česky  english 

rozšířené vyhledávání

Obchodní příležitosti v OSN

OSN se nákupem zboží a služeb v objemu cca. 412 miliard Kč ročně (17,2 miliard USD) řadí k největším nákupčím na světě. OSN vyniká také vysokou platební solventností.

Stálá mise ČR při OSN v New Yorku se podílí podobně jako ostatní členské země OSN na usměrňování a kontrole systému nákupu zboží a služeb uvnitř OSN. V případě negativních zkušeností českých firem při jejich snahách o získání zakázek v systému OSN zašlete laskavě své náměty na zlepšení stávajícího systému na e-mail mise: un_newyork@embassy.mzv.cz. Stálá mise se vynasnaží systém nákupu OSN v konsensu s ostatními členskými zeměmi zlepšit.

 

Informace ohledně aktuálně vypsaných soutěžích o přidělení zakázek OSN naleznete na na webu OSN:

Současné obchodní příležitosti v OSN - web GLOBAL MARKET PLACE OSN (UNGMP)

UN Global Market Place  

Přímý link na právě vypsané tendry

Další zdroj informací o právě vypsaných tendrech

 

Podrobné informace o zbožové struktuře a největších nákupních subjektech systému OSN obsahuje:

Výroční statistická zpráva k nákupu zboží a služeb pro OSN za rok 2015

 

Vybrané ukazatele :

 

1/ Vývoj celkového nákupu zboží a služeb pro OSN:

 

2/ Největší dodavatelské země dodávek zboží a služeb do systému OSN:

 

2a/ Země s největším nárůstem dodávek do systému OSN za posledních 10 let (v mil. USD)

 

3/ Objemy nákupů OSN v základních komoditních sektorech (graficky):

 

3a/ Objemy nákupu OSN v základních komoditních sektorech (v číslech):

 

3b/ Objemy nákupů OSN v detailnější komoditní struktuře a s podíly na dodávkách z rozvíjejících se a rozvinutých zemí (v mil. USD)

 

4/ Největší nákupčí subjekty v systému OSN:

 

5/ Vývoj vývozu zboží a služeb z ČR do systému OSN:

 

5a/ Porovnání vývozu ČR do systému OSN s ostatními dodavatelskými zeměmi:

 

Poznámka: Detailnější podporou českým firmám při jejich snahách o získávání zakázek zboží a služeb v OSN se zabývá Generální konzulát ČR při OSN v New Yorku. V případě dalších dotazů kontaktujte

Generální konzulát ČR v New Yorku

Přejeme Vám hodně úspěchů !