česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane
na_celou_sirku
Photo: MZV ČR / MFA CZ
zwrócenie uwagi na artykuł Drukuj Decrease font size Increase font size

Minister Tomáš Petříček w Wadowicach przekazał Polsce prezydencję w V4 i uczcił pamięć papieża Jana Pawła II.

W dniu 7 lipca 2020 roku minister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej Tomáš Petříček przybył do Wadowic na spotkanie szefów dyplomacji krajów Grupy Wyszehradzkiej. Wraz ze swoimi partnerami ze Słowacji, Polski i Węgier podsumował czeską prezydencję w V4, którą od 1 lipca na kolejne 12 miesięcy objęła Polska.

„Polska prezydencja nawiązuje do czeskich priorytetów. Nadal będziemy współpracowali na odbudowie europejskiej gospodarki, skupimy się na praktycznej współpracy w sferach takich jak cyfryzacja czy rozwój infrastruktury i jej połączenie z krajami sąsiednimi, np. Austrią i Niemcami, priorytetem pozostaje przyspieszenie unijnych rozmów akcesyjnych z krajami Bałkanów Zachodnich i rozwój stosunków z krajami na wschód od UE”, skomentował spotkanie szef czeskiej dyplomacji Tomáš Petříček.

Kolejnymi kwestiami będzie kształtowanie przyszłych stosunków z Chinami, czy podejście do kwestii tzw. Partnerstwa Południowego, które obejmuje między innymi północną Afrykę i region Sahel, czyli obszary, gdzie leżą kraje źródłowe i tranzytowe migracji.

„Cieszę się, że po wielu miesiącach wszyscy czterej mogliśmy się w końcu spotkać osobiście. Sądzę, że przez ostatni rok nastawiliśmy kurs V4 w kierunku konstruktywnej współpracy, która będzie w trakcie polskiej prezydencji kontynuowana. Musimy również dalej rozwijać współpracę z innymi krajami, np. Austrią i Niemcami, dla nas to kluczowi partnerzy. Co więcej Niemcy od lipca przez pół roku będą przewodniczyć Unii Europejskiej”, dodał Petříček.

W ramach przygotowanego programu ministrowie uczcili pamięć wadowickiego rodaka Karola Wojtyły, który urodził się w tym mieście w 1920 roku, czyli dokładnie przed stu laty. „Papież Jan Paweł II był wg informacji z wystawy świetnym studentem, jest tam wystawione jego świadectwo, ale przede wszystkim to wyjątkowa osobistość XX wieku, która w sposób znaczący włączała się również w sprawy stosunków międzynarodowych. Jan Paweł II zasłużył się o szerzenie pokoju, demokracji i ochrony praw człowieka,” stwierdził czeski minister po krótkim zwiedzeniu bazyliki i rodzinnego domu Karola Wojtyły, w którym mieści się muzeum poświęcone jego życiu.