deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Spolupráce měst, obcí, krajů

Na stránkách Svazu měst a obcí ČR věnovaných partnerské spolupráci měst a obcí máte možnost zobrazit mezinárodní partnerská města českých měst a obcí na interaktivní mapě. Dozvíte se také, jak si najít partnera či jak Vaše partnerské aktivity financovat.

Význam a historie twinningu

Myšlenka partnerské spolupráce měst (town-twinning) se zrodila krátce po 2. světové válce se záměrem ochránit Evropu před dalším válečným konfliktem. Twinning vytváří jedinečnou příležitost k setkávání občanů evropských měst, k vzájemnému poznávání, k výměně myšlenek, zkušeností a názorů a k překonávání historicky podmíněných předsudků a nedůvěry. Dnes, po více než šedesáti letech, partnerská spolupráce měst přerostla v hnutí, které spojuje města a občany celé Evropy i světa.

Spolupráce měst zahrnuje širokou škálu aktivit, které se dotýkají všech občanů a přinášejí prospěch jak občanům, tak městu samotnému.

Co partnerská spolupráce přináší obcím a městům:

 • vytváří prostor pro výměnu zkušeností a učení se navzájem;
 • zlepšuje výkon správy obce, a tím zvyšuje kvalitu života občanů;
 • vytváří prostor pro řešení společných problémů a témat;
 • zviditelňuje město/obec v zahraničí, a tím podporuje turistický ruch;
 • umožňuje spolupráci na projektech financovaných z programů Evropské unie;
 • vytváří prostor pro navazování obchodních a ekonomických vztahů;
 • má pozitivní vliv na rozvoj města/obce;
 • přináší zpestření do života obce;
 • podporuje zapojení občanů do života obce.

Co partnerská spolupráce měst přináší občanům:

 • rozvíjí toleranci a poznávání jiných kultur, historie a tradic;
 • zapojuje všechny skupiny občanů obce;
 • umožňuje navazování přátelských i profesních vazeb mezi občany partnerských měst ;
 • podporuje sounáležitost komunity a rozvíjí občanskou společnost;
 • zvyšuje jazykovou vybavenost účastníků.

Obecný přínos:

 • přispívá k mírovému soužití národů v Evropě a ve světě;
 • přispívá k rozšiřování obecného povědomí a znalostí;
 • vytváří solidaritu mezi samosprávami a občany;
 • přispívá k integraci Evropské unie a posiluje vědomí evropského občanství. 

Zdroj: www.partnerskamesta.cz

Jak najít partnerské město či obec?

Nabídky partnerství

Další možností, jak získat informace, případně najít partnerské město, nabízí webové stránky www.twinning.org , které spravuje organizace CEMR (Rada evropských obcí a regionů) a které jsou dostupné i v češtině. Zde můžete vyhledávat partnerské město dle různých kritérií, případně prezentovat svou žádost o partnerství.