zahraničí, kteří tak na jednom místě naleznou základní informace ministerstev a úřadů ČR. více ►

Vyhlášení soutěže k 300. výročí narození Marie Terezie

thumb

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze vyhlašuje dětskou výtvarnou soutěž „Za časů české královny Marie Terezie“. více ►

Dopis zvláštního zmocněnce krajanům

Jaroslav Kantůrek, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR, informuje o novinkách České školy bez hranic a možnostech pro naše krajany, jak být s vlastí ve spojení díky různým platformám. více ►

Dopis zvláštního zmocněnce krajanům 2018

thumb

J.Kantůrek, zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí ČR, informuje, co se v roce důležitých výročí v České republice chystá, zve krajany na různé akce a radí, jaké portály sledovat. více ►

Festival SXSW a české stopy v Texasu

thumb

Od 11.–14.března uskutečnila Šárka Ponroy Vamberová, která má na velvyslanectví na starosti kulturní a krajanské záležitosti, služební cestu do Texasu. více ►

Velikonoční dílny

thumb

Kdy: 07.04.2017  Kde: Velvyslanectví ČR ve Washingtonu 3900 Spring of Freedom Street, NW Washington, DC 20008

Velvyslanectví ČR ve Washingtonu zve malé i velké krajany na Velikonoční dílny pod vedením Dagmar Benešové a Marie Švirgové, zakladatelky Folklorní akademie a lidové malérečky z Břeclavska. více ►

Přihlaste se na semestrální pobyty či kurzy češtiny v ČR

thumb

Do 15. 3. 2020 přijímáme přihlášky z řad krajanské komunity na semestrální pobyty, kurz českého jazyka a kurz metodiky výuky českého jazyka v roce 2020/2021 v České republice. více ►